Search result for

batch

(90 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -batch-, *batch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batch[N] หมู่, See also: พวก, ชุด, กลุ่ม, Syn. group
batch[N] ปริมาณอาหารที่หุงต้มในหนึ่งครั้ง
batch[VT] นำมารวมเข้าด้วยกัน
batch processing[N] การประมวลผลอย่างต่อเนื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Syn. data processing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
batch(แบทชฺ) n. ชุด,หมู่,พวก,ยุก,ปริมาณวัตถุที่ทำแต่ละครั้ง
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกลหมายถึง การประมวลผลแบบเป็นกลุ่มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน การป้อนข้อมูลทุกอย่างทำจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ห่างไปจากบริเวณที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทำได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม การแสดงผลอาจออกผลได้ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เครื่องปลายทางดู batch processing ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
batch(n) หมู่,พวก,ชุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
batchกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batchกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch clauseข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เป็นรุ่น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
batch jobงานแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch mode; batch processing modeภาวะประมวลผลแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batch processing mode; batch modeภาวะประมวลผลแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch systemระบบแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batch1.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผสมในแต่ละครั้ง 2.รอบของการผลิตในกระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง [เทคโนโลยียาง]
Batchครั้ง,เป็นงวดๆ,แต่ละชุด,วงจรการผลิต [การแพทย์]
Batch Cardบันทึกการผลิตแต่ละรุ่น [การแพทย์]
Batch costingวิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง [การบัญชี]
Batch Precision, Betweenการทดลองต่างชุดกัน [การแพทย์]
Batch Process กระบวนการแบบทีละชุด, แบบแบตซ์ [สิ่งแวดล้อม]
Batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [TU Subject Heading]
Batch Reproductibility, Betweenความแม่นยำของการเอสเสย์ชุดต่อชุด [การแพทย์]
Batch Sizeการกรองรุ่น [การแพทย์]
Batch, Between Assayเอสเสย์ต่างชุดกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe there is a batch of toxic paint that he used up a few months ago.บางทีอาจมีจานสีที่เป็นพิษ\ ที่เค้าใช้เมื่อ 2-3เดือนที่แล้ว Adverse Events (2008)
Looks like we got ourselves a batch of shinies, Commander.ดูท่าเราจะมาติดแหง็กอยู่กับพวกหน้าใส แล้วครับผู้การ Rookies (2008)
Sir, me and my batchers are trained and ready.ท่านครับ ผมกับเพื่อน ผ่านการฝึกมาและพร้อมแล้วครับ Rookies (2008)
It just wasn't in my batch, so I figured that,uh...มันแค่ไม่รวมกันในชุด ผมก็เลย เอ่อ... And How Does That Make You Kill? (2008)
We're making calendars... and before we could even get them all out... the printing-press guys bought up the first batch.พวกเรากำลังทำปฏิทินน่ะ... ก่อนที่พวกเราจะเอา ปฏิทินออกมาขาย คนที่เค้าจะปริ้นออกมาให้เรา เค้าจัดรวบรวมมาให้เป็นเล่มแรกด้วย The House Bunny (2008)
I just got a batch from BeWithMeDC. Com.ฉันได้ชื่อจากเว็บหาคู่แล้วล่ะเธอ Burn After Reading (2008)
You really cook up that batch?นายเป็นคนปรุงยาไอซ์พวกนั้นจริงเหรอว่ะ Pilot (2008)
The epidermis is healthy, save for a few batches of sun damage.เพราะผิวก็ดูปกติ มีรอยไหม้จากแสงแดด้วยซ้ำไป Pathology (2008)
Every time we bring in a new batch, he always... tests the product, right?ทุกครั้งที่เราขนยาไปให้ เขามักจะ... ชิมดูสินค้าก่อน ถูกไหม งั้น Seven Thirty-Seven (2009)
But couldn't we just cook one quick batch?แต่เราน่าจะรีบปรุงยาไอซ์กันสักล็อต Bit by a Dead Bee (2009)
Christmas, the batch of '06? Come on.วันคริสต์มาส ในยุคปี 06 งั้นเหรอ ไม่เอาน่า Breakage (2009)
This batch is better.อันนี้มันทำไว้ดีแล้วนะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผลิตเป็นรุ่น[n. exp.] (kān phalit pen run) EN: batch production   
รุ่น[n.] (run) EN: model ; version ; class ; batch ; lot   FR: modèle [m] ; type [m] ; version [f]
รุ่น[n.] (run) EN: batch ; lot ; group ; crop ; shipment ; version   FR: fournée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BATCH    B AE1 CH
BATCHES    B AE1 CH AH0 Z
BATCHELOR    B AE1 CH AH0 L ER0
BATCHELDER    B AE1 CH EH2 L D ER0
BATCHELLER    B AE1 CH AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
batch    (n) (b a1 ch)
batches    (n) (b a1 ch i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelfertigung {f}batch production [Add to Longdo]
Kleinserienfertigung {f}batch production [Add to Longdo]
Laufzettel {m}batch card [Add to Longdo]
Losgröße {f}batch size [Add to Longdo]
Materialcharge {f}batch of material [Add to Longdo]
Serienfertigung {f}batch fabrication [Add to Longdo]
Serienfertigung {f}batch production; series production [Add to Longdo]
Stapelbetrieb {m} [comp.]batch mode [Add to Longdo]
Stapelbetrieb {m} [comp.]batch processing [Add to Longdo]
Stapeldatei {f}; Verarbeitungsstapel {m} [comp.]batch file [Add to Longdo]
Stapelverarbeitung {f}; Batchbetrieb {m} [comp.]batch processing [Add to Longdo]
Stapelverarbeitung {f} [comp.]batch job [Add to Longdo]
Zwischensumme {f}batch total [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインバッチ処理システム[オンラインバッチしょりシステム, onrainbacchi shori shisutemu] (n) {comp} online batch processing system [Add to Longdo]
バッチ[, bacchi] (n) {comp} batch [Add to Longdo]
バッチサイズ[, bacchisaizu] (n) batch size [Add to Longdo]
バッチジョブ[, bacchijobu] (n) {comp} batch job [Add to Longdo]
バッチファイル[, bacchifairu] (n) {comp} batch file [Add to Longdo]
バッチプログラム[, bacchipuroguramu] (n) {comp} batch program [Add to Longdo]
バッチャープラント[, baccha-puranto] (n) batcher plant [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] (n) {comp} BMP; Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
バッチ見出し文書[バッチみだしぶんしょ, bacchi midashibunsho] (n) {comp} batch-header document [Add to Longdo]
バッチ処理[バッチしょり, bacchi shori] (n) {comp} batch processing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
批量[pī liàng, ㄆㄧ ㄌㄧㄤˋ, ] batch; lot, #10,273 [Add to Longdo]
批处理[pī chù lǐ, ㄆㄧ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] batch file, #97,880 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッチファイル[ばっちふぁいる, bacchifairu] batch file [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
バッチ処理[ばっちしょり, bacchishori] batch processing [Add to Longdo]
一括処理[いっかつしょり, ikkatsushori] batch processing [Add to Longdo]
一括適用[いっかつてきよう, ikkatsutekiyou] batch application [Add to Longdo]
一括方式[いっかつほうしき, ikkatsuhoushiki] batch mode [Add to Longdo]
遠隔バッチ処理[えんかくばっちしょり, enkakubacchishori] remote batch processing [Add to Longdo]
遠隔バッチ入力[えんかくばっちにゅうりょく, enkakubacchinyuuryoku] remote batch entry [Add to Longdo]
遠隔一括処理[えんかくいっかつしょり, enkakuikkatsushori] remote batch processing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batch \Batch\, n. [OE. bache, bacche, fr. AS. bacan to bake; cf.
   G. geb[aum]ck and D. baksel. See {Bake}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. The quantity of bread baked at one time.
    [1913 Webster]
 
   2. A quantity of anything produced at one operation; a group
    or collection of persons or things of the same kind; as, a
    batch of letters; the next batch of business. "A new batch
    of Lords." --Lady M. W. Montagu.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 batch
   n 1: all the loaves of bread baked at the same time
   2: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   3: a collection of things or persons to be handled together
     [syn: {batch}, {clutch}]
   v 1: batch together; assemble or process as a batch

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 batch
  adj.
 
   1. Non-interactive. Hackers use this somewhat more loosely than the
   traditional technical definitions justify; in particular, switches on a
   normally interactive program that prepare it to receive non-interactive
   command input are often referred to as batch mode switches. A batch file is
   a series of instructions written to be handed to an interactive program
   running in batch mode.
 
   2. Performance of dreary tasks all at one sitting. ?I finally sat down in
   batch mode and wrote out checks for all those bills; I guess they'll turn
   the electricity back on next week...?
 
   3. batching up: Accumulation of a number of small tasks that can be lumped
   together for greater efficiency. ?I'm batching up those letters to send
   sometime? ?I'm batching up bottles to take to the recycling center.?
 
   [crunchly-2]
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Batch [baːtç] (n) , s.(m )
   batch
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top