Search result for

peck

(92 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peck-, *peck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peck[N] หน่วยตวงมีค่าเท่ากับ 2 แกลลอน
peck[VT] จิก, See also: แทะ, เล็ม, Syn. pick at, poke at
peck[VT] จูบเบาๆ, Syn. smack
peck[VT] ถากถาง, See also: เหน็บแนม, Syn. nag
peck[N] การจิก, Syn. picking up
peck at[PHRV] จิก, See also: เจาะ
peck at[PHRV] เล็ม, Syn. nibble at, pick at
peck at[PHRV] สัมผัสเพียงผิวเผิน, See also: ทำผิวเผิน, Syn. pick at
peck at[PHRV] คอยหาข้อผิดหรือบกพร่อง, See also: จ้องจับผิด
peck up[PHRV] จิกขึ้นมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peck(เพค) n. 8ควอร์ต vi.,n. (การ) จิก,ขว้าง,ก้อนหิน,เหน็บแนม,ขว้างก้อนหิน,โยนก้อนหิน
pecker(เพค'เคอะ) n. นกที่จิก,เครื่องเจาะรู,เข็มเจาะรู,องคชาต,ความกล้าหาญ,จิตใจที่ฮึกเหิม
pecker woodn. นกหัวขวาน,คนผิวขาวในภาคใต้ของอเมริกา
pecking ordern. การที่ผู้ที่แข็งแรงกว่ารังแก ผู้ที่อ่อนแอกว่า
pecksniffianadj. จอมปลอม,มือถือสากปากถือศีล -Pecksniffery n.
half-peckn. ปริมาณตวงข้าว 4 ควอตซ์
henpeck(เฮน'เพค) vt. ด่าว่า,ดุว่า,ชอบหาเรื่อง
speck(สเพค) n.,vt. (ทำให้เกิด) จุด,รอยด่าง,มลทิน,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,อนุภาคเล็ก ๆ ,สิ่งที่ดูมีขนาดเล็ก,ไขมันปลาวาฬ (หรือแมวน้ำ) ,เนื้ออ้วน, See also: speckedness n., Syn. particle,spot,stain
speckle(สเพค'เคิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) จุด,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,รอยเปื้อน,รอยด่าง, See also: speckledness n., Syn. speak
woodpecker(วูด'เพคเคอะ) n. นกหัวขวาน

English-Thai: Nontri Dictionary
peck(n) น้ำหนักเป็นเป๊ก
peck(vt) จิก,ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี
flyspeck(n) ขี้แมลงวัน,ไฝ
henpecked(adj) ที่กลัวภรรยา,ที่ถูกด่าว่า
speck(n) รอยด่าง,จุด,มลทิน,ขี้แมลงวัน,ผงธุลี
speck(vt) แต้ม,มีมลทิน,ทำให้เป็นจุด
speckle(n) รอยด่าง,จุด,รอยแต้ม,รอยเปื้อน
speckle(vt) มีมลทิน,มีจุด,แต้ม,ทำให้ด่างพร้อย
woodpecker(n) นกหัวขวาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Peck!เพ็ค! Mercury Retrograde (2010)
Stupid peckerwood shithead!ไอ้โง่ ไอ้นกหัวขวาน ไอ้สมองขี้เลื่อย Pilot (2008)
Just a peck, a smooch, like you'd kiss your sister.แค่จจุ๊บนิดๆ จ๊วบหน่อยๆ เหมือนเวลานายจูบน้องสาว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Hold your horses, peckerwood.คอยกันก่อนสิ คนขาว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Do not peck my fucking eyes!อย่าจิกลูกตาฉัน! The Love Guru (2008)
Don't peck my eyes!อย่า! The Love Guru (2008)
You know Peck and Olson.นี่ก็เพ็คกับโอลสัน Burn After Reading (2008)
Peck, yes, hiya.เพ็ค ว่าไง Burn After Reading (2008)
Fuck you, Peck. You're a Mormon!- เวรเอ๊ยเพค แกมันมอร์ม่อนนี่ Burn After Reading (2008)
I was going for a walk, and I thought I might get peckish.ผมจะออกไปเดินเล่นหน่อย ผมคิดว่าเดี๋ยวคงหิวขึ้นมาน่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
An e-mail for pecker pills?อีเมลล์ยาแก้นกเขาไม่ขันเนี่ยนะ Shut Down (2008)
Who can't keep his pecker in his pants for 24 hours?ที่ไม่สามารถเก็บไอ้นั่นให้อยู่ในกางเกงได้ในยี่สิบสี่ชั่วโมง Gone with the Will (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peckNo wonder he is a hen - pecked husband.
peckWoodpeckers peck tree trunks with their long pointed beaks and eat insects found there.
peckThe birds pecked grains.
peckA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
peckBirds are pecking at the grounds.
peckMany time a hen - pecked husband doesn't know his problems until he talks to a happy bachelor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเลียด[V] nibble, See also: peck, eat little by little, gradually do something, Example: เธอค่อยๆ ละเลียดอาหารเหมือนหมดอาลัยตายอยากในชีวิต, Thai definition: กินหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีละน้อยๆ
การจิก[N] pecking, See also: picking with the beak, Example: การจิกกินผลไม้ของนกทำให้ผลไม้ในสวนขายได้ราคาไม่ดี
การจิก[N] pecking (of an animal), See also: nibble, Example: ลูกไก่วิ่งหนีการจิกตีของแม่ไก่อันธพาล
จิก[V] peck, See also: seize, pick, Example: น่าสงสารลูกนกตัวนั้นเสียจริง ยังบินไม่ค่อยเป็น ได้แต่เดินไปจิกเศษผักในไร่ของชาวบ้าน, Thai definition: กิริยาที่เอาจะงอยปากสับอย่างอาการของนก เป็นต้น, กิริยาที่เอาสิ่งมีปลายคมหรือแหลมกดลงพอให้ติดอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous   
จิก[v.] (jik) EN: peck at ; pick   FR: becqueter ; picoter ; picorer
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot   FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
ไข่ขาง[n.] (khaikhāng) EN: fly-blow ; fly specks   
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter
งูปล้องหวายแดง[n. exp.] (ngū plǿng wāi daēng) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake   
งูปล้องหวายหัวดำ [n. exp.] (ngū plǿng wāi hūa dam) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
PECK    P EH1 K
PECKA    P EH1 K AH0
PECK'S    P EH1 K S
PECKHAM    P EH1 K AH0 M
PECKING    P EH1 K IH0 NG
PECKMAN    P EH1 K M AH0 N
PECKENPAUGH    P IH0 K EH1 N P AO0
PECKINPAUGH    P IH0 K IH1 N P AO0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peck    (v) (p e1 k)
pecks    (v) (p e1 k s)
pecked    (v) (p e1 k t)
pecker    (n) (p e1 k @ r)
peckers    (n) (p e1 k @ z)
pecking    (v) (p e1 k i ng)
peckish    (j) (p e1 k i sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンナ蜂鳥[アンナはちどり;アンナハチドリ, anna hachidori ; annahachidori] (n) (uk) Anna's woodpecker (Calypte anna) [Add to Longdo]
イエロースペックルドクロミス[, iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha) [Add to Longdo]
ウッドペッカー[, uddopekka-] (n) woodpecker [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
コペイカ[, kopeika] (n) kopeck; kopek; copeck [Add to Longdo]
コペック[, kopekku] (n) kopeck [Add to Longdo]
スペックル干渉計[スペックルかんしょうけい, supekkuru kanshoukei] (n) speckle interferometer [Add to Longdo]
ペック[, pekku] (n) peck (unit of volume) [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ[, montsukitenjikuzame] (n) speckled carpetshark (Hemiscyllium trispeculare, species from northern Australia) [Add to Longdo]
一点[いってん, itten] (n) speck; dot; point; only a little; particle; only one; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peck \Peck\, n. [Perh. akin to pack; or, orig., an indefinite
   quantity, and fr. peck, v. (below): cf. also F. picotin a
   peak.]
   1. The fourth part of a bushel; a dry measure of eight
    quarts; as, a peck of wheat. "A peck of provender."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A great deal; a large or excessive quantity. "A peck of
    uncertainties and doubts." --Milton.
    [1913 Webster] `

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peck \Peck\, v. t. [imp. & p. p. {Pecked} (p[e^]kt); p. pr. &
   vb. n. {Pecking}.] [See {Pick}, v.]
   1. To strike with the beak; to thrust the beak into; as, a
    bird pecks a tree.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To strike, pick, thrust against, or dig into, with
    a pointed instrument; especially, to strike, pick, etc.,
    with repeated quick movements.
    [1913 Webster]
 
   3. To seize and pick up with the beak, or as with the beak;
    to bite; to eat; -- often with up. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       This fellow pecks up wit as pigeons peas. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To make, by striking with the beak or a pointed
    instrument; as, to peck a hole in a tree.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peck \Peck\, v. i.
   1. To make strokes with the beak, or with a pointed
    instrument. --Carew.
    [1913 Webster]
 
   2. To pick up food with the beak; hence, to eat.
    [1913 Webster]
 
       [The hen] went pecking by his side.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To peck at},
    (a) to attack with petty and repeated blows; to carp at;
      to nag; to tease.
    (a) to eat slowly and in small portions, with litle
      interest; as, to peck at one's food.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peck \Peck\ (p[e^]k), n.
   A quick, sharp stroke, as with the beak of a bird or a
   pointed instrument.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peck
   n 1: (often followed by `of') a large number or amount or
      extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot
      of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the
      rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must
      have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of
      money" [syn: {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great
      deal}, {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle},
      {mint}, {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile},
      {plenty}, {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew},
      {spate}, {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   2: a British imperial capacity measure (liquid or dry) equal to
     2 gallons
   3: a United States dry measure equal to 8 quarts or 537.605
     cubic inches
   v 1: hit lightly with a picking motion [syn: {peck}, {pick},
      {beak}]
   2: eat by pecking at, like a bird [syn: {peck}, {pick up}]
   3: kiss lightly [syn: {smack}, {peck}]
   4: eat like a bird; "The anorexic girl just picks at her food"
     [syn: {pick at}, {peck at}, {peck}]
   5: bother persistently with trivial complaints; "She nags her
     husband all day long" [syn: {nag}, {peck}, {hen-peck}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pk
 
 1. (kıs.) pack, park, peak, peck.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top