Search result for

chinese

(118 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chinese-, *chinese*
Possible hiragana form: ちねせ
English-Thai: Longdo Dictionary
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Chinese[N] ชาวจีน
Chinese[ADJ] ที่เกี่ยวกับชาติจีน
Chinese[N] ภาษาจีน
Chinese puzzle[N] ปัญหาที่ซับซ้อน
Chinese lantern[N] โคมจีน
Chinese New Year[N] วันตรุษจีน, See also: ตรุษจีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chinese(ไช'นิส) n., (pl. -nese) n. ภาษาจีน,คนจีน -adj. เกี่ยวกับประเทศจีน (คน,ภาษา,วัฒนธรรม)
chinese binaryเลขฐานสองแนวตั้ง (ดู)
chinese cabbagen. ผักกาดหอมจีน, Syn. pe-tsai
chinese calandarปฏิทินจีนซึ่งมี12 เดือนจันทรคติใน 1 ปี
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง
chinese copyn. สิ่งที่ทำซ้ำหรือเลียนแบบ,สำเนา
chinese dateพุทราแดง
chinese gooseberryn. มะเฟือง
chinese lanternn. โคมกระดาษ,โคมจีน,โคมญี่ปุ่น
chinese nationalistn. จีนคณะชาติ,จีนไต้หวัน

English-Thai: Nontri Dictionary
Chinese(adj) เกี่ยวกับประเทศจีน,เกี่ยวกับชาติจีน
Chinese(n) ชาวจีน,คนจีน,ภาษาจีน,หนังสือจีน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chinese whiteสีขาวจีน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chineseชาวจีน [TU Subject Heading]
Chinese cabbageผักกาดขาว [TU Subject Heading]
Chinese charactersตัวอักษรจีน [TU Subject Heading]
Chinese fictionนวนิยายจีน [TU Subject Heading]
Chinese Finger Trapปลอกสาแหรกนิ้ว3อัน [การแพทย์]
Chinese Hamstersสัตว์ทดลอง [การแพทย์]
Chinese in literatureชาวจีนในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Chinese influencesอิทธิพลจีน [TU Subject Heading]
Chinese languageภาษาจีน [TU Subject Heading]
Chinese literatureวรรณกรรมจีน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chinese anise (name ) โป๊ยกั๊ก
chinese steamed dumpling (n ) ขนมจีบ
chinese stuffed dumpling (n ) เกี๊ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chinese surgeons cut out a foot of bowel, but the pain is worse now than it was before.ศัลยแพทย์จีนตัดปลายของลำไส้ไป แต่อาการปวดกลับมากขึ้นกว่าแต่ก่อน Birthmarks (2008)
Anybody read Chinese?มีใครอ่านภาษาจีนได้ไหม Birthmarks (2008)
That's what the Chinese doctors gave her.หมอชาวจีนจ่ายให้เธอ Birthmarks (2008)
Say you're a middle-aged Chinese woman... fine.คุณบอกว่า... หญิงชาวจีนวัยกลางคน Birthmarks (2008)
I'm a middle-aged Chinese woman.ฉันเป็นหญิงชาวจีนวัยกลางคน Birthmarks (2008)
The truth is, it came down to 4 chinese meals and a roll in the hay.ความจริง มันก็ลงเอยด้วย อาหารจีน 4 มื้อ และ นอนด้วยกันครั้งเดียว The Bank Job (2008)
How about Chinese?อาหารจีนเป็นไง Heartbreak Library (2008)
These girls sure love Chinese food.พวกสาวๆ ชอบทานอาหารจีน My Sassy Girl (2008)
I'm delivering Chinese food.ผมมาส่งอาหารจีนครับ My Sassy Girl (2008)
I'm at a chinese restaurant on the corner of the fourth in Figueroa.แต่ แน่ใจได้เลยว่านักดนตรีคนอื่น ๆ ไม่เห็นอย่างที่ฉันเห็น The Eye (2008)
First generation Chinese-american. 10th generation Triad.จีนอเมริกันรุ่นบุกเบิก Death Race (2008)
A joint Chinese venture with Wayne Enterprises will be a powerhouse.หากบริษัทเราได้ร่วมกับ เวนย์ เอนเตอร์ไพรส์ เราจะยิ่งกล้าแข็ง The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chineseAre the Chinese GDP figures a case of the boy crying wolf?
chineseAre they Japanese or Chinese?
chineseAre you Chinese or Japanese?
chineseBecause I can speak Chinese.
chineseCan you count to ten in Chinese?
chineseCan you speak either Chinese or Russian?
chineseCan you tell a Chinese person from Japanese?
chineseChinese food is no less delicious than French.
chineseChinese food is no less nice than French food is.
chineseChinese food was served in small portions which did not require cutting with a knife or fork.
chineseCompared with the Chinese, the Japanese are poor linguists.
chineseDon't drag out Chinese sayings about the importance of an environment conducive learning just to justify moving house for a child's entrance exams!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮวงจุ้ย[N] Chinese belief of how to locate a building, Example: โป๊ยก่วนเป็นชื่อที่เป็นทางสามแพร่งซี่งเป็นที่อัปมงคลในฮวงจุ้ยของคนจีน
โต๊ะจีน[N] Chinese dishes, Example: งานแต่งงานของคนจีนมักจะจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน, Thai definition: การเลี้ยงอาหารแบบจีนอย่างหนึ่ง โดยจัดอาหารมาเสิร์ฟทีละอย่าง
ลี้[CLAS] li, See also: Chinese unit of distance, equal to about 300 meters, Example: ข้าศึกยกทัพมาเป็นระยะทางไกลถึง 25,000 ลี้, Thai definition: มาตราวัดระยะทางของจีน 1 ลี้ ยาวประมาณครึ่งกิโลเมตร
ศารทจีน[N] Chinese autumn festival, Syn. วันศารทจีน, เทศกาลศารทจีน
กุยเฮง[N] Chinese jacket, See also: open-chested upper garment, Chinese outer garment, Syn. เสื้อกุยเฮง, Example: การแต่งตัวแบบนักเลงในสมัยหนึ่ง คือ ใส่เสื้อกุยเฮง นุ่งกางเกงแพรปังลิ้น สวมหมวก ถือไม้เท้า, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม, Notes: (จีน)
เก๋ง[N] house with a Chinese style roof, See also: Chinese patterned small house, Syn. เก๋งจีน, Example: สถานที่ รวมทั้งอาคารแบบเก๋งจีน เคยอยู่ในความครอบครองของผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ในแผ่นดิน, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนตึกมีรูปหลังคาแบบศาลเจ้าจีน
กี๋[N] tripod for potted plant, See also: Chinese stool for potted plants, Example: เตาที่เมืองสุโขทัยเก่า แบ่งตัวเตาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใส่เชื้อเพลิง ที่ตั้งภาชนะที่เข้าเผา และส่วนท้ายเป็นปล่องไฟ โดยมีการตั้งภาชนะบนกี๋, Count unit: อัน, Thai definition: ฐานสำหรับรองสิ่งของ ทำด้วยวัตถุต่างๆ มีรูปต่างๆ กัน, Notes: (จีน)
เกาเหลา[N] soup, See also: Chinese clear soup with boiled entrails and vegetables, served in a metal pot heated by a, Example: เนื้อวัวตุ๋นของร้านนี้มีขายทั้งที่เป็นก๋วยเตี๋ยว เกาเหลา และหม้อไฟ, Count unit: ชาม, ถ้วย, หม้อ, Thai definition: แกงมีลักษณะอย่างแกงจืด, Notes: (จีน)
ขิม[N] Chinese cymbalo, See also: Chinese dulcimer, zither, Example: ฉันอ้อนแม่ตั้งนานกว่าแม่จะซื้อขิมให้, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่งใช้บรรเลงร่วมกับเครื่องสายไทย
คนจีน[N] Chinese, Example: คนจีนมักนิยมแต่งงานกับคนจีนด้วยกัน เพราะมีวัฒนธรรมที่เหมือนกัน, Count unit: คน, Thai definition: คนชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mū daēng) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup   
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāowoē) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower   
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ชายชาวจีน[n. prop.] (chāichāo Jīn) EN: Chinese   FR: Chinois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHINESE    CH AY0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Chinese    (n) (ch ai1 n ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lampion {m} | Lampions {pl}Chinese lantern; paper lantern; lampion | Chinese lanterns; paper lanterns; lampions [Add to Longdo]
Stachys {f}; chinesische Artischocke {f}; Japanknolle {f} [bot.] [cook.] | Stachelbeeren {pl}Chinese artichoke | gooseberries [Add to Longdo]
Bacchusreiher {m} [ornith.]Chinese Pond Heron [Add to Longdo]
Chinadommel {f} [ornith.]Chinese Little Bittern [Add to Longdo]
Schuppensäger {m} [ornith.]Chinese Merganser [Add to Longdo]
Graubrauen-Bambushuhn {n} [ornith.]Chinese Bamboo Partridge [Add to Longdo]
Perlfrankolin {m} [ornith.]Chinese Francolin [Add to Longdo]
Grünschwanzmonal {m} [ornith.]Chinese Monal Pheasant [Add to Longdo]
Bernsteinseeschwalbe {f} [ornith.]Chinese Crested Tern [Add to Longdo]
Chinabülbül {m} [ornith.]Chinese Bulbul [Add to Longdo]
Keilschwanzwürger {m} [ornith.]Chinese Great Grey Shrike [Add to Longdo]
Bergalcippe {f} [ornith.]Chinese Mountain Fulvetta [Add to Longdo]
Streifenbabax {m} [ornith.]Chinese Babax [Add to Longdo]
Taczanowskibuschsänger {m} [ornith.]Chinese Bush Warbler [Add to Longdo]
China-Beutelmeise {f} [ornith.]Chinese Penduline Tit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
かに玉;蟹玉;蠏玉[かにたま, kanitama] (n) Chinese dish with fried egg and crab [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中共中央[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] Chinese Communist Party Central Committee [Add to Longdo]
中共九大[zhōng gòng jiǔ dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄚˋ, ] Chinese Communist Party 9th congress in 1969 [Add to Longdo]
中国人[Zhōng guó rén, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] Chinese person; Chinese people [Add to Longdo]
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army (PLA) [Add to Longdo]
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN) [Add to Longdo]
中国伊斯兰教协会[Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Patriotic Islamic Association [Add to Longdo]
中国地球物理学会[Zhōng guó dì qiú wù lǐ xué huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Geophysical Society [Add to Longdo]
中国大蝾螈[Zhōng guó dà róng yuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus) [Add to Longdo]
中国大陆[Zhōng guó dà lù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, / ] Chinese mainland [Add to Longdo]
中国天主教爱国会[Zhōng guó Tiān zhǔ jiào Ài guó huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Patriotic Catholic Association [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] unified Chinese character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chinese \Chi"nese"\, a.
   Of or pertaining to China; peculiar to China.
   [1913 Webster]
 
   {Chinese paper}. See {India paper}, under {India}.
 
   {Chinese wax}, a snowy-white, waxlike substance brought from
    China. It is the bleached secretion of certain insects of
    the family {Coccid[ae]} especially {Coccus Sinensis}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chinese \Chi*nese"\, n. sing. & pl.
   1. A native or natives of China, or one of that yellow race
    with oblique eyelids who live principally in China.
    [1913 Webster]
 
   2. sing. The language of China, which is monosyllabic.
    [1913 Webster]
 
   Note: Chineses was used as a plural by the contemporaries of
      Shakespeare and Milton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Chinese
   adj 1: of or pertaining to China or its peoples or cultures;
       "Chinese food"
   2: of or relating to or characteristic of the island republic on
     Taiwan or its residents or their language; "the Taiwanese
     capital is Taipeh" [syn: {Taiwanese}, {Chinese}, {Formosan}]
   n 1: any of the Sino-Tibetan languages spoken in China; regarded
      as dialects of a single language (even though they are
      mutually unintelligible) because they share an ideographic
      writing system
   2: a native or inhabitant of Communist China or of Nationalist
     China

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top