ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*similarity*

S IH2 M AH0 L EH1 R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: similarity, -similarity-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
similarity(n) ความเหมือน, See also: ความคล้ายคลึง, Syn. likeness, resemblance, similitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
similarity(ซิมมะแล'ริที) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, สิ่งที่คล้ายคลึงกัน, ลักษณะที่เหมือนกัน, Syn. resemblance, analogy

English-Thai: Nontri Dictionary
similarity(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน, สิ่งที่คล้ายคลึงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phonetic similarityความคล้ายคลึงทางสัทลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
similarity transformationการแปลงภาวะคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
similitude; centre of similarity; centre of similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of similarity; centre of similitude; similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of similitude; centre of similarity; similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
kinematic similaritykinematic similarity, ความคล้ายคลึงกันทางจลน์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Genetic Dissimilarityพันธุกรรมต่างกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I still have not found any robot that bears any similarity to myself.แต่ผมก็ยังไม่พบ หุ่นที่มีอะไรเหมือนผมเลย Bicentennial Man (1999)
I see the similarity.ชั้นเห็นความเหมือนอยู่ Brothers in Arms (2008)
THE OBVIOUS SIMILARITY BEING IT'S A PROSTITUTE WHOSE THROAT WAS SLASHED.ตรงที่ว่าเหยื่อโสเภณีถูกฆ่าปาดคอน่ะ Zoe's Reprise (2009)
He might have seen the similarity.เขาอาจมีความเหมือน หรือคล้ายคลึงกัน Haunted (2009)
This drama is based on fiction and any similarity to real people, places, or events are purely coincidentalเนื้อหาในละครแตกต่างจากเรื่องราวและ ผู้คนที่เกิดขึ้นจริงหน่วยงานและเหตุการณ์ในเรื่องเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้น Iris (2009)
But there is similarity in each.แต่มันมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละที่ Mosley Lane (2010)
Now, we already know that there is a similarity in the method of killing.ตอนนี้ เรารู้แล้วว่า มีความคล้ายคลึงกันของวิธีการฆ่า The Death of the Queen Bee (2010)
We originally profiled there wasn't any facial similarityเราวิเคราะห์ไว้ว่า ไม่มีความคล้ายคลึงกันด้านหน้าตา The Internet Is Forever (2010)
Given the second ship's similarity in design, our calculated approach, well, I thought it was rather obvious, really.ยานลำที่2มีการออกแบบที่คล้ายคลึงกัน การคำณวนจากที่เราเข้าใกล้ มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละ Awakening (2010)
And the only similarity between the two victimsและความเหมือนกันอย่างเดียว ระหว่างเหยื่อสองราย Ball and Chain (2010)
The similarity.ความเหมือน First Blood (2010)
They have some similarity.พวกเค้ามีอะไรคล้ายๆกันน่ะ Episode #1.8 (2010)
To catalog every dreaded similarity that links them.แคตตาล็อกทุกความคล้ายคลึงกันหวั่นที่เชื่อมโยงพวกเขา The Beaver (2011)
-= The events depicted in this drama are fictitious. Any similarity to any person, institutions or events is merely coincidental. =--=เหตุการณ์และเรื่องราวในละครเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นถ้าไปคล้ายกันบุคคล หรือสถาบันใดให้ถือว่าเป็นความบังเอิญ=- City Hunter (2011)
But due to the similarity of the circumstances, can you think of anyone that might want to harm you and your brother?แต่เพราะความคล้ายกันของสถานการณ์ คุณนึกถึงใครที่อยากจะ ทำร้ายคุณกับพี่คุณออกบ้างมั้ย The Three Bad Wolves (2011)
-=The events depicted in this drama are fictitious. Any similarity to any person, institutions or events is merely coincidental.=--=เหตุการณ์และเรื่องราวในละครเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นถ้าไปคล้ายกันบุคคล หรือสถาบันใดให้ถือว่าเป็นความบังเอิญ=- Episode #1.8 (2011)
I just figured it was the similarity to the other cold cases?ผมเพิ่งพบว่ามันมีความคล้ายคลึง กับคดีแช่เย็นอื่น The Slice Girls (2012)
A few years later, when scientists thought to analyze the gasses trapped inside the Nakhla meteorite, and other members of its class, they found a striking similarity-- the vast majority of meteorites are fragments of asteroids.ต่อมาไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อนักวิทยาศาสตร์คิดว่า การวิเคราะห์ก๊าซ ติดอยู่ภายในอุกกาบาต นัคลา, The Immortals (2014)
Given the similarity to the Trevor Beckman case we'll definitely want to question her.คดีนี้คล้ายกับ คดีของเทรเวอร์ เเบล๊คแมน เราต้องสอบปากคำเธอก่อน Fallen (2016)
Many are noting a similarity to the Westchester incident over a year ago... that left over 600 injured... and took the lives of seven mutants, including several of the X-Men.หลายคนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่คุล้าย เหตุการณ์ในเวสเชสเตอร์ปีทีแล้ว ที่มีคนบาดเจ็บกว่า 600 มนุษย์กลายพันธุ์ตาย 7 รวมทั้งเอ็กซ์เม็นอีกหลายคน Logan (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแตกต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, disparity, contrast, diversity, Syn. ความต่าง, ความตรงข้ามกัน, Ant. ความเหมือน, Example: สัดส่วนจำนวนสถาบันอุดมศึกษาต่อจำนวนจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างจากสัดส่วนในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน
ความห่างไกล(n) difference, See also: separation, dissimilarity, Syn. ความแตกต่าง, Example: ภาพพจน์ของประเทศกัมพูชาซึ่งดูเหมือนจะมีความห่างไกลจากความเจริญอย่างมาก
ความเหมือน(n) similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
เปรียบ(v) like, See also: comparable to, similar to, have similarity to, Syn. เหมือน, เทียบเคียง, เปรียบได้, เปรียบเหมือน, ดุจดั่ง, เสมือนหนึ่ง, ประหนึ่ง, Ant. ผิดแผก, Example: ถ้าเปรียบหล่อนเป็นไฟ สามีของหล่อนก็เหมือนน้ำ สองคนนั้นถึงอยู่ด้วยกันได้, Thai Definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน
การเทียบ(n) comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง, Example: การเทียบตนเองกับบุคคลอื่นแล้วมองว่าตนเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ
การเทียบเคียง(n) comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, Example: ความสุขในชีวิตมิได้วัดจากวัตถุปัจจัยภายนอก ค่านิยม หรือ กฎเกณฑ์ ของสังคม หรือโดยการเทียบเคียงกับใครอื่น หากบุคคลย่อมประจักษ์ได้จากความพึงพอใจในชีวิตตน
ความละม้าย(n) similarity, See also: resemblance, Syn. ความคล้าย, ความคล้ายคลึง, Example: ใบหน้าของเธอมีความละม้ายคล้ายดาราดัง
ข้อแตกต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, distinction, unlikeness, Ant. ข้อเหมือน, Example: รูปสองรูปนี้มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายอย่าง, Count Unit: ข้อ
ความคล้าย(n) resemblance, See also: likeness, similarity, semblance, Syn. ความคล้ายคลึง, Ant. ความต่าง, Example: ฝาแฝดมักมีความคล้ายกันในส่วนของรูปร่างหน้าตา
ความคล้ายคลึง(n) resemblance, See also: similarity, likeness, Syn. ความคล้าย, Ant. ความแตกต่างกัน, Example: รูปภาพสองรูปมีความคล้ายคลึงกันมาก
ความต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, unlikeness, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเหมือน, Example: ความต่างของสินค้าอยู่ที่คุณภาพ
ความต่างกัน(n) difference, See also: diversity, dissimilarity, unlikeliness, disagreement, Syn. ความแตกต่าง, ความต่าง, Ant. ความเหมือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเหมือน[khø meūoen] (n) EN: similarity ; thing in common
ความแตกต่าง[khwām taēktāng] (n) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation  FR: différence [ f ] ; nuance [ f ]
เปรียบ[prīep] (v) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match  FR: être comparable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SIMILARITY S IH2 M AH0 L EH1 R AH0 T IY0
DISSIMILARITY D IH2 S IH2 M AH0 L AE1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
similarity (n) sˌɪməlˈærɪtiː (s i2 m @ l a1 r i t ii)
dissimilarity (n) dˌɪsˌɪmɪlˈærɪtiː (d i2 s i2 m i l a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相似[xiāng sì, ㄒㄧㄤ ㄙˋ, ] to resemble; similar; like; resemblance; similarity #4,093 [Add to Longdo]
相似性[xiāng sì xìng, ㄒㄧㄤ ㄙˋ ㄒㄧㄥˋ, ] resemblance; similarity #35,570 [Add to Longdo]
词相似效应[cí xiāng sì xiào yìng, ㄘˊ ㄒㄧㄤ ㄙˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] word similarity effect [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ähnlichkeit { f } | Ähnlichkeiten { pl }similarity | similarities [Add to Longdo]
Ähnlichkeit { f } [ math. ]similarity [Add to Longdo]
Gleichartigkeit { f }similarity [Add to Longdo]
Unähnlichkeit { f } | Unähnlichkeiten { pl }dissimilarity | dissimilarities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同様[どうよう, douyou] (adj-no, adj-na, n) identical; equal to; same (kind); like; similarity; (P) #527 [Add to Longdo]
同一[どういつ, douitsu] (adj-na, n, adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P) #2,682 [Add to Longdo]
類似[るいじ, ruiji] (n, adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P) #3,232 [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na, n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
甲乙[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P) [Add to Longdo]
似寄り[により, niyori] (n) similarity [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] (n, adj-na, vs, adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P) [Add to Longdo]
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity [Add to Longdo]
類纂[るいさん, ruisan] (n, vs) collection of similar objects; classification by similarity [Add to Longdo]
類似性[るいじせい, ruijisei] (n, adj-no) resemblance; similarity; analogy [Add to Longdo]
類似点[るいじてん, ruijiten] (n) points of similarity [Add to Longdo]
類似度[るいじど, ruijido] (n) degree of similarity [Add to Longdo]
類題[るいだい, ruidai] (n) similar question; (classification by) similarity of theme [Add to Longdo]
類聚[るいじゅ;るいじゅう, ruiju ; ruijuu] (n, vs) collection of similar objects; classification by similarity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Similarity \Sim`i*lar"i*ty\, n.; pl. {-ties}. [Cf. F.
   similarit['e].]
   The quality or state of being similar; likeness; resemblance;
   as, a similarity of features.
   [1913 Webster]
 
      Hardly is there a similarity detected between two or
      three facts, than men hasten to extend it to all. --Sir
                          W. Hamilton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 similarity
   n 1: the quality of being similar [ant: {dissimilarity},
      {unsimilarity}]
   2: a Gestalt principle of organization holding that (other
     things being equal) parts of a stimulus field that are
     similar to each other tend to be perceived as belonging
     together as a unit [syn: {similarity}, {law of similarity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top