ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

similar to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -similar to-, *similar to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did we seem similar to you?คุณว่าฉันดูเหมือนเธอมั้ย? Ghost in the Shell (1995)
You write gracefully. Calligraphy is so similar to fencing.คุณเขียนสวย การคัดลายมือ เหมือนการเล่นฟันดาบ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
She's similar to the original gadget, but she's completely, entirely all robot.วาวเซอร์ Inspector Gadget 2 (2003)
Agharta has sky, clouds, and seas which are very similar to Earth's, but I think these are completely different after all.อกาท่ามีท้องฟ้า มีเมฆและทะเล ซึ่งคล้ายคลึงกับโลกของเรามาก แต่ฉันกลับมองว่ามันต่างกับโลกของเราอย่างชัดเจน Hoshi no koe (2002)
It would be similar to smelling gasoline fumes from being near a carเพียงแต่ว่า พ่อของหนูแพ้ควันจากรถ Be with You (2004)
Its not that strange to see a human similar to him.เพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอก ที่จะเห็นคนที่หน้าเหมือนกับโฮมุนครุส Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
It says that there's a world similar to the one we're living in, but with some differences that runs parallel with this world.เรื่องราวเกี่ยวกับอีกโลกหนึ่งที่เหมือนกับโลกที่เราอาศัยอยู่ แต่ก็มีบางอย่างที่ในโลกเราไม่มี Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I never thought it was going to be similar to car crash.ผมไม่เคยคิดเลย ว่าจะเหมือนรถคว่ำ Cashback (2006)
Virus carrier Park showing symptoms similar to common cold.นายปาร์กผู้ติดเชื้อได้แสดง อาการคล้ายไข้หวัด The Host (2006)
The early form of Tae Kwon Do was very similar to Karate in technique, uniform, and training methods.เทควันโด ค่อนข้างจะไปทาง คาราเต้ ทางด้านของ เทคนิค ท่วงท่า และ วิธีการฝึก Dasepo Naughty Girls (2006)
We have already seen some of the heat waves that are similar to what scientists are saying are gonna be a Iot more common.เราได้เห็นคลื่นความร้อนกันแล้ว มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพูดถึง ว่ากำลังจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดามากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
Europe has just had a year very similar to the one we've had where they say nature's been going crazy.ยุโรปเพิ่งจะมีปีที่คล้ายกันกับที่เราเจอ ในที่ที่พวกเขาบอกว่า ธรรมชาติกำลังคลั่ง An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
similar toHer idea is very similar to mine.
similar toHe suggested a plan similar to mine.
similar toHis car is similar to mine.
similar toHis way of thinking is very similar to mine.
similar toMy opinion is similar to yours.
similar toMy opinions are similar to his.
similar toMy problems are very similar to yours.
similar toNASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.
similar toShe was similar to me in many ways.
similar toThe climate here is very similar to that England.
similar toThe climate here is very similar to that of England.
similar toThe climate of England is similar to that of Hokkaido.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉก(conj) similar to, See also: like, as, Syn. เช่น, เหมือน, คล้าย, Ant. แตกต่าง, Example: หวังว่าเธอคงไม่ตกม้าตายเสียก่อนเฉกเดียวกับนางสิงห์เหล็กมาร์กาเร็ตแทตเชอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่น[chen] (x) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like  FR: par exemple ; comme ; tel que
คล้าย ๆ[khlāi-khlāi] (v) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to
ใกล้เคียง[klaikhīeng] (v) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to
ละม้าย[lamāi] (v) EN: resemble ; be similar to ; be alike ; look like ; take after ; be like  FR: ressembler ; être semblable ; avoir la même apparence
เปรียบ[prīep] (v) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match  FR: être comparable

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹如[yóu rú, ㄧㄡˊ ㄖㄨˊ, / ] similar to; appearing to be #6,876 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よう, you] (n-suf, n) (1) (uk) (See 様だ) (usu. after the -masu stem of a verb) appearing ...; looking ...; (2) (usu. after the -masu stem of a verb) way to ...; method of ...ing; (3) (usu. after a noun) form; style; design; (4) (usu. after a noun) like; similar to; (n) (5) thing (thought or spoken); (P) #945 [Add to Longdo]
みたい[mitai] (suf, adj-na) (col) -like; sort of; similar to; resembling; (P) #3,866 [Add to Longdo]
[りつ, ritsu] (n) (1) law (esp. ancient East Asian criminal code); regulation; (2) { Buddh } vinaya (rules for the monastic community); (3) (abbr) (See 律宗) Ritsu (school of Buddhism); (4) (abbr) (See 律詩) lushi (style of Chinese poem); (5) (also りち) (musical) pitch; (6) (See 十二律, 呂) six odd-numbered notes of the ancient chromatic scale; (7) (abbr) (See 律旋) Japanese seven-tone gagaku scale, similar to Dorian mode (corresponding to #6,911 [Add to Longdo]
焼酎[しょうちゅう, shouchuu] (n) shochu (Japanese liquor similar to vodka); (P) #14,796 [Add to Longdo]
同然[どうぜん, douzen] (adj-na, n, adj-no) similar to; same; right; proper; just; natural; (P) #16,011 [Add to Longdo]
類する[るいする, ruisuru] (vs-s) to be similar to #18,769 [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
に似て[ににて, ninite] (exp) similar to; like [Add to Longdo]
の様に[のように, noyouni] (adv) (1) (uk) like; similar to; (2) as with; in the same way [Add to Longdo]
ような[youna] (adj-pn) (See 様だ) like; similar to [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top