ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อแตกต่าง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อแตกต่าง-, *ข้อแตกต่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อแตกต่าง[N] difference, See also: dissimilarity, distinction, unlikeness, Ant. ข้อเหมือน, Example: รูปสองรูปนี้มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายอย่าง, Count unit: ข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discrepancyข้อแตกต่าง (ในสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see the difference?เห็นข้อแตกต่างมั้ย? 10 Things I Hate About You (1999)
There's no difference between winning and losing... and anything in between.จะบอกอะไรให้ ไม่มีข้อแตกต่าง... ...ระหว่างชนะและแพ้ หรืออะไรก็แล้วแต่ The Legend of Bagger Vance (2000)
Well, that's the difference between us. I have been expecting you.นี่แหละคือข้อแตกต่างระหว่างเรา ผมรอคุณอยู่ The Matrix Reloaded (2003)
I've got two shootings already this morning.มีข้อแตกต่างเล็กบางประการ 29000 ใหม่กว่า และทันสมัยกว่าเล็กน้อย Yankee White (2003)
But there are several inconsistencies between the two sets of body parts.แต่ยังมีข้อแตกต่างกันระหว่าง ชิ้นส่วนศพสองเซ็ตนี้ Waiting to Exhale (2007)
There is a difference,you know.มันมีข้อแตกต่างคุณรู้มั้ย The Right Stuff (2007)
There's always a confused soul that thinks that one man can make a difference.ใจที่สับสนมักจะทำให้คิดว่า คนคนเดียวสามารถทำให้เกิดข้อแตกต่างได้ Shooter (2007)
You got saved my friend. I wasn't so lucky.นั่นแหละคือข้อแตกต่าง Slumdog Millionaire (2008)
Oh, the difference is in material and decoration.อ๋อ ข้อแตกต่างคือวัสดุและการตกแต่ง Departures (2008)
And why can't I see the difference?และทำไมผมถึงไม่เห็นข้อแตกต่างเลย? Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
The dead body at the morgue makes me think the opposite.ศพนั่นทำให้ฉันคิดถึงข้อแตกต่าง Knight Rider (2008)
What's the biggest difference?อะไรคือข้อแตกต่างที่สุด Mama Spent Money When She Had None (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อแตกต่าง[n.] (khø taēktāng) EN: difference   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrast[N] สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง, See also: ข้อแตกต่าง, ข้อเปรียบเทียบ
difference[N] ความแตกต่าง, See also: ข้อแตกต่าง, ความต่าง, Syn. adaptability, deviation, dissimilarity, Ant. resemblance, similarity, likeness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difference(ดิฟ'เฟอเรินซฺ) n. ความแตกต่าง,ข้อแตกต่าง,จำนวนแตกต่างกัน. vt. ทำให้แตกต่าง,แบ่งแยกข้อแตกต่าง, Syn. distinction
distinguish(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่าง,จำแนก,รู้ถึงข้อแตกต่าง,วินิจฉัย,ทำให้เด่น,กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดงความแตกต่าง,จำแนก, See also: distinguishable adj. ดูdistinguish distinguisher n. ดูdistinguish distinguishingly n.,adv. ดูdistinguish dis
hairlinen. เส้นผม,เส้นเขียนลายมือ,เส้นคม,แบบเส้นคม,การเย็บอย่างละเอียด,ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก

German-Thai: Longdo Dictionary
Tschüß!(phrase) ลาก่อน, บ๊ายบาย (ข้อแตกต่างจาก Auf Wiedersehen! คือ Tschüß! สามารถใช้พูดได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสู่เพื่อน, คนสนิทหรือคนที่ทำงานที่เจอกันเกือบทุกวัน, หรือตามร้านค้าสำนักงาน), See also: S. Ciao!, Auf Wiedersehen!,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top