Search result for

ความแตกต่างกัน

(30 entries)
(0.0469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความแตกต่างกัน-, *ความแตกต่างกัน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Differenessความแตกต่างกัน [การแพทย์]
Disparityความแตกต่างกันเล็กน้อย [การแพทย์]
Fermentation Assimmilationความแตกต่างกันในการย่อยน้ำตาล [การแพทย์]
Glucose To-Insulin Ratioความแตกต่างกันในระหว่างกลูโคสและอินสุลินเรโช [การแพทย์]
Limp Length Discrepancyความแตกต่างกันในความยาวของขาทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell her the thing about emotional reactions is they're definitionally irrational.บอกเธอเกี่ยวกับ ผลกระทบทางอารมณ์ ความแตกต่างกัน หรือความสัมพันธุ์กัน Emancipation (2008)
Of course, there are a few differences.แน่นอน มันมีความแตกต่างกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
A DISCREPANCY IN A PREVIOUS STATEMENT, THAT'S ENOUGH TO GIVE US THE UPPER HAND.ความแตกต่างกันระหว่างเหตุการณ์ครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ เราต้องหาหลักฐานที่จะทำให้เราจับเค้าได้ ? Soul Mates (2009)
He got a recent physical trauma. Could be a stressor. Wide disparity of victims.ร่างกายเขาบาดเจ็บเมื่อเร็วๆนี้ อาจก่อให้เกิดความเครียด เหยื่อมีความแตกต่างกัน To Hell... And Back (2009)
The three particulates are totally different, but they're actually the exact same thing.สสารทั้งสามตัว มีความแตกต่างกันสิ้นเชิง แต่พวกมันก็เกาะรวมกัน ในบางสิ่ง A Night at the Bones Museum (2009)
Agent Wedeck is currently running an interesting investigation that has diverged significantly from the methodology employed by the rest of the bureau.เจ้าหน้าที่เวดด็อคกำลังมี การสืบสวนที่น่าสนใจยิ่ง มีความแตกต่างกัน อย่างสำคัญ Gimme Some Truth (2009)
Because there's a difference between Bunny Williams and a La-Z-boy.ก็เพราะมันเป็นมีความแตกต่างกันระหว่าง Bunny Williams และ a La-Z-boy The Blind Side (2009)
Sheriffs take over Charming, and... it's a different town.นายอำเภอที่จะมาเข้ารับตำแหน่ง ในชาร์มมิ่ง และ... มันเป็นเมืองที่มีความแตกต่างกัน June Wedding (2010)
There is a difference. No, no...มันมีความแตกต่างกัน ไม่ ไม่นะ Episode #1.4 (2010)
Because Hannah has suffered a hairline avulsion fracture of the femur.เพราะรอยแตกร้าวของฮันน่า มีความแตกต่างกันน้อยมากๆ ที่ต้นขา The Bones That Weren't (2010)
The differences are more striking than the similarities.ความแตกต่างกันของเหยื่อ ทำให้น่าทำร้ายมากกว่าความเหมือนกัน The Internet Is Forever (2010)
As far as the story of the second world war goes, there's two very different perspectives.และผมหวังว่าเราได้ยกย่องทหารเหล่านี้ แบบเดียวกับที่พวกเขาควรได้รับการยกย่อง เรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สองนั้น มีสองมุมซึ่งมีความแตกต่างกันมาก The Pacific (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแตกต่างกัน[n. exp.] (khwām taēktāng kan) EN: demarcation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contradistinction[N] ความแตกต่างกัน, Syn. difference
discrepancy[N] ความแตกต่างกันระหว่างสองสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน, Syn. difference, disparity, gap, Ant. accord
disparity[N] ความไม่เหมือนกัน, See also: ความแตกต่างกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, Syn. contradiction, deviation, Ant. accord, correspondence
variousness[N] ความแตกต่างกัน, See also: ความหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chasm(แคซ'ซึม) n. เหว,หุบเหว,ชั้นที่ขาด,ส่วนแตก,ส่วนแยก,ความแตกต่างกันมาก,การขาดตอน, See also: chasmal,chasmic,chasmy adj., Syn. rift
differential(ดิฟฟะเรน'เชิน) adj.,n. เกี่ยวกับความแตกต่างกัน,เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยอนุพันธ์ (derivative-วิชาคณิตศาสตร์)
disparity(ดิสแพ'ริที) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน, Syn. gap,difference
dissemblance(ดิเซม'เบลินซฺ) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน,การอำพรางความกลบเกลื่อน, Syn. unlikeness
variegation(แวริอะเก'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การทำให้หลากหลาย,การทำให้มีหลายรูปแบบ,การทำให้มีหลายสี,ความแตกต่างกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายสี,ความกระดำกระด่าง
variety(วะไร'อิที) n. ลักษณะหลากหลาย,ความแตกต่างกัน,ชนิด,ประเภท,ชนิดต่าง ๆ ,ประเภทต่าง ๆ ,การแสดงร่วม,การแสดงหลายชนิด, Syn. difference,diversity,sort,mixture

English-Thai: Nontri Dictionary
individuality(n) บุคลิกลักษณะ,ความแตกต่างกัน,เอกัตภาพ
variety(n) ความหลากหลาย,ความแตกต่างกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top