ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเหมือน

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเหมือน-, *ความเหมือน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหมือน(n) similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're very much alike.เรามีความเหมือนกันอยู่มาก The Great Dictator (1940)
Yes. They are identical in size and shape to the object you call the monolith.มันมีความเหมือนกันใน ขนาดและรูปร่าง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We resemble each other's essence, mirror images of one another's psyche.เรามีความเหมือนในซึ่งกันและกัน; เหมือนภาพในกระจกเงา. Ghost in the Shell (1995)
I see the similarity.ชั้นเห็นความเหมือนอยู่ Brothers in Arms (2008)
It's attributed to prolonged mutual exposure.มันคือความเหมือน ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอยู่ร่วมกัน Memoriam (2008)
Because any resemblance to you is something I would hate about myself.เพราะความเหมือนอะไรนั่น ทำให้ฉันรู้สึกเกลียดตัวเอง Summer Kind of Wonderful (2008)
You know, one could almost see a resemblance between the two of you.คุณก็รู้ทุกคนสามารถที่จะมองเห็น ความเหมือนกันในตัวคุณทั้งสอง Pathology (2008)
Finn garrety is the son of a friend.ดี เพราะฉันไม่อยากยอมความเหมือนกัน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
SEE WHAT?ความเหมือนกันหน่ะสิ - เคโรลเหรอ ? Valley Girls (2009)
- See, your case bears an uncanny resemblance to a case we're working on now.คืองี้ คดีคุณมีความเหมือน อย่างน่าประหลาด กับคดีที่เราทำอยู่ตอนนี้ Remains to Be Seen (2009)
Oh, and the, uh...resemblance, while you're at it?โอ และ เอ่อ... ไอ้เรื่องความเหมือน ที่นายกำลังเป็นอยู่นี่? The End (2009)
In all likelihood, nothing I tell you will be the truth.ในความเหมือนๆ กัน ก็ไม่มีอะไรหรอก ฉันจะบอกความจริงกับคุณ Black Swan (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spitting image(idm) ความเหมือนกันมากของคน 2 คน
identity(n) ความเหมือนกัน, Syn. sameness
likeness(n) ความเหมือนกัน, See also: ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity, resemblance, similitude, alikeness, Ant. unlikeness, dissimilitude
parallel(n) ความตรงกัน, See also: ความเหมือนกันหรือคล้ายกัน, Syn. correspondence, similarity, Ant. different
resemblance(n) ความคล้ายคลึง, See also: ความเหมือนกัน, Syn. likeness, similarity, Ant. difference, dissimilarity
self-sameness(n) ความเหมือนกัน, See also: ความตรงกัน
similarity(n) ความเหมือน, See also: ความคล้ายคลึง, Syn. likeness, resemblance, similitude
twin(n) ความเหมือนกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน, ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย, ความตรงกัน, ความลงรอยกัน, ความสอดคล้องกัน, ความเหมือนกัน, Syn. agreement, conformity
homogenyn. ความเหมือนกัน (เนื่องจากกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน)
homology(ฮะมอล'โลจี) n. ภาวะที่คล้ายคลึงกัน, ภาวะที่มีความสัมพันธ์เดียวกัน, ความเหมือน
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์, ความเหมือนกัน, หลักฐาน, รูปพรรณ, Syn. self, individuality
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity
resemblance(รีเซม'เบลินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, Syn. similarity, likeness
sameness(เซม'นิส) n. ความเหมือนกัน
similarity(ซิมมะแล'ริที) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, สิ่งที่คล้ายคลึงกัน, ลักษณะที่เหมือนกัน, Syn. resemblance, analogy
similitude(ซิมิล'ลิทูด) n. ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึง, สิ่งที่เหมือนกัน, สิ่งที่เปรียบเทียบ, การเปรียบเทียบ, อุปมาอุปไมย, Syn. similarity

English-Thai: Nontri Dictionary
conformity(n) ความลงรอยกัน, ความสอดคล้อง, ความเหมือนกัน, การปรับตัว
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย, ความเกี่ยวพัน, ความเหมือนกัน
likeness(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน
resemblance(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึง
similarity(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน, สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
similitude(n) การเปรียบเทียบ, ความเหมือนกัน, ทำนอง, ท่าทาง, รูปร่าง
uniformity(n) เครื่องแบบ, ความเหมือนกัน
womanliness(n) ความเหมือนผู้หญิง, ความคล้ายหญิง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top