ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unlikeliness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlikeliness-, *unlikeliness*, unlikelines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlikeliness(n) ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, Syn. difference
unlikeliness(n) ที่ไม่น่าเป็นจริง, See also: ที่ไม่น่าเชื่อ
unlikeliness(n) ที่ไม่เหมาะสม

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlikeliness \Un*like"li*ness\, n.
   The quality or state of being unlikely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unlikeliness
   n 1: the improbability of a specified outcome [syn:
      {unlikelihood}, {unlikeliness}] [ant: {likelihood},
      {likeliness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top