ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*properly*

P R AA1 P ER0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: properly, -properly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
properly(adv) อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, suitably
improperly(adv) อย่างไม่เหมาะสม, See also: อย่างไม่ถูกต้อง, อย่างไม่สมควร, Syn. unbecomingly, unsuitably, Ant. properly, suitably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร, อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่ชัด, อย่างยุติธรรม, อย่างสมบูรณ์, อย่างเต็มที่, อย่างถ้วนทั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
properly(adv) อย่างถูกต้อง, อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filtered, Properlyผ่านการกรอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่ How I Won the War (1967)
- Me? You're improperly dressed.คุณกำลังสวมใส่ไม่ถูกต้อง How I Won the War (1967)
If it's done properly, therapeutically, there's no danger involved.รักษาอย่างถูกวิธี จะไม่มีอันตรายอะไรเลย Airplane! (1980)
She may know much if properly motivated.เธออาจจะ รู้มากขึ้น ถ้าเรากระตุ้นถูกวิธี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Have I fulfilled the mission objectives properly?ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ของภารกิจถูกต้อง หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Knowing what they are, we can begin to approach them properly, condition them, control them.ถ้าเราเข้าใจพวกมัน อย่างถ่องแท้ เราก็จะควบคุมพวกมันได้ Day of the Dead (1985)
Handled properly, this thing could be worth a million in free publicity.และที่จรืงถ้าให้สื่อมวลชนรู้ จะไต้โปรโมทฟรีด้วยซ้ำ The Bodyguard (1992)
Jack, just eat it up properly.แจ็ค กินมันเข้าไปซะ The Cement Garden (1993)
And Thomas, sit up properly! Let your mother eat her food in peace.แล้วก็ โทมัส นั่งให้มันดีๆ อย่ารบกวนแม่ตอนกินข้าว The Cement Garden (1993)
You don't even wash properly and you're rude to your sisters and to me.น้ำก็ไม่ยอมอาบ ลูกหยาบคายกับพี่สาว แล้วก็แม่ด้วย The Cement Garden (1993)
Or have you done your job properly ? You needn't be alarmed.ฉันควรจะวิตกเรื่องนี้มั้ย Schindler's List (1993)
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด The Shawshank Redemption (1994)
I am sure there was some great neglect on their part, for she is not the kind of girl to do that sort of thing, if she had been properly looked after!หล่อนไม่ใช่ผู้หญิงที่จะทำอะไรแบบนั้น ถ้าเพียงหล่อนมีคนดูแลที่เหมาะสม Episode #1.5 (1995)
It was not put in properly.มันถูกเขียนอย่างไม่สมควร มันเขียนแค่ว่า "ในที่สุดจอร์จ วิคแฮมก็แต่งงานกับมิสลิเดีย เบนเน็ต" Episode #1.6 (1995)
Wait here forjust a moment. I'll go in and announce you properly.รออยู่นี่ก่อนนะ ฉันจะขึ้นไป และประกาศชื่อเธออย่างสมเกียรติ Anastasia (1997)
I have museum-trained experts sent out here making sure... that these relics are preserved and catalogued properly.ผมมี จนท.พิพิธภัณฑ์ ควบคุมให้แน่ใจว่า สิ่งของเหล่านี้ได้รับการทะนุถนอมไว้ Titanic (1997)
Mr. Ismay... I would prefer not to push the engines until they've been properly run in.ผมไม่อยากฝืนกำลังเครื่องยนต์ จนกว่าจะเดินเครื่องอย่างถูกต้องแล้ว Titanic (1997)
You get tired, rundown, it won't run properly.คุณเหนื่อยเชื่องช้า มันไม่เกี่ยวกัน eXistenZ (1999)
A knife is painful you stab your neck if you can't cut an artery properly you don't die ... did you know that?ใช้มีดมันเจ็บน่ะ เธอจะต้องแทงคอตัวเอง ถ้าเธอไม่สามารถตัดหลอดเลือดแดงได้อย่างถูกต้อง\\\ เธอจะไม่ตาย.. เธอรู้ใช้มั้ย? GTO (1999)
I want to seem properly contrite for having gotten you into this golf match, but not seem that what I did was ill-intentioned, because it was not.ฉันอยากให้คุณร่วม แข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้... ...ไม่ใช่เพราะฉันหวังร้ายกับคุณนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Look in properly. Go on, stand there.ดูมันให้ดี ๆ ซิ มานี่ ยืนตรงนี้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
"Properly brewed, the Polyjuice Potion allows the drinker to transform himself temporarily into the physical form of another."ต้มอย่างถูกต้อง น้ำยาสรรพรส มีสรรพคุณในการทำให้ผู้ดื่ม เปลี่ยนสภาพเป็นคนอื่นได้ชั่วคราว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Not properly doneงี่เง่าจริงๆ Sex Is Zero (2002)
She can't speak English properly.เธอพูดอังกฤษไม่ค่อยได้น่ะ Love Actually (2003)
It, uh, looks like you had some kind of infection that wasn't taken care of properly.มันดูเหมือนว่าจากการติดเชื้อบางชนิด นั่นเพราะไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง 21 Grams (2003)
Um, you know, there's the damage from the abortion that wasn't handled properly, อ้อ.. คุณรู้หรือเปล่าว่า มดลูกเธอไม่ดี จากการทำแท้งมันไม่ใช่ภาวะอุดตัน ท่อรังไข่ 21 Grams (2003)
I didn't even say good-bye properly.ฉันไม่ได้แม้แต่จะกล่าวคำลา Uninvited (2003)
The angle has to be just right for the lights to work properlyมุมขวาพอดี /Nไฟใช้การได้ดีแล้ว Uninvited (2003)
And for our finale, we'll show you how to put a condom on properly using a real person.และตอนท้ายสุด จะแสดงให้ดู การใส่ถุงยางที่ถูกต้องเหมาะสม .... The Girl Next Door (2004)
She has been properly punctured and her memory modified.เธอได้รับการช่วยเหลือและแปลงความทรงจำเสียใหม่ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
What's the point of hiring a corrupt police officer if he can't even abuse the law properly?ถ้าตำรวจใช้อำนาจมืดไม่เป็น Around the World in 80 Days (2004)
Since I don't have time to properly train you, I'm laying down three rules.ตอนนี้ชั้นไม่มีเวลาฝึกพวกคุณ ชั้นมีกฎ 3 ข้อ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Please, let me greet you properly.ขอแสดงความเคารพนะครับ Spin Kick (2004)
I don't think you've heard me properly, ผมไม่คิดว่ามันสมควร Formula 17 (2004)
In light of today's severe summer heat, officials suspect that the lunches were improperly storedเพราะอากาศในวันนี้ร้อนมาก จึงทำให้อาหารกลางวันเสีย Swing Girls (2004)
We won't be able to live properly this way.แล้วเราจะอยู่แบบนี้ได้ยังไง A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Then, I've properly returned the handkerchief, okay?คุณท่านประธานโดเมียวจิกรุ๊ป A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
I haven't properly heard your feelings..นี่ แล้วโทรศัพท์ของ "เรา" ล่ะ? A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Until you've properly answered with your feelings..เออนี่ แล้วเมื่อคืนตอนฉันโทรไป เธออยู่คนเดียวรึเปล่า? ดึกขนาดนั้น.. A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Until you've properly answered with your feelings..แล้วทำไมเขาต้องต่อยฉันด้วย? A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
If you don't properly take a hold of her heart.. What happened to me, will happen to you..ฉันกลัวจัง.. A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
If you don't properly take a hold of her heart.. What happened to me, will happen to you..ถ้าคุณดูถูกคนจนอย่างพวกเรา คุณก็ไม่ต่างกับเกลือนั่นแหละ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Yesterday, properly explain what happened with you and Nakatsuka-kun.นี่ ช่วยหน่อยซิ! A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Look, I realize I never thank you properly for the help on the dragonsฟังนะ ฉันยังไม่ได้ขอบคุณนายสำหรับความช่วยเหลือเรื่องมังกรน่ะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
We haven't been properly introduced.เรายังไม่รู้จักกันจริงๆ เลยนี่นะ Robots (2005)
If she's not properly dressed then she is not a true Geisha.ถ้าเธอยังไม่ได้แต่งตัว เธอยังไม่ใช่เกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
We didn't go properly introduced.เราจะไม่เสียมารยาทที่จำแนะนำตัว. Saw II (2005)
Of course I'll reward your consideration properlyไม่ๆ ผมจะให้ค่าตอบแทนคุณด้วย Always - Sunset on Third Street (2005)
I'm sorry I haven't even greeted you properly yet.หนูขอโทษ ที่ไม่ได้ปฏิบัติกับคุณอย่างถูกต้องซะที Boys Over Flowers (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
properlyCertain poisons, properly used, are useful.
properlyChew your food well so it can be digested properly.
properlyFood must be chewed well to be digested properly.
properlyHe doesn't have the ability to do the work properly.
properlyHis sons are not properly brought up.
properlyI can't get the door to shut properly.
properlyIf a door doesn't fit you might have to shave off a bit of the wood until it closes properly.
properlyIf it is used properly, this tool will be a great help.
properlyI had words with the manager of that store, because he refused to refund my money for the TV set that wasn't operating properly.
properlyI haven't met him properly yet.
properlyIt is important for us to learn to handle defeats as well as triumphs properly.
properlyMake sure that the sick are properly attended.
properlyMake sure that the sick are properly cared for.
properlyMrs, Brown warned Beth if she didn't eat properly she would be permanently overweight.
properlyMusical talent can be developed if it's properly trained.
properlyMy boy can't do addition properly yet.
properlyNot doing one's work properly may be worse than not doing it at all.
properlyNot everyone is properly rewarded for his efforts.
properlyProperly used, certain poisons will prove beneficial.
properlyThe artificial satellite launched at the cost of the welfare budget did not work properly.
properlyThe coat does not fit properly across the shoulders.
properlyThe machine broke because he had not looked after it properly.
properlyThe man in charge of the merry-go-round decided to make sure everything was working properly.
properlyThe monkey, trained properly, will be able to do a lot of tricks.
properlyThe motor does not function properly.
properlyThe questionnaire form was distributed properly.
properlyThe toilet doesn't flush properly.
properlyThey may properly claim the protection of the lay.
properlyThey vote in secret, may seek public office, and may demand the removal of public officials who behave improperly.
properlyThis medicine, properly used, will do you a lot of good.
properlyThis promotion properly reflects the quality and diligence of your work.
properlyWe'll do it properly next time. It rained Friday and we're way behind. We've too much work.
properly"What're you doing?" "The household books. Our finances are pretty tight so we have to do things properly."
properlyWith most of the arts, if you don't get the basics down properly then it is difficult to acquire further skills.
properlyWould you see to it that they get properly fed?
properlyYou must eat properly to keep up your strength.
properlyYou've been properly led up the garden path.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพฤติชอบ(v) behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai Definition: ปฏิบัติแต่ความดี
สมวัย(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai Definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
ตามอัตภาพ(adv) on one's own, See also: properly, conventionally, Syn. พอเหมาะพอควร, Example: คนในชนบทจำนวนมากยังสามารถมีความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพ
อย่างเหมาะสม(adv) suitably, See also: appropriately, properly, Syn. อย่างเหมาะควร, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีความรู้ความเข้าใจในทัศนคติที่ถูกต้องต่อเพศของตนและต่อเพศตรงข้าม และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
สมควร(adv) suitably, See also: properly, appropriately, Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม, Example: การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา เป็นการใช้เงินเพื่อการกุศลอย่างสมควร
เหมาะเหม็ง(adv) appropriately, See also: properly, Syn. พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างเหมาะเหม็ง
แนบเนียน(adv) soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai Definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่
กุกกัก(adv) inconveniently, See also: uneasily, improperly, difficultly, Syn. ติดขัด, ตะกุกตะกัก, Ant. สะดวก, ราบรื่น, Example: เขาตั้งใจอธิบายมากเกินไป จนพูดกุกกักและเก้อเขิน
กุกๆ กักๆ(adv) inconveniently, See also: uneasily, improperly, difficultly, Syn. กุกกัก, ติดขัด, ตะกุกตะกัก, Ant. ราบรื่น, Example: พี่ใหญ่เดินเข้ามาชิดหลังผมแล้วพูดกุกๆ กักๆ ด้วยความหวาดกลัว
เกินไป(adv) too much, See also: over, excessively, improperly, immoderately, Syn. เกินพอดี, เกินดี, Example: ถ้าแบตเตอรี่มีกำลังอ่อนเกินไป ควรหาแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยน, Thai Definition: เกินพอดี
เกินหน้า(adv) too far, See also: too much, excessively, improperly, immoderately, Syn. เกินหน้าเกินตา, Example: ผู้ที่สร้างสีสันให้กับงาน ปาร์ตี้ดนตรีและสีขาวเห็นจะไม่มีใครเด่นเกินหน้า ดารุณี กฤตบุญญาลัย สาวสังคมที่มาในชุดขาวพลิ้วพราย, Thai Definition: มากกว่า, เด่นกว่า
โดยมิชอบ(adv) improperly, See also: wrongfully, Syn. โดยไม่ถูกต้อง, Ant. โดยชอบ, Example: เธอต่อสู้แย่งชิงสิ่งนี้มาโดยมิชอบ
ตั้งธาตุ(v) set the digestive system properly, Thai Definition: จัดระบบการย่อยอาหารให้เป็นปกติ
ตามสมควร(adv) properly, See also: suitably, appropriately, fitly, as it should be, as discretion, as may be reasonable, Syn. ตามควร, Example: ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ขณะเดียวกันก็จำกัดขอบเขตตามสมควร, Thai Definition: อย่างเป็นไปตามความเหมาะสม
สาสม(adv) adequately, See also: sufficiently, properly, Syn. สม, Example: เธอได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมกับความเหนื่อยยากของเธอที่อุทิศให้บริษัท, Thai Definition: อย่างเพียงพอหรือเหมาะสม
เหมาะสม(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมควร, เหมาะควร, Example: ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai Definition: อย่างถูกต้องแก่โอกาส
อย่างดี(adv) well, See also: properly, nicely, rightly, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี
อย่างดี(adv) well, See also: properly, nicely, rightly, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี
มิดีมิร้าย(adv) improperly, See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly, Syn. ชั่วร้าย, ไม่สมควร, Ant. ดี, Example: เธออย่าได้คิดมิดีมิร้ายกับฉันเป็นอันขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่ถูกต้อง[dōi mai thuktǿng] (adv) EN: improperly
โดยมิชอบ[dōi michøp] (adv) EN: improperly ; unlawfully
เกินไป[koēnpai] (adv) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately  FR: trop ; excessivement
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
เหมาะเหม็ง[mǿ mēng] (adv) EN: appropriately ; properly
เหมาะสม[mǿsom] (adv) EN: properly ; appropriately ; suitably
สมควร[somkhūan] (adv) EN: suitably ; properly ; appropriately  FR: convenablement
อย่างดี[yāngdī] (adv) EN: well ; properly ; nicely ; rightly
อย่างเหมาะสม[yāng mǿsom] (adv) EN: properly
อย่างถูกต้อง[yāng thuktǿng] (adv) EN: properly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROPERLY P R AA1 P ER0 L IY0
IMPROPERLY IH2 M P R AA1 P ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
properly (a) prˈɒpəliː (p r o1 p @ l ii)
improperly (a) ˈɪmprˈɒpəliː (i1 m p r o1 p @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好好[hǎo hǎo, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ, ] good; nicely; properly, #1,069 [Add to Longdo]
失灵[shī líng, ㄕ ㄌㄧㄥˊ, / ] out of order (of machine); not working properly; a failing (of a system), #17,764 [Add to Longdo]
臃肿[yōng zhǒng, ㄩㄥ ㄓㄨㄥˇ, / ] lit. overweight, so unable to move; fig. (of an organization) oversized or overstaffed, so unable to function properly, #20,241 [Add to Longdo]
坐好[zuò hǎo, ㄗㄨㄛˋ ㄏㄠˇ, ] to sit properly; to sit up straight, #37,057 [Add to Longdo]
挂好[guà hǎo, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˇ, / ] to hang up properly (telephone, picture, clothes etc) [Add to Longdo]
走扇[zǒu shàn, ㄗㄡˇ ㄕㄢˋ, ] not closing properly (of door, window etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
funktionstüchtig { adj }functioning properly [Add to Longdo]
geeignet { adv }properly [Add to Longdo]
genau { adv }properly [Add to Longdo]
richtig; passend; echt; geeignet { adv }properly [Add to Longdo]
unsachgemäß { adv }improperly [Add to Longdo]
ungeeignet; unpassend { adv }improperly [Add to Longdo]
Gut gekaut ist halb verdaut. [ Sprw. ]You should chew your food properly. [Add to Longdo]
Ich habe einen ziemlichen Schrecken bekommen, kann ich dir sagen!I was properly scared and no mistake! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
きちんきちん[kichinkichin] (adv-to, adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
ちゃんと[chanto] (adv, n, vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]
ばっちり[bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
ヨロピク;よろぴく[yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1, vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp, adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp, adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) [Add to Longdo]
居直る[いなおる, inaoru] (v5r, vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive [Add to Longdo]
勤まる;務まる[つとまる, tsutomaru] (v5r, vi) to be fit for; to be equal to; to function properly [Add to Longdo]
言いこなす;言い熟す[いいこなす, iikonasu] (v5s, vt) to express properly; to explain well [Add to Longdo]
使い分ける;使いわける[つかいわける, tsukaiwakeru] (v1, vt) to use properly; to use (different things) for different purposes [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
責任を持って[せきにんをもって, sekininwomotte] (adv) responsibly; properly; correctly [Add to Longdo]
然る可く;然るべく[しかるべく, shikarubeku] (adv) appropriately; properly [Add to Longdo]
端座;端坐[たんざ, tanza] (n, vs) sitting upright (properly) [Add to Longdo]
程良く[ほどよく, hodoyoku] (adv) rightly; properly; moderately [Add to Longdo]
本末転倒;本末顛倒[ほんまつてんとう, honmatsutentou] (n, vs, adj-no) failing to properly evaluate the (relative) importance (of); putting the cart before the horse; mistaking the cause for the end; mistaking the insignificant for the essential; getting one's priorities backwards [Add to Longdo]
本来から言えば[ほんらいからいえば, honraikaraieba] (exp) by all rights; legally speaking; properly speaking [Add to Longdo]
本来であれば[ほんらいであれば, honraideareba] (exp) by all rights; legally speaking; properly speaking [Add to Longdo]
本来なら[ほんらいなら, honrainara] (exp) by all rights; properly speaking; legally speaking [Add to Longdo]
良う;善う;能う[よう, you] (adv) (1) (uk) (See 良く・1) well; properly; skillfully; (2) (See 良く・2) often [Add to Longdo]
良く(P);善く;能く;好く;克く[よく, yoku] (adv) (1) (uk) (See 良い・1) nicely; properly; well; skillfully; (2) frequently; often; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Properly \Prop"er*ly\, adv.
   [1913 Webster]
   1. In a proper manner; suitably; fitly; strictly; rightly;
    as, a word properly applied; a dress properly adjusted.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Individually; after one's own manner. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Now, harkeneth, how I bare me properly. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 properly
   adv 1: in the right manner; "please do your job properly!";
       "can't you carry me decent?" [syn: {properly},
       {decently}, {decent}, {in good order}, {right}, {the
       right way}] [ant: {improperly}]
   2: with reason or justice [syn: {by rights}, {properly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top