ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*incessantly*

IH2 N S EH1 S AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: incessantly, -incessantly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incessantly(adv) อย่างเรื่อยๆ, See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, อย่างต่อเนื่อง, Syn. ceaselessly, continuously

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've been freaking out, calling you incessantly.พอดีฉันปิดเครื่องเองล่ะ The Girlfriend Experience (2009)
That snotty, Jesus-freak office aide I have has been bitching about her incessantly.สาวมั่นบ้าพระเจ้า เด็กผู้ช่วยที่ออฟฟิตฉัน... ...เม้าท์เรื่องเธอคนนี้ ไม่หยุดเลย Easy A (2010)
Kristin remembered in the ambulance that the unsub listens to news radio incessantly.ตอนที่อยู่ในรถพยาบาล คริสตินจำได้ว่า ผู้ต้องสงสัยฟังข่าวทางวิทยุเสมอ The Longest Night (2010)
You must be suspicious, incessantly so.พระองค์ควรจะต้องสงสัย Tree with Deep Roots (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incessantlyThree babies crying incessantly gave me a headache.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่หยุดหย่อน(adv) incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
เถียงคำไม่ตกฟาก(v) argue incessantly, See also: dispute every word, Syn. เถียงคอเป็นเอ็น, Example: เด็กคนนี้เถียงคำไม่ตกฟาก เป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลย, Thai Definition: เถียงไม่หยุด
น้ำไหลไฟดับ(adv) fluently, See also: incessantly, eloquently, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดแบบน้ำไหลไฟดับจนผู้ฟังตามไม่ทัน, Thai Definition: อย่างพร่างพรูออกมาไม่ขาดตอน (ใช้แก่การพูด)
เป็นน้ำ(adv) fluently, See also: incessantly, eloquently, Syn. คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดเป็นน้ำจนผู้ฟังตามไม่ทัน
อะเอื้อย(adv) continuously, See also: incessantly, endlessly, ceaselessly, Syn. เจื้อยแจ้ว, เอื่อยๆ
ตะพึด(adv) persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, wi, Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป, Ant. หยุดพัก, ชะงัก, Example: เขาเดินตะพึดไม่ว่าจะไปไหนๆ ใกล้หรือไกล, Thai Definition: ตะบึงไป, ไม่หยุดหย่อน
ตะบม(adv) constantly, See also: always, persistently, perpetually, incessantly, Syn. ร่ำไป, Thai Definition: ไม่หยุดหย่อน
ตะบึง(adv) without stopping, See also: persistently, incessantly, deliberately, directly, Syn. รีบเร่ง, เร่ง, Example: เขาขับรถสิบล้อตะบึงไปถึงเชียงใหม่, Thai Definition: รีบเร่งไปไม่หยุด
ตะพึดตะพือ(adv) persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, delib, Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด, Example: มีเงินเมื่อใดเธอเป็นต้องซื้อข้าวของตะพึดตะพือไป, Thai Definition: ดึงดันทำเรื่อยไป
ร่ำ(v) talk repeatedly, See also: murmur or speak continually or incessantly, Syn. พร่ำ, รำพัน, Thai Definition: พูดซ้ำๆ
ร่ำไห้(v) cry, See also: weep and wail incessantly, Example: สองพี่น้องกอดกันร่ำไห้กระทั่งเข้าคืนดึกดื่น, Thai Definition: ร้องไห้รำพันไม่หยุด
ไม่ว่างเว้น(adv) incessantly, See also: ceaselessly, steadily, perpetually, continually, continuously, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, ต่อเนื่อง, Example: ช่วงนี้โรงแรมดังต่างๆ มีงานแต่งงานแทบทุกวันไม่ว่างเว้น
ยันเต(adv) always, See also: constantly, invariably, continuously, periodically, continually, incessantly, Syn. เสมอ, Example: ใครๆ ก็โทษว่าเป็นความผิดของเขายันเต, Notes: (ปาก)
กระปอดกระแปด(adv) grumblingly, See also: incessantly, murmurously, Syn. ร่ำไร, Example: ถึงแม้แม่จะรู้สึกเป็นสุขแต่ก็ยังอดบ่นกระปอดกระแปดไม่ได้, Thai Definition: อาการที่บ่นปอดๆ แปดๆ, อาการที่บ่นร่ำไร
จ้อย(adv) incessantly, See also: endlessly, continuously, unendingly, Syn. คล่อง, Example: เด็กอายุแค่ 3 ขวบเท่านั้นพูดจ้อยทั้งวัน
แจ้ว(adv) incessantly, See also: continually, Example: ลูกสาวคนเล็กของอาพูดแจ้วเสียงชัดเจน, Thai Definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
แจ้วๆ(adv) continually, See also: incessantly, Example: ท่านมักจะเห็นเด็กท่องหนังสือกันแจ้วๆ ทุกวัน, Thai Definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
ไหลหลั่ง(v) pour, See also: stream, flow incessantly, Syn. หลั่งไหล, ไหล, ไหลหลาก, Example: น้ำฝนไหลหลั่งลงมาไม่ขาดสายชื่นใจชาวนาจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ว่างเว้น[mai wāngwēn] (adv) EN: incessantly
เป็นน้ำ[pennām] (adv) EN: fluently ; incessantly ; eloquently  FR: couramment
ร่ำ[ram] (v) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly  FR: ressasser ; rabâcher
ร่ำไห้[ramhai] (v) EN: cry ; weep and wail incessantly
เถียงคำไม่ตกฟาก[thīeng kham mai tokfak] (v, exp) EN: argue incessantly ; dispute every word  FR: discuter sans relâche
ยันเต[yantē] (adv) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCESSANTLY IH2 N S EH1 S AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incessantly (a) ˈɪnsˈɛsntliː (i1 n s e1 s n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to, #4,887 [Add to Longdo]
不已[bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] endlessly; incessantly, #5,244 [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly, #18,509 [Add to Longdo]
不迭[bù dié, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄝˊ, ] cannot cope; find it too much; incessantly, #55,133 [Add to Longdo]
絮语[xù yǔ, ㄒㄩˋ ㄩˇ, / ] to chatter incessantly, #60,338 [Add to Longdo]
絮絮[xù xu, ㄒㄩˋ ㄒㄩ˙, ] endless prattle; to chatter incessantly, #89,879 [Add to Longdo]
磨豆腐[mò dòu fu, ㄇㄛˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] to grumble; to chatter away incessantly, #101,666 [Add to Longdo]
磨烦[mò fán, ㄇㄛˋ ㄈㄢˊ, / ] to pester; to bother sb incessantly, #697,746 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
immerzu; ständig { adv }incessantly [Add to Longdo]
unaufhörlich { adv }incessantly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじゃぐじゃ[gujaguja] (adj-no, adj-na, adv, adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv, adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
たらたら[taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
どかどか[dokadoka] (adv, adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
のべつ[nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse [Add to Longdo]
引きも切らず[ひきもきらず, hikimokirazu] (exp) incessantly; without a break [Add to Longdo]
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly [Add to Longdo]
間断なく[かんだんなく, kandannaku] (adv) continuously; constantly; incessantly [Add to Longdo]
休みなく[やすみなく, yasuminaku] (adv) without rest; tirelessly; incessantly [Add to Longdo]
攻め立てる;攻立てる[せめたてる, semetateru] (v1, vt) to make an incessant onslaught; to attack incessantly [Add to Longdo]
降りしきる[ふりしきる, furishikiru] (v5r) to rain incessantly; to downpour [Add to Longdo]
降り注ぐ;降りそそぐ;降注ぐ[ふりそそぐ, furisosogu] (v5g, vi) to rain incessantly; to downpour [Add to Longdo]
吹き頻る;吹きしきる[ふきしきる, fukishikiru] (v5r) to blow violently; to blow incessantly; to blow hard (e.g. the wind) [Add to Longdo]
絶え間なく(P);絶え間無く;絶間なく;絶間無く[たえまなく, taemanaku] (adv) incessantly; without a pause; (P) [Add to Longdo]
扇ぎ立てる;煽ぎ立てる[あおぎたてる, aogitateru] (v1, vt) to fan incessantly; to agitate; to instigate [Add to Longdo]
頻く頻く;頻々;頻頻[しくしく, shikushiku] (adv) (arch) incessantly; without stop [Add to Longdo]
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully [Add to Longdo]
頻りに[しきりに, shikirini] (adv) (1) (uk) (See 頻り) frequently; repeatedly; often; incessantly; constantly; (2) strongly; eagerly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incessantly \In*ces"sant*ly\, adv.
   Unceasingly; continually. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incessantly
   adv 1: with unflagging resolve; "dance inspires him ceaselessly
       to strive higher and higher toward the shining pinnacle
       of perfection that is the goal of every artiste" [syn:
       {endlessly}, {ceaselessly}, {incessantly}, {unceasingly},
       {unendingly}, {continuously}]
   2: without interruption; "the world is constantly changing"
     [syn: {constantly}, {always}, {forever}, {perpetually},
     {incessantly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top