ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*absence*

AE1 B S AH0 N S   
204 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: absence, -absence-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absence[N] การขาด, See also: การไม่อยู่, Syn. nonexistence, nonattendance, Ant. presence, attendance
absence[N] การไม่มีตัวตน
absence[N] ช่วงเวลาที่ไม่อยู่, See also: ระยะเวลาที่ไม่อยู่
in the absence of[IDM] ขาด (บางคนหรือบางสิ่ง)
conspicuous by one's absence[IDM] ไม่ปรากฎตัวอยู่ด้วยทั้งๆ ที่ควรอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absence without leaveดู A. W. O. L.

English-Thai: Nontri Dictionary
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
length of absenceระยะเวลาที่ไม่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
leave of absenceการลาหยุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absenceการหมดสติชั่วขณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absenceการไม่อยู่, การขาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absence๑. การไม่อยู่ (ก. แพ่ง)๒. การขาดนัดพิจารณา, การขาดนัดไม่มาศาล (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absence without leaveการหนีทหาร [TU Subject Heading]
Leave of absenceการลา [TU Subject Heading]
Fathers, Absence ofเด็กที่ขาดพ่อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am asking you to be the guardians of the principles of science during my absence.ฉันขอร้องให้เธอเป็นผู้ดูเเล สภาวิทยาศาสตร์สูงสุดช่วงที่ฉันไม่อยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Finally, after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything... that..."สุดท้าย หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
I should have thought one gentleman's absence might have caused particular pangs.ฉันคิดว่าการหายไปของสุภาพบุรุษคนหนึ่ง อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดเป็นพิเศษ Episode #1.5 (1995)
I'm afraid you have long been desiring my absence.ผมเกรงว่าคุณอาจจะอยากให้ผมไปแล้วก็ได้ Episode #1.5 (1995)
But how do you intend to explain his 22-year absence?แล้ว คุณจะอธิบายยังไง ที่เขาหายไปตั้ง 22ปี The Truman Show (1998)
Pardon my absence.ขอโทษที่ข้าหายตัวไป The Scorpion King (2002)
RUI will perform after two years' absence...รูอิจะแสดงคอนเสิร์ต หลังจากที่หายไป 2 ปีเต็ม Yomigaeri (2002)
I speak for him in his absence.ผมขอฝากข้อความไว้แล้วกันนะครับ Howl's Moving Castle (2004)
It's strange but when you were around, I hated your guts, but your absence has me missing you.แปลกนะตอนที่พี่อยู่ ฉันเกลียดตอนที่พี่พูดมาก แต่พอพี่ไม่อยู่ ฉันกลับคิดถึงพี่มาก My Little Bride (2004)
And then an indefinite leave absence.แล้วก็ขอลางาน อย่างไม่มีกำหนด Pilot (2004)
My wife does not lamented my absences.เมียข้า ไม่เคยเหงาเวลาไม่มีข้า. Kingdom of Heaven (2005)
Oh Harry,do feel free to indulge in the snacks in my absenceโอ้ แฮรี่ตามสบายกับขนมรสแมงสาบของฉันได้นะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
This,I have been obliged to present this in your absenceขณะนี้ฉันไม่มีอะไรมาบังคับฉันได้\ฉันไม่มีตัวตน Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
And because it is only in His physical absence, that the place He occupies in our souls is reaffirmed.และเพราะพระองคไม่มีตัวตน พระองค์จึงอาศัยอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราเสมอ Pan's Labyrinth (2006)
Taking in a leave of absence.โทรไปลาออกจากงาน The British Invasion (2007)
Serena van der Woodsen, everybody's favourite 'it' girl has just returned from a mysterious absence.เซรีนา แวน เดอ วูดเซน สาวผู้ไร้คนชอบ ได้กลับมาจากการหายตัวลึกลับ The Wild Brunch (2007)
HAS JUST RETURNED FROM A MYSTERIOUS ABSENCEที่กลับมาหลังจากหายตัวไปอย่างลึกลับ Poison Ivy (2007)
You'll have to get a leave of absence, and we'll have to find a new school for you.ต้องทำเรื่องลาออก และต้องไปหาที่เรียนใหม่ด้วย Sex Is Zero 2 (2007)
Now that your leave of absence has been approved, let's get something to eat.ต่อจากนี้ก็รอการอนุมัติเท่านั้น เราไปหาอะไรกินกันมั๊ย Sex Is Zero 2 (2007)
I'm taking a leave of absence.ฉันมาลาออกน่ะ Sex Is Zero 2 (2007)
It's the absence of color.มันเป็นสีซ่อนเร้น Halloween (2007)
Behind these eyes one finds only blackness, the absence of light.ภายใต้ดวงตา สิ่งเดียวที่หาเจอคือความมืดมิด การขาดซึ่งแสง Halloween (2007)
The figures have gone a little squiffy in your absence, it has to be said.สถิติอาชญากรรมค่อนข้างจะแย่ลงหลังจากที่นายไปนะจะบอกให้ Hot Fuzz (2007)
In my absence, I expect you to make it fit for the queens we are.ช่วงข้าไม่อยู่ เจ้าควรทำให้มันสมเกียรติราชินีอย่างเรา Stardust (2007)
I do hope no members drowned in your absence.หวังว่าคงไม่มีลูกค้า จมน้ำตอนนี้หรอกนะ High School Musical 2 (2007)
I'm taking a leave of absence...ผมจะลาหยุดงาน.. The Visitor (2007)
There are those who see their choices as dark proof of God's absence, while others follow a path of noble destiny.นั่นคือผู้คนที่เห็นทางเลือกของตัวเอง เหมือนเป็นหลักฐาน ของการไม่มีอยู่ของพระเจ้า ขณะที่คนอื่นๆติดตามทางของโชคชะตาที่สวยหรู Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
With the kind of brisk business you've done here in my absence, I should go away more often.จากการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตอนที่ฉันไม่อยู่ ฉันน่าจะไปให้บ่อยกว่านี้นะ Chuck Versus the Cougars (2008)
My absence does not give you license to act like a brat.พ่อหายไปไม่ไ่ด้แปลว่าลูกสามารถทำตัวเป็นอันทพาลได้นะ Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
If any harm were to come to her because of my absence, you would be...ถ้าเธอมีอันตรายเพราะผมไม่อยู่ คุณ... .... To Love Is to Bury (2008)
You're the only person I know of who can protect her in my absence.ผมขอโทษ Plaisir d'amour (2008)
Cavernous Sinus Thrombosis could absence seizures and memory loss.โพรงไซนัสอักเสบ อาจทำให้หมดความรู้สึก ชัก และ สูญเสียความจำ Joy (2008)
The absence of distress beacons indicates that his fleet was... that his fleet was destroyed, like the others.ไม่มีสัญญานขอความช่วยเหลือ ซึ่งนั่นหมายความว่ายานของเขา ... ยานของเขาอาจจะถูกทำลาย ไปพร้อมกับยานลำอื่นๆ Rising Malevolence (2008)
A leave of absence is all. An indefinite leave of absence.แค่หายตัวสักพัก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That will be the absence of the ladies then, sir.พวกสุภาพสตรีหายไปหมดนะครับท่าน The Secret of Moonacre (2008)
- Frankenstein returns to the track after his 6 month absence! - They've missed him.แฟรงเกนสไตน์กลับมาอีกครั้งหลังจากหยุดไป6เดือน คนดูคิดถึงเขานี่ Death Race (2008)
You need to be apprised of all changes the lad went through during his absence;คุณอาจจะแปลกใจ กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้ ระหว่างที่เขาหายตัวไป Changeling (2008)
You will request a transfer, and take a leave of absence until it's granted.คุณจะขอย้ายและหายสาปสูญ ไปจนกว่าได้รับอนุญาตให้กลับ Doubt (2008)
He finds Jake Gallo's absence to be quite suspicious.เขาพบว่าเจค กาลโลหายไปและน่าสงสัย Pathology (2008)
Only to help spawn our new army, the Fallen decreased it, after all, in your absence, someone had to take command.ก็เพราะข้าต้องฟูมฟัก กองกำลังใหม่ ท่านฟอลแลนก็ต้องสูญเสีย รวมถึงเมื่อท่านจากไป ก็ต้องมีผู้บัญชาการแทน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
But the absence of him is everywhere I look.ไม่ว่ามองไปทางไหน ก็ไร้วี่แววของเขา The Twilight Saga: New Moon (2009)
Once he quit chewing, the absence of those toxins kicked a dormant condition into hyper-drive.เมื่อเขาเลิก พอขาดพิษอาการที่สงบก็ปะทุขึ้น House Divided (2009)
I was actually falling into the huge hole created by my absence of basic human graces.อันที่จริงแล้วผมตกลงไป ในหลุมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นโดยไม่มีตัวตนของผม จากพื้นฐานความดีงามของมนุษย์ Smite (2009)
After ten years of absence, reappear, you to the IR port and you say I can remove the intersect,หลังจากไม่ได้เจอมา10 ปี พ่อโผล่ออกมา แล้วบอกลูกว่า พ่อสามารถนำอินเตอร์เซก Chuck Versus the Dream Job (2009)
I would take advantage of my father's absence.ผมจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ กับพี่พ่อไม่อยู่ Blinded by the Light (2009)
12 months ago, Judge Schuller took a leave of absence due to health issues.นั่นเป็นเรื่องเศร้า เธอเป็นภรรยาสุดที่รัก ของเขาอย่างแน่นอน 12 เดือนก่อน ผู้พิพากษาชูลเลอร์ลาพัก Reckoner (2009)
These were the lovely bones, that had grown around my absenceสิ่งเหล่านี้เป็นคนที่สวยงาม ซึ่งเจริญเติบโตพร้อมการจากไปของฉัน The Lovely Bones (2009)
Can surely survive your absence for another minute or two.มั่นใจว่าคู่เธอจะอยู่ต่อไปได้ อีกสักนาที สองนาที ตอนเธอไม่อยู่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absenceAbsence makes the heart grow fonder. [Proverb]
absenceAbsence of rain caused the plants to die.
absenceAfter a long absence he came back.
absenceAfter an absence of seven years I went home.
absenceAfter an absence of ten months he returned home.
absenceA gentleman called in your absence, sir.
absenceA Mr Sato called in your absence.
absenceA Mr Smith came to see you during your absence.
absenceA Mr West called in your absence.
absenceAn absence of rain caused wild plants to die.
absenceAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
absenceA terrible accident happened in his absence.
absenceBad news is preferable to an absence of information.
absenceBehave yourself during my absence.
absenceCan you account for your absence last Friday?
absenceDarkness is the absence of light.
absenceDid anyone come in my absence?
absenceDid anyone visit me during my absence?
absenceDon't say such a thing in her absence.
absenceDon't speak badly of him in his absence.
absenceDon't speak ill of him in his absence.
absenceDon't speak ill of Jim in his absence.
absenceDust had accumulated on my desk during my absence.
absenceEverything chose to go wrong during his absence.
absenceFew people noticed her absence from the party.
absenceHave you ever got in your car after a long absence and got the brake mixed up with the accelerator?
absenceHe came to school after a long absence.
absenceHe came to see me during my absence.
absenceHe came upon his employee who'd been looking after the place in his absence.
absenceHe excused his absence.
absenceHer absence robbed us of our pleasure.
absenceHer absence went unnoticed until the end of the meeting.
absenceHe returned home after a long absence.
absenceHe was conspicuous by his absence.
absenceHe went to his office after an absence of five weeks.
absenceHis absence gave birth to all sorts of rumors.
absenceHis absence was due to illness.
absenceHis absence was due to the storm.
absenceHis absence yesterday was due to his cold.
absenceHow do you account for your absence?
absenceHow do you account for your absence from the meeting?
absenceI cannot account for her absence from school.
absenceI can't account for his absence.
absenceI'd like you to look after my dog during my absence.
absenceI don't know the reason for her absence.
absenceIf anyone in my absence, tell him that I won't come back till evening.
absenceIf he should come in my absence, please ask him to wait until I come back.
absenceI know the real reason for his absence.
absenceI'll get Meg to do my work during my absence.
absenceI'm taking a leave of absence from Aug. 10 till 31 to attend a seminar in Germany.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบลา[N] request for leave of absence, See also: note of leave, letter of leave of absence, Example: เขาไม่มาทำงานจึงส่งใบลาไว้, Count unit: ใบ, Thai definition: เอกสารแสดงความจำนงขอลางาน
ขาดงาน[V] absence from work, See also: absence from duty, Example: พนักงานส่งของขาดงานติดกันมา 3 วันแล้ว ไม่โทรศัพท์มาแจ้งด้วย, Thai definition: ไม่มาทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลา[n.] (bailā) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence   
การขาด[n.] (kān khāt) EN: absence ; lack ; depletion   FR: absence [f] ; manque [m] ; défaut [m]
การไม่อยู่[n. exp.] (kān mai yū) EN: absence   FR: absence [f]
ลาหยุด[v. exp.] (lā yut) EN: take leave of absence ; go on leave   FR: prendre congé
นินทา[v.] (ninthā ) EN: gossip ; to have a gossip ; backbite ; gossip about ; blame in one's absence   FR: calomnier ; médire (de) ; cancaner (fam.) ; raconter des cancans ; faire des commérages ; commérer ; casser du sucre sur le dos de qqn (fam.) ; critiquer ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSENCE    AE1 B S AH0 N S
ABSENCES    AE1 B S AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absence    (n) ˈæbsəns (a1 b s @ n s)
absences    (n) ˈæbsənsɪz (a1 b s @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缺席[quē xí, ㄑㄩㄝ ㄒㄧˊ, ] absence; absent, #10,401 [Add to Longdo]
旷工[kuàng gōng, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ, / ] to skip work; absence without leave, #53,955 [Add to Longdo]
暗无天日[àn wú tiān rì, ㄢˋ ˊ ㄊㄧㄢ ㄖˋ, / ] complete darkness; total absence of justice, #56,977 [Add to Longdo]
归根[guī gēn, ㄍㄨㄟ ㄍㄣ, / ] to return home (after a lifetime's absence); to go back to one's roots, #74,332 [Add to Longdo]
事假[shì jià, ㄕˋ ㄐㄧㄚˋ, ] leave of absence, #84,595 [Add to Longdo]
石女[shí nǚ, ㄕˊ ㄋㄩˇ, ] female suffering absence or atresia of vagina (as birth defect), #130,737 [Add to Longdo]
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, / ] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel), #158,817 [Add to Longdo]
续假[xù jià, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] extended leave; prolonged absence, #167,191 [Add to Longdo]
实女[shí nǚ, ㄕˊ ㄋㄩˇ, / ] female suffering absence or atresia of vagina (as birth defect) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwesenheit {f} (von); Fehlen {n}; Mangel {m}; Absenz {f} [Ös.] | Abwesenheiten {pl}absence (of) | absences [Add to Longdo]
Abwesenheitszeit {f}absence time [Add to Longdo]
Beschlussunfähigkeit {f}absence of quorum [Add to Longdo]
Beurlaubung {f} | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence [Add to Longdo]
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter [Add to Longdo]
Fehlzeitenquote {f}rate of absence [Add to Longdo]
Gegenleistung {f} | Fehlen {n} der Gegenleistungconsideration | absence of consideration [Add to Longdo]
Geistesabwesenheit {f}absence of mind [Add to Longdo]
Geruchlosigkeit {f}absence of smell [Add to Longdo]
Rückwirkungsfreiheit {f}absence of reaction [Add to Longdo]
entschuldigtes Fernbleibenauthorized absence [Add to Longdo]
nicht freigemacht; unfrankiertabsence of postage [Add to Longdo]
krankheitsbedingtes Fehlenabsence due to illness [Add to Longdo]
mangels {prp; +Genitiv} | mangels einer Antwortin the absence of | in the absence of an answer; failing an answer [Add to Longdo]
unentschuldigt {adj} | unentschuldigtes Fernbleiben (von)without giving any reasons | absence (from) [Add to Longdo]
Absenz {f}; kleiner epileptischer Anfall; Geistesabwesenheit {f} [med.]absence; mild epilepsy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence [Add to Longdo]
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P) [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
火祭;火祭り[ひまつり, himatsuri] (n) (1) fire festival (often celebrating the absence of fires); (2) New Year's ritual at Izumo Shrine; (3) festival involving fire dedicated to the gods [Add to Longdo]
忌引き;忌引[きびき, kibiki] (n) absence from work (school) due to mourning [Add to Longdo]
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
休暇[きゅうか, kyuuka] (n) holiday; day off; furlough; absence (from work); (P) [Add to Longdo]
休学[きゅうがく, kyuugaku] (n,vs) temporary absence from school; suspension; (P) [Add to Longdo]
休場[きゅうじょう, kyuujou] (n,vs) (1) theater closure; theatre closure; stage absence; (2) (sumo) wrestler's absence from the tournament; (P) [Add to Longdo]
勤怠[きんたい, kintai] (n) (See 出欠,勤惰) diligence and indolence; diligence; attendance; attendance and absence [Add to Longdo]
欠課[けっか, kekka] (n,vs) cutting class; absence from school [Add to Longdo]
欠勤[けっきん, kekkin] (n,vs) absence (from work) [Add to Longdo]
欠勤届;欠勤届け[けっきんとどけ, kekkintodoke] (n) report of an absence (at work) [Add to Longdo]
欠場[けつじょう, ketsujou] (n,vs) absence; not taking part; (P) [Add to Longdo]
欠神発作[けっしんほっさ, kesshinhossa] (n) (See 小発作) absence seizure [Add to Longdo]
欠席[けっせき, kesseki] (n,vs) absence; non-attendance; (P) [Add to Longdo]
欠席届;欠席届け[けっせきとどけ, kessekitodoke] (n) report of a school absence [Add to Longdo]
公暇[こうか, kouka] (n) leave of absence; furlough [Add to Longdo]
公欠[こうけつ, kouketsu] (n) (abbr) (See 公認欠席) authorized absence; permission of absence from class(es) [Add to Longdo]
公欠届;公欠届け[こうけつとどけ, kouketsutodoke] (n) absence permission slip [Add to Longdo]
公認欠席[こうにんけっせき, kouninkesseki] (n) (See 公欠) authorized absence; permission of absence from class(es) [Add to Longdo]
公認欠席届;公認欠席届け[こうにんけっせきとどけ, kouninkessekitodoke] (n) (See 公欠届) absence permission slip; authorized absence form [Add to Longdo]
再出場[さいしゅつじょう, saishutsujou] (n) return to tournament after temporary absence (sumo) [Add to Longdo]
視告朔;告朔[こうさく, kousaku] (n) (arch) ceremony where the Emperor would inspect the records of attendance and absence of officials [Add to Longdo]
賜暇[しか, shika] (n) furlough; leave of absence [Add to Longdo]
出欠[しゅっけつ, shukketsu] (n) presence or absence; attendance (e.g. when taking a rollcall); (P) [Add to Longdo]
請暇[せいか, seika] (n) vacation request; request for leave of absence [Add to Longdo]
全休[ぜんきゅう, zenkyuu] (n,pref) (1) whole (period); (2) absence during a complete sumo tournament [Add to Longdo]
他行[たぎょう;たこう, tagyou ; takou] (n,vs) (1) absence from home; going out; (2) another bank [Add to Longdo]
病欠[びょうけつ, byouketsu] (n,vs) absence on account of illness [Add to Longdo]
不在[ふざい, fuzai] (n,adj-no) absence; (P) [Add to Longdo]
不参[ふさん, fusan] (n,vs) absence; nonattendance; nonappearance [Add to Longdo]
不戦[ふせん, fusen] (n,adj-no) (1) anti-war; war renunciation; (2) sumo bout cancelled due to absence of one of the wrestlers; (P) [Add to Longdo]
不戦敗[ふせんぱい, fusenpai] (n) loss by default due to absence (sumo) [Add to Longdo]
不存在[ふそんざい, fusonzai] (n,adj-no) non-existence; absence; lack [Add to Longdo]
無許可[むきょか, mukyoka] (adj-no) (1) unauthorized; without permission; unapproved; (n) (2) lack of permission; absence of authorization [Add to Longdo]
無実[むじつ, mujitsu] (n) (1) absence of the fact; insubstantiality; innocence; guiltlessness; (adj-no) (2) innocent; guiltless; (3) false; untrue; (P) [Add to Longdo]
無断欠勤[むだんけっきん, mudankekkin] (n,vs) absence from work without permission [Add to Longdo]
無断欠席[むだんけっせき, mudankesseki] (n) truancy; absence without leave [Add to Longdo]
無答責[むとうせき, mutouseki] (n) lack of responsibility; absence of liability [Add to Longdo]
無届け(P);無届[むとどけ, mutodoke] (n) (1) without notice; without leave (e.g. absence); (2) (mistaken for 未届け) unregistered; unreported (e.g. marriage, business, etc.); (P) [Add to Longdo]
無有[むう, muu] (n) (See 有無) nonexistence or existence; absence or presence [Add to Longdo]
有り無し[ありなし, arinashi] (n) (1) existence or nonexistence; presence or absence; (2) consent or refusal; yes or no [Add to Longdo]
有る無し[あるなし, arunashi] (exp) (uk) (usu. ...のあるなし) presence or absence; whether something is there or not; whether something happens or not [Add to Longdo]
有無[うむ(P);ゆうむ(ok), umu (P); yuumu (ok)] (n) (1) (See 有り無し) existence or nonexistence; presence or absence; (2) consent or refusal; yes or no; (3) {comp} flag indicator; presence or absence marker; (P) [Add to Longdo]
留守(P);留主[るす, rusu] (n,vs) (1) absence; being away from home; (2) house-sitting; house-sitter; (3) (usu. as お留守になる) being left unattended to (of one's studies, etc.); neglecting; (P) [Add to Longdo]
留守の間;留守のあいだ[るすのあいだ;るすのま(留守の間), rusunoaida ; rusunoma ( rusu no kan )] (adv) (in) one's absence [Add to Longdo]
留守を預かる;留守をあずかる[るすをあずかる, rusuwoazukaru] (exp,v5r) to take charge during someone's absence [Add to Longdo]
留守中[るすちゅう, rusuchuu] (n) during absence from home [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absence \Ab"sence\, n. [F., fr. L. absentia. See {Absent}.]
   1. A state of being absent or withdrawn from a place or from
    companionship; -- opposed to {presence}.
    [1913 Webster]
 
       Not as in my presence only, but now much more in my
       absence.               --Phil. ii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. Want; destitution; withdrawal. "In the absence of
    conventional law." --Kent.
    [1913 Webster]
 
   3. Inattention to things present; abstraction (of mind); as,
    absence of mind. "Reflecting on the little absences and
    distractions of mankind." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       To conquer that abstraction which is called absence.
                          --Landor.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 absence /absɑ̃s/ 
  absence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top