ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใบลา

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบลา-, *ใบลา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบลา(n) request for leave of absence, See also: note of leave, letter of leave of absence, Example: เขาไม่มาทำงานจึงส่งใบลาไว้, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เอกสารแสดงความจำนงขอลางาน
ใบลาออก(n) resignation, See also: letter of resignation, Example: เขาใช้เวลาตัดสินใจมาหลายเดือนแล้วก่อนที่จะยื่นใบลาออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบลาน. เอกสารแสดงความจำนงขอลางาน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I left the Virginian on August 21st, 1933 with my leave papers and back pay everything in orderผมขึ้นจากเรือเมื่อ 21 สิงหาคม 1933 พร้อมด้วยใบลากับค่าแรง The Legend of 1900 (1998)
Stop right there, sir!จนท.ทอดด์รายงานผมเรื่อง ผู้พันเคอรี่แล้ว เธอเพิ่งยื่นใบลาออก Yankee White (2003)
Quitting the Band Oh, I wish I could goใบลาออก Swing Girls (2004)
They're done the applications.พวกเขายื่นใบลาออกแล้ว Jenny, Juno (2005)
Absent note.ใบลา Like Stars on Earth (2007)
No, no, no! No way am I faking a note.ไม่ ไม่ ไม่ พี่ไม่เขียนใบลาปลอมหรอก Like Stars on Earth (2007)
Absent note, teacher.ใบลาป่วยครับ คุณครู Like Stars on Earth (2007)
See this absent note? It's signed by you.ดูนี่ ใบลาป่วย Like Stars on Earth (2007)
What's this? What's the meaning of this note?นี่อะไรกัน ใบลานี้หมายความว่าไง Like Stars on Earth (2007)
And who wrote this, who wrote this absent note?แล้วใครเขียนนี่ ใครเขียนใบลานี่ Like Stars on Earth (2007)
- Ishaan, who wrote this note?- อีชานใครเขียนใบลานี้ Like Stars on Earth (2007)
Who wrote this absent note?ใครเขียนใบลานี่ Like Stars on Earth (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลา[bailā] (n) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence
ใบลา[bai lān] (n, exp) EN: palm leaves  FR: feuille de palmier [ m ]
ใบลา[bai lān] (n, exp) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [ m ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
book palmn. ใบลา
resignation(เรสซิเน'เชิน) n. การลาออก, การลาออกจากตำแหน่ง, ใบลาออก, การยอม, การจำนน, การสละ, การยอมอยู่ใต้อิทธิพล, Syn. submission, withdrawal, patience

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top