ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลาหยุด

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาหยุด-, *ลาหยุด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's time to stop.ได้เวลาหยุดแล้ว *batteries not included (1987)
Time stopped for those four months.เวลาหยุดลงเป็นเวลาสี่เดือน Don Juan DeMarco (1994)
In this place, where time stands still... it seems that everything is moving... including me.ณ ที่แห่งนี้ เวลาหยุดนิ่ง ดูเหมือนทุกอย่างเคลื่อนไหว รวมทั้งฉันด้วย Seven Years in Tibet (1997)
That means time has stopped.หมายความว่าเวลาหยุด Inspector Gadget 2 (2003)
I'll go too I'll take a vacationงั้นฉันไปด้วย ฉันจะลาหยุดไปเที่ยวด้วย Windstruck (2004)
I wouldn't book your vacations just yeถ้าฉันเป็นคุณ จะยังไม่ขอลาหยุดหรอก Pilot (2004)
I made a mistake.ผมทำพลาด ผมขอลาหยุดงาน Mr. Monk Gets Fired (2004)
- I'm taking the night off.- ฉันลาหยุดการสอนภาคค่ำ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Lost in this beautiful fantasy where time stood still.-หลงไปกับความฝันอันสวยงาม ที่เวลาหยุดนิ่ง The Lake House (2006)
That time is frozen.เวลาหยุดนิ่ง Cashback (2006)
Nobody would even know that time had stopped.ไม่มีใครแม้แต่จะรู้ว่าเวลาหยุด Cashback (2006)
I thought about the night at the sports center when I'd seen a person move when time was frozen.ผมคิดถึงคืนที่สนามกีฬา เมื่อผมเห็นคนเคลื่อนไหว ตอนที่เวลาหยุดนิ่ง Cashback (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาหยุด[v. exp.] (lā yut) EN: take leave of absence ; go on leave   FR: prendre congé
ลาหยุด[adj.] (lā yut) EN: absent   FR: absent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep off[PHRV] ลาหยุด, See also: อยู่ห่างจาก, Syn. stay off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
interim(อิน'เทอริม) n. ช่วงเวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา. adj. ระหว่างเวลา,ชั่วคราว,กลางคัน

English-Thai: Nontri Dictionary
interim(n) เวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา
leave(vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,ร่ำลา,ลาหยุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top