ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弗雷

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弗雷-, *弗雷*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弗雷[Fú léi, ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ, ] Freyr (god in Norse mythology), #54,364 [Add to Longdo]
弗雷德里克[Fú léi dé lǐ kè, ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄎㄜˋ, / ] Frederick, #123,453 [Add to Longdo]
弗雷德里克顿[Fú léi dé lǐ kè dùn, ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄎㄜˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Fredericton, capital of New Brunswick, Canada [Add to Longdo]
韦尔弗雷[Wéi ěr fú léi zi, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ ㄗ˙, / ] (George) Wehrfritz (Beijing bureau chief of Newsweek) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You better come up - and have a lay down. - Leave me alone![CN] 艾尔弗雷特, 你赶快上楼去吧别碰我 Cavalcade (1933)
Freddy![CN] 弗雷迪! 99 Women (1969)
Alfred Bridges, behave yourself.[CN] 艾尔弗雷特,你要懂点礼貌 Cavalcade (1933)
Oh, Alfred, ain't you got no pride left?[CN] 艾尔弗雷特, 你就没有任何的自尊吗 Cavalcade (1933)
- Hello, Alf. - Hello there.[CN] 你好,艾尔弗雷 Cavalcade (1933)
What's the matter with him?[CN] 艾尔弗雷特, 他生什么病啊? Cavalcade (1933)
Alfred, will you kindly come in here a minute?[CN] 一定要让女王陛下 好好地看看艾尔弗雷 Cavalcade (1933)
Now![CN] 艾尔弗雷 Cavalcade (1933)
I was explaining to her ladyship about poor Alfred's bad leg. - Bad leg?[CN] 乔治,我就告诉了夫人, 艾尔弗雷特的腿被摔伤了 Cavalcade (1933)
Alfred, how can you go on like this day after day? - What's the matter?[CN] 艾尔弗雷特,你怎么可以 天天都是这个样子呢 Cavalcade (1933)
Godfrey![CN] 戈弗雷! 9-Month Stretch (2013)
- Coming. "Go down, Bridges," he says, "And tell the commanding officer from me..."[CN] 艾尔弗雷特 我知道了,我来了 Cavalcade (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top