ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*弗*

   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -弗-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[费, fèi, ㄈㄟˋ] expenses, fees; to cost, to spend; wasteful
Radical: Decomposition: 弗 (fú ㄈㄨˊ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 486
[佛, fú, ㄈㄨˊ] Buddha; Buddhist
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 771
[弗, fú, ㄈㄨˊ] not, negative
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Two arrows 丨 pulled across a bow,  Rank: 1,257
[拂, fú, ㄈㄨˊ] to shake off, to brush away; dust
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 2,623
[沸, fèi, ㄈㄟˋ] to boil, to bubble up, to gush
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 2,698
[狒, fèi, ㄈㄟˋ] baboon
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] animal,  Rank: 3,281
[氟, fú, ㄈㄨˊ] fluorine
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,701
[砩, fú, ㄈㄨˊ] to build a dam with rocks
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rock,  Rank: 5,338
[怫, fú, ㄈㄨˊ] anxious; depressed; sorry
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 5,716
[茀, fú, ㄈㄨˊ] weeds; overgrowth
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] weed,  Rank: 6,476
[費, fèi, ㄈㄟˋ] expenses, fees; to cost, to spend; wasteful
Radical: Decomposition: 弗 (fú ㄈㄨˊ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,774
[绋, fú, ㄈㄨˊ] thick rope; the rope around a bier
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 6,940
[艴, fú, ㄈㄨˊ] angry, showing emotion on one's face
Radical: Decomposition: 弗 (fú ㄈㄨˊ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] color,  Rank: 7,992
彿[彿, fú, ㄈㄨˊ] similar, alike; Buddhist
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[紼, fú, ㄈㄨˊ] thick rope; the rope around a bier
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄈㄨˊ, ] not, #5,661 [Add to Longdo]
[Āi fú dùn, ㄞ ㄈㄨˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Everton (town in northwest England); Everton soccer team, #36,709 [Add to Longdo]
兰克[Fú lán kè, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ, / ] Frank (name), #43,404 [Add to Longdo]
洛伊德[Fú luò yī dé, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ, ] Floyd (name); Freud (name); Dr Sigmund Freud (1856-1939), the inventor of psychoanalysis, #44,965 [Add to Longdo]
吉尼亚州[Fú jí ní yà zhōu, ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Virginia, #45,495 [Add to Longdo]
[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, ] brand name of a glucose injection that caused medical scandal, #54,186 [Add to Longdo]
[Fú léi, ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ, ] Freyr (god in Norse mythology), #54,364 [Add to Longdo]
克里斯托[Kè lǐ sī tuō fú, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄈㄨˊ, ] (Warren) Christopher, #62,049 [Add to Longdo]
拉基米尔[Fú lā jī mǐ ěr, ㄈㄨˊ ㄌㄚ ㄐㄧ ㄇㄧˇ ㄦˇ, / ] Vladimir, #75,719 [Add to Longdo]
[Jié fú xùn, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] Jefferson, #83,264 [Add to Longdo]
里敦[Fú lǐ dūn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ ㄉㄨㄣ, / ] Freetown (capital of Sierra Leone), #101,160 [Add to Longdo]
西吉尼亚州[Xī Fú jí ní yà zhōu, ㄒㄧ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, 西 / 西] West Virginia, US state, #102,683 [Add to Longdo]
洛姆[Fú luò mǔ, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄨˇ, ] Fromm (psychoanalyst), #116,469 [Add to Longdo]
雷德里克[Fú léi dé lǐ kè, ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄎㄜˋ, / ] Frederick, #123,453 [Add to Longdo]
兰西斯[Fú lán xī sī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ, 西 / 西] Francis (name), #184,549 [Add to Longdo]
西吉尼亚[Xī Fú jí ní yà, ㄒㄧ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 西 / 西] West Virginia, #195,474 [Add to Longdo]
罗里达[Fú luó lǐ dá, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ, / ] Florida, US state, #239,567 [Add to Longdo]
洛里斯岛[Fú luò lǐ sī dǎo, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄠˇ, / ] Flores island, Indonesia, #372,706 [Add to Longdo]
西[Xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy, #460,307 [Add to Longdo]
兰兹[Fú lán zī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄗ, / ] Franz (name), #504,627 [Add to Longdo]
阿拉拉海[Ā lā fú lā Hǎi, ㄚ ㄌㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄚ ㄏㄞˇ, ] Arafura Sea, #568,578 [Add to Longdo]
特海[Bō fú tè hǎi, ㄅㄛ ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ ㄏㄞˇ, ] Beaufort sea (off Alaska and British Columbia), #677,435 [Add to Longdo]
路西[Lù xī fú, ㄌㄨˋ ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西] Lucifer (Satan's name before his Fall in Jewish and Christian mythology), #847,918 [Add to Longdo]
罗里达州[Fú luó lǐ dá zhōu, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ ㄓㄡ, / ] Florida, US state, #1,007,427 [Add to Longdo]
[Yà fú liè, ㄧㄚˋ ㄈㄨˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] Alfred (name) [Add to Longdo]
[yǐ fú suǒ, ㄧˇ ㄈㄨˊ ㄙㄨㄛˇ, ] Ephesis [Add to Longdo]
所书[Yǐ fú suǒ shū, ㄧˇ ㄈㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Paul to the Ephesians [Add to Longdo]
里乔叟[Jié fú lǐ Qiáo sǒu, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ ㄑㄧㄠˊ ㄙㄡˇ, / ] Geoffrey Chaucer (English author) [Add to Longdo]
土拉氏菌[tǔ lā fú shì jūn, ㄊㄨˇ ㄌㄚ ㄈㄨˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] Francisella tularensis [Add to Longdo]
希尔瑟姆[Xī ěr fú sè mǔ, ㄒㄧ ㄦˇ ㄈㄨˊ ㄙㄜˋ ㄇㄨˇ, / ] Hilversum, city in Netherlands [Add to Longdo]
塞奇[fú sāi qí, ㄈㄨˊ ㄙㄞ ㄑㄧˊ, ] Versace (fashion designer) [Add to Longdo]
[fú ài, ㄈㄨˊ ㄞˋ, / ] phi (Greek letter Φφ) [Add to Longdo]
莱福兰[fú lái fú lán, ㄈㄨˊ ㄌㄞˊ ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ, / ] Flevoland [Add to Longdo]
莱威厄斯[Fú lái wēi è sī, ㄈㄨˊ ㄌㄞˊ ㄨㄟ ㄜˋ ㄙ, / ] Flavius (Roman historian of 1st century AD) [Add to Longdo]
落伊德[Fú luò yī dé, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ, ] Freud (name) [Add to Longdo]
兰西斯・培根[Fú lán xī sī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ· Pei2 gen1, 西 / 西] Francis Bacon (1561-1626), English renaissance philospher and early scientist [Add to Longdo]
里得里希[Fú lǐ dé lǐ xī, ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧ, / ] Friedrich (name) [Add to Longdo]
迪南[Fú dí nán, ㄈㄨˊ ㄉㄧˊ ㄋㄢˊ, ] Ferdinand (name) [Add to Longdo]
里斯兰[fú lǐ sī lán, ㄈㄨˊ ㄌㄧˇ ㄙ ㄌㄢˊ, / ] Friesland [Add to Longdo]
雷德里克顿[Fú léi dé lǐ kè dùn, ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄎㄜˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Fredericton, capital of New Brunswick, Canada [Add to Longdo]
洛狄忒[Ā fú luò dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, ] Aphrodite (Greek goddess of love); Venus [Add to Longdo]
韦尔雷兹[Wéi ěr fú léi zi, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ ㄗ˙, / ] (George) Wehrfritz (Beijing bureau chief of Newsweek) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ系アメリカ人;阿利加系亜米利加人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American [Add to Longdo]
フッ化;[フッか(フッ化);ふっか(化), futsu ka ( futsu ka ); fukka ( futsu ka )] (n,vs) (1) fluoridation; (pref) (2) fluoro-; fluor; (adj-no) (3) fluorinated [Add to Longdo]
フッ化カルシウム;化カルシウム[フッかカルシウム(フッ化カルシウム);ふっかカルシウム(化カルシウム), futsu ka karushiumu ( futsu ka karushiumu ); fukka karushiumu ( futsu ka karushiumu] (n) calcium fluoride (CaF2) [Add to Longdo]
フッ化水素;化水素[フッかすいそ(フッ化水素);ふっかすいそ(化水素), futsu kasuiso ( futsu ka suiso ); fukkasuiso ( futsu ka suiso )] (n) hydrogen fluoride; HF [Add to Longdo]
フッ化水素酸;化水素酸[フッかすいそさん(フッ化水素酸);ふっかすいそさん(化水素酸), futsu kasuisosan ( futsu ka suiso san ); fukkasuisosan ( futsu ka suiso san )] (n) hydrofluoric acid [Add to Longdo]
フッ化物;化物[フッかぶつ(フッ化物);ふっかぶつ(化物), futsu kabutsu ( futsu bakemono ); fukkabutsu ( futsu bakemono )] (n) fluoride [Add to Longdo]
フッ素;[フッそ(フッ素);ふっそ(素);フッソ, futsu so ( futsu moto ); fusso ( futsu moto ); fusso] (n) fluorine (F) [Add to Longdo]
利加[アフリカ, afurika] (n,adj-no) (uk) Africa; (P) [Add to Longdo]
[ふっさん, fussan] (n) (abbr) hydrofluoric acid [Add to Longdo]
六フッ化硫黄;六化硫黄[ろくフッかいおう(六フッ化硫黄);ろくふっかいおう(六化硫黄), roku futsu kaiou ( roku futsu ka iou ); rokufukkaiou ( roku futsu ka iou )] (n) sulfur hexafluoride [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Vernon?[CN] 农? Alien Trespass (2009)
- Frank.[CN] - 朗克 Mekong Hotel (2012)
Siegfried[CN] 齊格裏德 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Siegfried, son of King Siegmund, has my welcome![CN] 齊格蒙德之子齊格裏德是來拜訪我的! 我應該歡迎他! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Hoover.[CN] 胡 Mulholland Falls (1996)
- Beverly![CN] - 贝莉! Shall We Dance (2004)
Yevdo![CN] 艾多! Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
"Mr. Franzis, Mr. Franzis... Mr. Alan is dead... murdered!"[CN] 朗西斯先生,阿兰先生死了! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Frank.[CN] 兰克. The Mummy (1932)
Devereaux?[CN] 德罗? The November Man (2014)
Farewell, Siegfried, son of king Siegmund. You will never get to Worms![CN] 再見了齊格裏德,齊格蒙德王之子 你是永遠到不了渥努姆斯的! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Now Volker, the bard, sang of Siegfried in front of Kriemhild, and how Siegfried came to Worms.[CN] 【路卡向克裏米爾特謳歌齊格裏德】 【齊格裏德千辛萬苦趕往渥努姆斯】 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Fritz Lang[CN] 裏茨·朗] Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Lord Margrave Rüdiger, I demand from you Siegfried's murderer![CN] 呂狄格侯爵,我想讓你把殺害齊格裏德的兇手交給我! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Jeff[CN] 杰 Beverly Hills Cop II (1987)
I died when Siegfried died...[CN] 當齊格裏德死的時候,我也死了... Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Keep in mind how Siegfried died![CN] 大家要記得齊格裏德是什麼死的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Thea von Harbou's script for the film Die Nibelungen, with 24 images from the production, is published by Drei Masken Verlag, Munich.[CN] 蒂婭·馮·哈布根據電影《尼伯龍根》 而創作的二十四格畫冊《尼伯龍根》... 由慕尼黑的「三面具出版社」出版 [蒂婭·馮·哈布正是裏茨·朗的妻子] Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Thus spoke Mime, the artful blacksmith: "Siegfried, son of King Siegmund, ride home to Xanten.[CN] 老工匠米梅說回故鄉去吧! 齊格蒙德王的兒子齊格裏德! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Frances?[CN] 朗西斯 Under the Tuscan Sun (2003)
Young Siegfried understood the bird's song:[CN] 這時,年輕人齊格裏德聽明白了鳥兒的歌: Die Nibelungen: Siegfried (1924)
"Come, Franzis, let's go to the fair!"[CN] 走吧, 朗西斯,去集会玩玩吧! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Frank:[CN] 兰克: Prosecuting Casey Anthony (2013)
In the name of Siegfried, who was murdered and whose murderer lives![CN] 以被害人齊格裏德之名起誓,害人者仍舊逍遙法外! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I cannot go home to my dead Siegfried before having atoned for every wrong...[CN] 在一切的不公正得以糾正之前 我還無法還鄉去面對齊格裏德 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
But Hagen Tronje lives on, who slew your Siegfried![CN] 但是那個殺了你齊格裏德的哈根·特洛涅還活著! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You have drunk Siegfried's blood, O Earth![CN] 大地啊,你已飲過齊格裏德的血 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Oliver![CN] 奥利! Beginners (2010)
Prepare for the quest to get your bride, King Gunther. It is Siegfried the mighty hero who will win Brunhild for you.[CN] 龔特爾殿下,準備迎接新娘吧 勇士齊格裏德會為殿下得到布侖希爾德! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Florette.[CN] 萝瑞特。 Manon of the Spring (1986)
Freddy![CN] 雷迪! 99 Women (1969)
Siegfried became the dragon slayer The lord of the Nibelungen Treasure.[CN] 齊格裏德成為屠龍者後 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
The violin sounded and Volker sang:[CN] 路卡撥弦唱道: Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Where is your brother Siegfried?[CN] 你的那位兄弟齊格裏德呢? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Francois[CN] 朗索瓦! How Much Do You Love Me? (2005)
Godfrey![CN] 戈雷! 9-Month Stretch (2013)
Kriemhild, the daughter of Ute: "Volker, take this cloak, as reward for your song![CN] 克裏米爾特說: 路卡! 把我親手縫製的外套拿去吧! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Frank![CN] 兰克 Avengers Confidential: Black Widow & Punisher (2014)
Siegfried's murderer is in your hands![CN] 殺害齊格裏德的兇手現在正在你的手上! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
How Kriemhild Mourned Siegfried, and How König Etzel (King Attila) Courted Her[CN] 【克裏米爾特祭奠齊格裏德】 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Siegfried is no vassal. I love him as though he were my brother. We shall become blood brothers today![CN] 齊格裏德不是我的下臣 今天起他是我的結盟兄弟 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Deliver her home to Siegfried, her dead husband![CN] 把她送回到她死去的丈夫齊格裏德的身邊! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Will you never forget Lord Siegfried, my lady?[CN] 夫人啊,難道你就永遠忘不了齊格裏德嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Siegfried, the unique hero, has come to Worms at an opportune moment.[CN] 無敵勇士齊格裏德來得正好啊 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Frank![CN] 兰克! The Mummy (1932)
How Siegfried won Brunhild for Gunther[CN] 【齊格裏德如何為龔特爾得到布侖希爾德】 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
- Frank.[CN] -兰克 Queen of the Desert (2015)
How Siegfried slayed the dragon[CN] 【齊格裏德打倒巨龍】 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Siegfried, son of King Sigmund, is outside the castle door with twelve of his knights, and asks for an audience with King Gunther.[CN] 齊格蒙德之子齊格裏德 和12個勇者一起來到城門 求見龔特爾王 Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top