ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

argentous

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -argentous-, *argentous*, argentou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argentous(อาร์เจน'ทัส) adj. ประกอบด้วยเงิน (หนึ่งวาเลนซี่) (containing univalent)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Argentous \Ar*gen"tous\, a. (Chem.)
   Of, pertaining to, or containing, silver; -- said of certain
   silver compounds in which silver has a higher proportion than
   in argentic compounds; as, argentous chloride.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 argentous
   adj 1: relating to compounds in which silver is univalent

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

argentous

 


  

 
argentous
 • (อาร์เจน'ทัส) adj. ประกอบด้วยเงิน (หนึ่งวาเลนซี่) (containing univalent) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top