ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

argentic

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -argentic-, *argentic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argentic(อาร์เจน'ทิค) adj. ประกอบด้วยเงิน (โดยเฉพาะ 2 วาเลนซี่) (of silver)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Argentic \Ar*gen"tic\, a. (Chem.)
   Pertaining to, derived from, or containing, silver; -- said
   of certain compounds of silver in which this metal has its
   lowest proportion; as, argentic chloride.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 argentic
   adj 1: relating to compounds in which silver is bivalent

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

argentic

 


  

 
argentic
 • (อาร์เจน'ทิค) adj. ประกอบด้วยเงิน (โดยเฉพาะ 2 วาเลนซี่) (of silver) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top