ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขี้เลน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้เลน-, *ขี้เลน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ขี้เลน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ขี้เลน*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้น. กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกทางทวารหนัก, อุจจาระ, ราชาศัพท์ว่า พระบังคนหนัก, สิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมาเกรอะกรังอยู่ เช่น ขี้ไคล ขี้รังแค ขี้หู ขี้ตา, ใช้ประกอบหน้าคำ หมายความว่า เป็นสิ่งที่สกปรก เช่น ขี้เลน ขี้ดิน ขี้ทราย, โดยปริยายหมายความถึงสิ่งที่ไม่ต้องการ เช่น ขี้ตะกั่ว, เศษหรือกากที่ออกมาจากสิ่งนั้น ๆ เช่น ขี้กบ ขี้เลื่อย.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silt[N] ี้โคลน, See also: เลน, ขี้เลน, Syn. deposit, sediment
slime[N] เลน, See also: โคลน, ขี้เลน, ขี้โคลน, Syn. mud, ooze, sludge
slush[N] โคลน, See also: ขี้เลน, Syn. mud

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top