ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lens

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lens-, *lens*, len
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lens(n) เลนส์
lens(n) เลนส์ตา (อวัยวะ), Syn. crystalline lens

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lens(เลนซ) n. เลนซ์, แว่น, กระจกส่องภาพในกล้อง, ชุดเลนส์ pl., See also: lenses
contact lensn. เลนส์สายตาที่เป็นพลาสติก ใช้วางติดบนกระจกตาแทนแว่นตาได้
crystalline lensn. เลนส์ตา, กระจกตา
delensionn. การเอียงลาด, ทางเอียงลาด, การเคลื่อนที่ลง, การเสื่อมลง
zoom lensn. เลนส์ขยายปรับภาพโดยรักษาโฟกัสเดิมไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
lens(n) เลนส์, แว่น
declension(n) วิภัตติ, การกระจายคำ, การเลื่อนลง, การเสื่อมลง, การเอียงลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lens๑. แก้วตา [ มีความหมายเหมือนกับ lens, crystalline ]๒. เลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens capsule; phacocystถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens capsule; phacocystถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens pitรอยหวำกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens placodeแหล่งกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens placodeแหล่งกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens zonule; zonule of Zinn; zonule, ciliaryเอ็นขึงแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lensเลนส์, แก้วโปร่งใสหรือพลาสติกโปร่งใส มีผิวโค้งหนึ่งผิวหรือสองผิว และขัดเรียบ ใช้สำหรับหักเหแสง เลนส์มี 2 ชนิดคือ เลนส์นูน และเลนส์เว้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lens Capsuleเปลือกหุ้มเลนซ์ตา, เปลือกหุ้มเลนซ์ [การแพทย์]
Lens Discเลนส์ [การแพทย์]
Lens Dislocations, Anteriorเลนซ์หลุดมาด้านหน้าเข้ามาอยู่ในช่องหน้าของตา [การแพทย์]
Lens implantation, Intraocularการใส่เลนส์แก้วตาเทียม [TU Subject Heading]
Lens Ligamentsเอ็นของเลนส์ [การแพทย์]
Lens Openingเปิด-ปิดหน้ากล้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That rocks! - Look at the phreacking lens on that thing.- แจ๋วไปเลย ดูกล้องส่องสิ The Jackal (1997)
There's a lens in those eyes.มีเลนส์ในดวงตาของผู้ที่เป็น Showtime (2002)
- Yeah, I am. Okay, Spielberg, what lens will you use?ก็ได้นายสปีลเบิร์ก นายจะใช้เลนส์อะไร? The Girl Next Door (2004)
- So? Dude, you don't need to change the lens on a video camera.เพื่อนเอ๋ย กล้องวิดีโอน่ะมันไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์โว้ย The Girl Next Door (2004)
One of the best. Wherever Riddick has gone... you lens him out and cleanse him.ไม่ว่าริดดิคอยู่ที่ไหน เจ้าต้องไล่ล่าฆ่ามันให้จงได้... The Chronicles of Riddick (2004)
Lens cap.ฝาครอบเลนส์... Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
MATT: Lens fog. No!/ เย็ดเข้ ไอน้ำ American Pie Presents: Band Camp (2005)
My father is a lens grinder there.พ่อผมเป็นช่างขัดเลนส์ที่นั่น The Illusionist (2006)
and the lens is dirty.หน้าเลนส์สกปรกด้วย [ Rec ] (2007)
[ Laughs ] You gotta take the lens cap off first.นายต้องถอนฝาครอบเลนออกก่อน Awake (2007)
I mean, she's no, um...digital SLR, which is single lens reflex.ที่พูดมานั้น ผมหมายถึง... กล้องดิจิตอล-เอสแอลอาร์ มันเป็นกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว Rogue (2007)
Yeah, and apparently, 60% to 70% of it is used in the electronic and optical lens industry.ใช่, ปัจจุบัน 60-70% ของมันถูกใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเลนส์ Page Turner (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lensCan I buy only the lenses?
lensContact lenses are more able to correct strong astigmatism.
lensHave you found your contact lenses?
lensHow about wearing contact lenses?
lensI'm looking for my contact lens.
lensI wear contact lenses.
lensMay I have a pair of contact lenses?
lensSally lost the contact lenses she had bought the day before.
lensThrough the lens the image was inverted.
lensWill you find my contact lens for me?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลนส์(n) lens, Syn. แก้วตา, Example: ส่วนที่เป็นกลไกในการรับภาพและสีที่สำคัญคือ เลนส์และเรตินา, Notes: (อังกฤษ)
แก้วตา(n) lens, See also: cornea, Example: นักตกปลาเกิดอุบัติเหตุเบ็ดตกปลาทิ่มแก้วตาจนบอดสนิท, Thai Definition: ส่วนสำคัญของตาที่ทำให้แลเห็น, ส่วนใสของดวงตา มีรูปกลมนูนทั้ง 2 ข้าง ลักษณะใส แต่พื้นหลังนูนออกมากกว่าพื้นหน้า ตั้งอยู่ภายในดวงตา
เลนส์(n) lens, Example: เลนส์ไม่จำเป็นต้องทำด้วยแก้ว แต่อาจทำด้วยพลาสติกใส ควอตซ์หรือเพชร, Count Unit: ชนิด, ประเภท, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้วตา[kaēotā] (n) EN: lens  FR: lentille cornéenne [ f ] ; verre de contact [ m ]
เลนส์[lēn = lēns] (n) EN: lens  FR: lentille [ f ] ; verre [ m ] ; objectif [ m ]
เลนส์ตา[lēn tā] (n) EN: lens  FR: cristallin [ m ]
ล็องส์[Lǿngs] (tm) EN: Lens  FR: Lens ; RC Lens ; Racing Club de Lens [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lens
lenses
lenses
lensing
lenscrafter
lenscrafters

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lens
lens
lenses

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晶状体[jīng zhuàng tǐ, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄧˇ,    /   ] lens; crystalline lens #17,697 [Add to Longdo]
镜片[jìng piàn, ㄐㄧㄥˋ ㄆㄧㄢˋ,   /  ] lens #18,193 [Add to Longdo]
透镜[tòu jìng, ㄊㄡˋ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] lens (optics) #37,021 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kohlenstoff(techn) |der , nur Sg.| ธาตุคาร์บอน (เคมี)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Linse { f } | Linsen { pl }lens | lenses [Add to Longdo]
Sonnenblende { f }lens hood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変化[へんげ, henge] (n, vs) (1) change; variation; alteration; mutation; transition; transformation; transfiguration; metamorphosis; (2) variety; diversity; (3) inflection; declension; conjugation; (4) sidestepping (sumo); (P) #1,435 [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) #2,007 [Add to Longdo]
活用[かつよう, katsuyou] (n, vs) (1) practical use; application; (2) { ling } conjugation; declension; inflection; (P) #2,300 [Add to Longdo]
レンズ[renzu] (n) lens (dut #6,205 [Add to Longdo]
コンタクト[kontakuto] (n, vs) (1) contact; (2) (abbr) (See コンタクトレンズ) contact lens; (P) #15,966 [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv, vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
アカヒメジ[akahimeji] (n) yellowfin goatfish (Mulloidichthys vanciolensis) [Add to Longdo]
アクリルレンズ[akurirurenzu] (n) acrylic lens [Add to Longdo]
アクロマチックレンズ[akuromachikkurenzu] (n) achromatic lens [Add to Longdo]
アナスチグマート[anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lens \Lens\ (l[e^]nz), n.; pl. {Lenses} (-[e^]z). [L. lens a
   lentil. So named from the resemblance in shape of a double
   convex lens to the seed of a lentil. Cf. {Lentil}.] (Opt.)
   A piece of glass, or other transparent substance, ground with
   two opposite regular surfaces, either both curved, or one
   curved and the other plane, and commonly used, either singly
   or combined, in optical instruments, for changing the
   direction of rays of light, and thus magnifying objects, or
   otherwise modifying vision. In practice, the curved surfaces
   are usually spherical, though rarely cylindrical, or of some
   other figure.
   [1913 Webster] Lenses
   [1913 Webster]
 
   Note: Of spherical lenses, there are six varieties, as shown
      in section in the figures herewith given: viz., a
      plano-concave; b double-concave; c plano-convex; d
      double-convex; e converging concavo-convex, or
      converging meniscus; f diverging concavo-convex, or
      diverging meniscus.
      [1913 Webster]
 
   {Crossed lens} (Opt.), a double-convex lens with one radius
    equal to six times the other.
 
   {Crystalline lens}. (Anat.) See {Eye}.
 
   {Fresnel lens} (Opt.), a compound lens formed by placing
    around a central convex lens rings of glass so curved as
    to have the same focus; used, especially in lighthouses,
    for concentrating light in a particular direction; -- so
    called from the inventor.
 
   {Multiplying lens} or {Multiplying glass} (Opt.), a lens one
    side of which is plane and the other convex, but made up
    of a number of plane faces inclined to one another, each
    of which presents a separate image of the object viewed
    through it, so that the object is, as it were, multiplied.
    
 
   {Polyzonal lens}. See {Polyzonal}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lens
   n 1: a transparent optical device used to converge or diverge
      transmitted light and to form images [syn: {lens}, {lense},
      {lens system}]
   2: genus of small erect or climbing herbs with pinnate leaves
     and small inconspicuous white flowers and small flattened
     pods: lentils [syn: {Lens}, {genus Lens}]
   3: (metaphor) a channel through which something can be seen or
     understood; "the writer is the lens through which history can
     be seen"
   4: biconvex transparent body situated behind the iris in the
     eye; its role (along with the cornea) is to focuses light on
     the retina [syn: {lens}, {crystalline lens}, {lens of the
     eye}]
   5: electronic equipment that uses a magnetic or electric field
     in order to focus a beam of electrons [syn: {lens}, {electron
     lens}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LENS
     Laser Engineered Net-Shaping
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 lens /lɛns/
  1. lens
  2. empty; void

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top