ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quagmire

K W AE1 G M AY2 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quagmire-, *quagmire*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quagmire(n) พื้นที่ซึ่งเป็นเลนตม, Syn. bog, marsh

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quagmire(แควก'ไมเออะ, ควอก'ไมเออะ) n. บึง, หนอง, หล่ม, บ่อเลน, ปลัก, สถานการณ์ที่ลำบากมาก (bog), See also: quagmiry adj.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... wegetcaughtupinanothercivil quagmire halfway around the world.เราจะติดอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ ห่างจากนี้ไปครึ่งโลก 24: Redemption (2008)
Quagmire loved that girl!ฆ่าคนเหรอ And Then There Were Fewer (2010)
Quagmire and Bonnie, you're a team.เอ่อ ดีเร็คกับจิลเลี่ยน พวกนายไปดูห้องใต้หลังคา And Then There Were Fewer (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หล่ม[lom] (n) EN: mire ; bog ; puddle ; quagmire ; mudhole : morass  FR: bourbier [ m ] ; fange [ f ]
ธรณีสูบ[thøranīsūp] (n) EN: quagmire for sinners

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUAGMIRE K W AE1 G M AY2 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quagmire (n) kwˈægmaɪər (k w a1 g m ai @ r)
quagmires (n) kwˈægmaɪəz (k w a1 g m ai @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sumpf { m } | Sümpfe { pl }quagmire | quagmires [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泥濘[ぬかるみ;でいねい, nukarumi ; deinei] (n) (uk) quagmire; sludge; mud; slush; mire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quagmire \Quag"mire`\, n. [Quake + mire.]
   Soft, wet, miry land, which shakes or yields under the feet.
   "A spot surrounded by quagmires, which rendered it difficult
   of access." --Palfrey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Morass; marsh; bog; swamp; fen; slough.
     [1913 Webster] Quahog

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quagmire
   n 1: a soft wet area of low-lying land that sinks underfoot
      [syn: {mire}, {quagmire}, {quag}, {morass}, {slack}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top