ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รู้สึกตัว

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้สึกตัว-, *รู้สึกตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้สึกตัว[V] realize one's error, See also: become aware of, Syn. สำนึกตัว, รู้สำนึก, Example: เขาจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมามัดตัวเขา, Thai definition: รู้ว่าตนได้ทำผิดไป
รู้สึกตัว[V] be conscious of, See also: be aware of, Syn. มีสติ, Example: เมื่อเด็กเพลินจะแสดงอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was comatose when we got to her.เธอเป็นคนที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อเรา ได้ให้กับเธอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
She has been comatose since her admission and is unable to have spontaneous respiration.เธอยังคงไม่รู้สึกตัว นับตั้งแต่เข้ารับการรักษาของ เธอและไม่สามารถ ที่จะมีการหายใจที่เกิดขึ้นเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
He's still awake.เขายังคงรู้สึกตัว In the Name of the Father (1993)
His vital signs seem stable, but he's unresponsive to stimuli.ระบบร่างกายปกติ แต่เขาไม่รู้สึกตัวเลย Event Horizon (1997)
And I want somebody who can feel my hand when I touch him. But you can feel me.ฉันอยากมีใครสักคนที่ / รู้สึกตัวเวลาที่ฉันสัมผัสเขา City of Angels (1998)
As soon as I woke up, I crashed. What's happening to me?ทันทีที่ผมรู้สึกตัว, ผมก็ตกลงมาแล้ว นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่? Metamorphosis (2001)
The car vanishes, all of a sudden, I'm on the ground in the woods.รถนั่นมันหายไป รู้สึกตัวอีกทีผมก็นอนอยู่ในป่า The Butterfly Effect (2004)
1 , you are feeling awake. 2, your eyes are not that heavy.หนึ่ง เธอจะรู้สึกตัว สอง ตาเธอไม่รู้สึกหนักแล้ว The Butterfly Effect (2004)
One minute I'm looking at rings, and the next I'm here, doing this.นาทีแรกฉันยังนั่งมองแหวนอยู่เลย รู้สึกตัวอีกที ฉันมาอยู่ที่นี่แล้ว และกำลังทำสิ่งนี้อยู่ Wicker Park (2004)
I'm fatter than ever, yet the wind blows right through me.ลมพัดมาอย่างนี้ ยิ่งทำให้ฉันรู้สึกตัวหนักขึ้นอีก Howl's Moving Castle (2004)
And that's when I realized, making fun of Caroline Krafft wouldn't stop her from beating me in this contest.แล้วเมื่อชั้นรู้สึกตัว, แม้ชั้นจะขำ Caroline Krafft แ่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอเลิก แข่งกับชั้น ณ ที่แห่งนี้ได้ Mean Girls (2004)
A security guard was found unconscious late last night... by a colleague at the office of appliance maker, Ceymix.ตอนนี้เราพบ รปภ. ที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อคืนแล้วครับ โดยผู้ร่วมงานที่ทำงานของเขาเอง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้สึกตัว[v. exp.] (rūseuk tūa) EN: realize one's error ; become aware of ; become conscious ; come to the conscious   FR: percevoir ; prendre conscience

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awaken from[PHRV] รู้สึกตัว (จากหลับ), See also: ตื่นจาก (หลับ), Syn. arouse from
come to[IDM] รู้สึกตัว, See also: ได้สติ
find it in oneself[PHRV] รู้สึกตัว (กลายเป็นบางสิ่ง), See also: พบว่าตัวเอง (เป็นบางอย่าง)
look oneself[PHRV] รู้สึกตัว, See also: รู้ตัว, Syn. feel oneself
whirly[SL] รู้สึกตัวเองหมุนๆ เมื่อเมามากๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)
anima(แอน' นิมะ) n. จิตวิญญาณ, ความรู้สึกตัว, ชีวิต (soul, life, inner personality)
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
insensible(อินเซน'ซะเบิล) adj. ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ตายด้าน., See also: insensibly adv., Syn. unconscious
subconscious(ซับคอน'เชิส) adj. เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,เกี่ยวกับภวังค์จิต,เกี่ยวกับอุปวิชาญ,ภายในไม่สมบูรณ์,รู้สึกตัวบางส่วน n. จิตใต้สำนึก,ภวังค์จิต,อุปวิชาญ,ความรู้สึกตัวบางส่วน. -subconsciously adv., See also: subconsciousness n.
trance(ทรานซฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) ความมึนงง,ความมึนตึง,สภาพจิตของคนเข้าฌาณหรือทรงเจ้า,จิตในภวังค์,อาการง่วงหลับ,อาการไม่รู้สึกตัว., See also: trancedly adv., Syn. dream,daze
unconscious(อันคอน'เชิส) adj. ไม่ได้สติ,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ไม่รู้,n. ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก, See also: unconsciously adv. unconsciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
semiconscious(adj) ซึ่งรู้สึกตัวบางส่วน
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว
stupefy(vt) ทำให้มึนงง,ทำให้งง,ทำให้ไม่รู้สึกตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
wach(adj) รู้สึกตัวตื่น เช่น Ich bleibe gern eine Weile weiter im Bett nachdem ich wach war. ฉันชอบอยู่บนเตียงต่ออีกเดี๋ยวหลังจากที่รู้สึกตัวตื่นแล้ว
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,
aufwachen(vi) |wachte auf, ist aufgewacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ) เช่น Ich brauche keinen Wecker. Ich wache von selbst auf. ฉันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุก ฉันตื่นได้เอง, See also: S. wach werden, erwachen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top