ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สำนึกตัว

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำนึกตัว-, *สำนึกตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนึกตัว[V] repent, See also: be penitent, atone, Syn. สำนึกผิด, สำนึก, Example: ผมสำนึกตัวได้แล้ว และไม่มีวันที่ผมจะกลับไปเสพยานรกพวกนั้นอีก, Thai definition: รู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And on behalf of my conscious self,และในนามของจิตสำนึกตัวผมเอง Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Figured it out a little late, I guess.ผมคง.. สำนึกตัวช้าไป.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
We had anticipated that by developing a model that was more self-aware, more autonomous, and more human, we could teach it to be the best of what we are.เราคาดการณ์ไว้ว่า หากมีการพัฒนารุ่นที่มีสำนึกตัวตนมากขึ้น เป็นตัวของตัวเอง และใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น Morgan (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนึกตัว[v.] (samneuk tūa) EN: repent ; be penitent ; atone   FR: se repentir ; s'en vouloir

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wake(เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตื่น,ตื่นนอน,ตื่นตัว,สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น,ปลุกให้ตื่น,กวน,ปลุกเร้า,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ, See also: waker n., Syn. watch vigil

English-Thai: Nontri Dictionary
wake(vi,vt) ปลุก,ทำให้ตื่น,กวน,อยู่ยาม,เฝ้าศพ,สำนึกตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top