ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

become aware of

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -become aware of-, *become aware of*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The loop leads to meltdown, but just before they crash they become aware of their own structure.กระทั่งมันพังไป แต่ก่อนที่มันจะพัง เครื่องมันพลันบังเกิดความหยั่งรู้ Pi (1998)
I have become aware of the fact.ผมเพิ่งตระหนักในความจริงว่า Pride & Prejudice (2005)
It takes a sudden jolt sometimes before we become aware of a danger.ต้องถูกกระตุ้นสักพักก่อนที่เราจะเริ่มรู้สึกถึงอันตราย An Inconvenient Truth (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระหนักถึง[V] realize, See also: become aware of, Example: พ่อแม่จะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในแง่ที่จะเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้า, Thai definition: รู้ชัดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
รู้สำนึก[V] realize, See also: become aware of, understand, comprehend, know the way of the world, Syn. รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก, Example: เด็กเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆ รู้สำนึกในการที่จะรับผิดชอบตนเองและสังคมมากขึ้น
รู้สึกตัว[V] realize one's error, See also: become aware of, Syn. สำนึกตัว, รู้สำนึก, Example: เขาจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมามัดตัวเขา, Thai definition: รู้ว่าตนได้ทำผิดไป
คิดได้[V] realize, See also: become aware of, comprehend, understand, Example: เขาคงจะคิดได้ เลยกลับมาเรียนเอาปริญญาแทนที่จะเกเรไปวันๆ, Thai definition: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วทำในสิ่งที่ถูกที่ควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้สึกตัว[v. exp.] (rūseuk tūa) EN: realize one's error ; become aware of ; become conscious ; come to the conscious   FR: percevoir ; prendre conscience
ตระหนักถึง[v. exp.] (tranak theung) EN: realize ; become aware of   
ยิน[v.] (yin) EN: become aware of ; perceive by the ear   FR: entendre ; percevoir

Japanese-English: EDICT Dictionary
気付く(P);気づく[きづく, kiduku] (v5k) to notice; to recognize; to recognise; to become aware of; to perceive; to realize; to realise; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top