ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รู้สึกตัว*

   
157 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รู้สึกตัว, -รู้สึกตัว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้สึกตัว[V] realize one's error, See also: become aware of, Syn. สำนึกตัว, รู้สำนึก, Example: เขาจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมามัดตัวเขา, Thai definition: รู้ว่าตนได้ทำผิดไป
รู้สึกตัว[V] be conscious of, See also: be aware of, Syn. มีสติ, Example: เมื่อเด็กเพลินจะแสดงอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัว
ไม่รู้สึกตัว[V] be senseless, See also: lose consciousness, be unconscious, Syn. ขาดสติ, ไม่มีสติ, ไม่รู้ตัว, Example: เขาไม่รู้สึกตัวแล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่า, Thai definition: ขาดความรู้สึกเพราะหมดสติ
โดยไม่รู้สึกตัว[ADV] unconsciously, See also: unawarely, Ant. โดยรู้สึกตัว, Example: ยามหน้าบริษัทหลับไปโดยไม่รู้สึกตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิตกึ่งสำนึกน. ภาวะที่จิตไม่ค่อยรู้สึกตัว เมื่อปลุกอาจรู้สึกตัวดีขึ้น แต่ไม่รู้ตัวเต็มที่.
ได้สติก. ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้
ปล้นสะดมก. ปล้นโดยใช้วิธีรมยาให้เจ้าของทรัพย์หลับสนิทไม่รู้สึกตัว.
ปลุก(ปฺลุก) ก. ทำให้ตื่นจากหลับ, ทำให้ได้สติรู้สึกตัว, กระตุ้นให้เกิดแรงกำลัง ความขลัง และความกล้าแข็ง เป็นต้น.
พิชานน. ความรู้สึกตัว, การรับรู้อารมณ์หรือสิ่งเร้า.
ภวังค-, ภวังค์ความเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว.
มอญซ่อนผ้าน. ชื่อการเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง โดยผู้เล่นนั่งล้อมวง ผู้ซ่อนผ้าจะถือผ้าซึ่งมักฟั่นให้เป็นเกลียวเดินวนอยู่นอกวง เมื่อเห็นผู้ใดเผลอก็ทิ้งผ้านั้นไว้ข้างหลังและทำเสมือนว่ายังไม่ได้ทิ้งผ้า แล้วเดินวนอีก ๑ รอบ ถ้าผู้ที่มีผ้าวางอยู่ข้างหลังยังไม่รู้สึกตัว ก็หยิบผ้านั้นขึ้นมาตี ผู้ถูกตีจะต้องลุกขึ้นวิ่งหนีไป ๑ รอบ แล้วกลับไปนั่งที่เดิม ผู้ซ่อนผ้าก็จะเดินวนต่อไปหาทางทิ้งผ้าให้ผู้อื่นใหม่ แต่ถ้าผู้นั้นรู้ตัวก่อน ก็จะหยิบผ้าลุกขึ้นไล่ตีผู้ซ่อนผ้าให้วิ่งไป ๑ รอบ ผู้ซ่อนผ้าก็จะมานั่งแทนที่ ผู้ที่ไล่ตีนั้นก็จะเป็นผู้ซ่อนผ้าต่อไป.
รู้ตัวก. รู้สึกตัว เช่น โดนล้วงกระเป๋าโดยไม่รู้ตัว, รู้มาก่อน เช่น ได้รับแต่งตั้งโดยไม่รู้ตัว, รู้เนื้อรู้ตัว ก็ว่า
รู้สำนึกก. รู้สึกตัวว่าผิด เช่น ถูกลงโทษอย่างหนักแล้วยังไม่รู้สำนึก.
รู้สึกก. รู้ตัว เช่น ย่องไปข้างหลังอย่าให้เขารู้สึก หลับเป็นตายปลุกเท่าไรก็ไม่รู้สึก, รู้ด้วยการสัมผัส เช่น รู้สึกร้อน รู้สึกหนาว, รู้สำนึก เช่น เขารู้สึกตัวว่าทำผิด, เกิดอาการที่รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ เช่น รู้สึกสนุก รู้สึกซาบซึ้ง รู้สึกมึนศีรษะ, เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ เช่น รู้สึกว่าจะมีใครมาหา, มีแนวโน้มให้สันนิษฐานหรือคาดคะเนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เช่น รู้สึกว่าสินค้าเกษตรจะมีราคาตกต่ำในปีนี้ ในที่สุดต้องยกเลิกเรื่องบางเรื่องเพราะรู้สึกว่าจะไปไม่รอด.
สติ(สะติ) น. ความรู้สึก, ความรู้สึกตัว, เช่น ได้สติ ฟื้นคืนสติ สิ้นสติ, ความรู้สึกผิดชอบ เช่น มีสติ ไร้สติ, ความระลึกได้ เช่น ตั้งสติ กำหนดสติ.
สติสัมปชัญญะน. ความระลึกได้และความรู้ตัว, ความรู้สึกตัวด้วยความรอบคอบ, เช่น จะทำอะไรต้องมีสติสัมปชัญญะ.
สมประดี, สมปฤดี, สมปฤๅดี(สมปฺระ-, สมปะรึ-, สมปะรือ-) น. ความรู้สึกตัว, มักใช้เข้าคู่กับคำ สติ เป็น สติสมประดี เช่น ไม่ได้สติสมประดี.
สมฤดี, สมฤๅดี(สมรึดี, สมรือดี) น. ความรู้สึกตัว, ใช้เป็น สมปฤดี สมปฤๅดี หรือ สมประดี ก็มี.
สลบไสล(-สะไหฺล) ก. อาการที่แน่นิ่งไม่ไหวติง, อาการที่หลับใหลจนไม่รู้สึกตัว, เช่น อดนอนมาหลายวัน วันนี้เลยนอนสลบไสล.
สะดมก. ปล้นโดยใช้วิธีรมยาให้เจ้าของทรัพย์หลับสนิทไม่รู้สึกตัว, ใช้เข้าคู่กับคำ ปล้น เป็น ปล้นสะดม.
สิ้นสติว. อาการที่ขาดความรู้สึกตัว เช่น เที่ยวดึก ๆ ทุกคืน พอกลับถึงบ้านก็นอนหลับเหมือนสิ้นสติ.
อสัญ-(อะสันยะ-) ว. ไม่รู้สึกตัว, สิ้นสติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sensorium๑. ระดับความรู้สึกตัว๒. ศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consciousnessความรู้สึกตัว, การรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exanimationการไม่รู้สึกตัว [มีความหมายเหมือนกับ coma] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unconscious๑. ไม่รู้สึกตัว๒. จิตไร้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebrovascular syndromeกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 50 เกรย์ขึ้นไป อาการที่เกิดได้แก่ กระวนกระวาย สับสน คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่รู้สึกตัว และจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น (ดู Radiation syndrome, Bone marrow syndrome และ Gastrointestinal syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Central nervous system syndromeกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 50 เกรย์ขึ้นไป อาการที่เกิดได้แก่ กระวนกระวาย สับสน คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่รู้สึกตัว และจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น (ดู Radiation syndrome, Bone marrow syndrome และ Gastrointestinal syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Awarenessการรู้จักระวังตัว, การตระหนักถึง, รู้ตัว, ความรู้สึกตัว [การแพทย์]
Awareness, Bodilyการรู้สึกตัว [การแพทย์]
Black Outไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Comaโคมา,โคม่า,หมดสติ,ไม่รู้สึกตัว,หมดสติอย่างลึก,การหมดสติ,ไม่รู้สติ,หมดความรู้สึก,เพียบหนัก,ไม่รู้สึกตัวเลย,ขั้นโคมา,ไม่รู้ตัว,ภาวะไม่รู้สติ,ภาวะหมดสติ [การแพทย์]
Coma, Myxedemaการหมดสติ,ซึมจนไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Coma, Unconsciousไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Conscious Levelระดับความรู้สึกตัว,ระดับความรู้สติ,ระดับความรู้สึก [การแพทย์]
Consciousnessสติสัมปชัญญะ,ระดับความรู้สึก,การรู้สึกตัว,ความรู้สึกตัว,สติและปัญญา,การรู้สติ,สติ,ความรู้สติ,การรู้สติปัญญา [การแพทย์]
Consciousness Systemระบบการรู้สึกตัว,ระบบการรู้สติ [การแพทย์]
Consciousness, Disturbances ofผิดปกติในระดับความรู้สึกตัว [การแพทย์]
Depression, Normalความรู้สึกตัวในสภาวะปกติ [การแพทย์]
Depression, Pathologicalความรู้สึกตัวลดลงในสภาวะผิดปกติ [การแพทย์]
Enuresisปัสสาวะไหลไม่รู้สึกตัว,ปัสสาวะรดที่นอน,ปัสสาวะไหลไม่รู้ตัว,ปัสสาวะราด [การแพทย์]
Febrileชักโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากไข้สูง [การแพทย์]
Fugueการเดินทางหรือทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Loss, Insensibleน้ำที่เสียทางหายใจเหงื่อ, การเสียน้ำนอกไต, การเสียน้ำไปโดยไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was comatose when we got to her.เธอเป็นคนที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อเรา ได้ให้กับเธอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
She has been comatose since her admission and is unable to have spontaneous respiration.เธอยังคงไม่รู้สึกตัว นับตั้งแต่เข้ารับการรักษาของ เธอและไม่สามารถ ที่จะมีการหายใจที่เกิดขึ้นเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
He's still awake.เขายังคงรู้สึกตัว In the Name of the Father (1993)
His vital signs seem stable, but he's unresponsive to stimuli.ระบบร่างกายปกติ แต่เขาไม่รู้สึกตัวเลย Event Horizon (1997)
And I want somebody who can feel my hand when I touch him. But you can feel me.ฉันอยากมีใครสักคนที่ / รู้สึกตัวเวลาที่ฉันสัมผัสเขา City of Angels (1998)
As soon as I woke up, I crashed. What's happening to me?ทันทีที่ผมรู้สึกตัว, ผมก็ตกลงมาแล้ว นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่? Metamorphosis (2001)
The car vanishes, all of a sudden, I'm on the ground in the woods.รถนั่นมันหายไป รู้สึกตัวอีกทีผมก็นอนอยู่ในป่า The Butterfly Effect (2004)
1 , you are feeling awake. 2, your eyes are not that heavy.หนึ่ง เธอจะรู้สึกตัว สอง ตาเธอไม่รู้สึกหนักแล้ว The Butterfly Effect (2004)
One minute I'm looking at rings, and the next I'm here, doing this.นาทีแรกฉันยังนั่งมองแหวนอยู่เลย รู้สึกตัวอีกที ฉันมาอยู่ที่นี่แล้ว และกำลังทำสิ่งนี้อยู่ Wicker Park (2004)
I'm fatter than ever, yet the wind blows right through me.ลมพัดมาอย่างนี้ ยิ่งทำให้ฉันรู้สึกตัวหนักขึ้นอีก Howl's Moving Castle (2004)
And that's when I realized, making fun of Caroline Krafft wouldn't stop her from beating me in this contest.แล้วเมื่อชั้นรู้สึกตัว, แม้ชั้นจะขำ Caroline Krafft แ่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอเลิก แข่งกับชั้น ณ ที่แห่งนี้ได้ Mean Girls (2004)
A security guard was found unconscious late last night... by a colleague at the office of appliance maker, Ceymix.ตอนนี้เราพบ รปภ. ที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อคืนแล้วครับ โดยผู้ร่วมงานที่ทำงานของเขาเอง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
He showed no injuries but remains unconscious.และเขานั้นไม่มีบาดแผลใดๆ แต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้สึกตัว Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
No one's awoken yet?ยังไม่มีใครรู้สึกตัวเลยหรอ ? Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
And although they will only wake up in 10 days, they will not remember having slept at all.อีก 10 กว่าวันพวกมันจะรู้สึกตัว และจะจำไม่ได้ว่าได้เข้านิทราไป Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
You're really crazy right now. Have you noticed that?นายเป็นบ้าไปแล้วตอนนี้ นี่นายรู้สึกตัวมั้ย Monster House (2006)
And you'll meet people who make you feel worthwhile again.พบคนที่ทำให้คุณรู้สึกตัวว่ามีค่า The Holiday (2006)
It'll be over before you know it. It won't hurt.เราทำเสร็จก่อนที่นายจะรู้สึกตัวอีก มันไม่เจ็บหรอก A Millionaire's First Love (2006)
Is he even conscious at all?เขาชอบให้ผมข่าวหุ้นให้ฟัง เขารู้สึกตัวหรือยังคะ Chapter One 'Genesis' (2006)
Heard from somewhere that he fell unconscious five times and has metal parts all over his body.ได้ยินมาจากที่ไหนซักที่แหละ ว่าเค้าไม่รู้สึกตัวถึงห้าครั้ง และมีชิ้นส่วนเหล็กอยู่ทั่วทั้งตัวเลย Almost Love (2006)
My goal is to fall unconscious six times and be a Robocop!เป้าหมายของชั้นคือ ไม่รู้สึกตัวซักหกครั้ง และกลายเป็นRobocop! Almost Love (2006)
I was unconsciously becoming her little by little.ผมไม่รู้สึกตัวว่าเป็นเธอไปทีละนิด ละนิด Apt. (2006)
You'll be conscious to see the whole procedure.เธอจะรู้สึกตัวตลอดทั้งกระบวนการนี้ Cinderella (2006)
Starting to feel my age,ผมเริ่มรู้สึกตัวว่าอายุมากขึ้นแล้ว Fly, Daddy, Fly (2006)
Even though the body was found in time, kept her alive, but... but her consciousness has not recovered.ถึงจะเจอร่างของเธอทันเวลา ทำให้เธอยังมีชีวิตอยู่แต่... .. แต่เธอก็ไม่รู้สึกตัว One Missed Call Final (2006)
How is her consciousness?เธอรู้สึกตัวบ้างหรือเปล่าคะ? One Missed Call Final (2006)
Not a whole lot of wiggle room there.คุณสามารถทำได้ตอนที่เขายังรู้สึกตัว Kung Fu Fighting (2007)
Uh, six hours... awake... w-with you operating on my heart.อืม,หกชั่วโมง... รู้สึกตัว... กับคุณกำลังผ่าตัดอยู่บนหัวใจของผม,ผม... Kung Fu Fighting (2007)
Awake open-heart surgery?ผ่าตัดเปิดหัวใจตอนรู้สึกตัว ผมต้องการคุยเรื่องคืนนี้ Kung Fu Fighting (2007)
I want to talk to you about tonight. Have you heard about this awake open-heart surgery?คุณมีความคิดอะไรบางไหม๊เกียวกับ ผ่าตัดเปิดหัวใจตอนยังรู้สึกตัวเนี่ย Kung Fu Fighting (2007)
You said I was supposed to feel my feelings.คุณบอกว่าผมควรรู้ถึงความรู้สึกตัวเอง Dex, Lies, and Videotape (2007)
Maybe I am a late bloomer.บางทีผมอาจรู้สึกตัวช้าจริงๆ Dex, Lies, and Videotape (2007)
You said I'm supposed to feel my feelings!คุณบอกว่าผมควรจะรับรู้ความรู้สึกตัวเอง That Night, a Forest Grew (2007)
Rude awakening.ผมรู้สึกตัวอย่างรุนแรงเลย Resistance Is Futile (2007)
She's mostly comatose, Shawn.เธอไม่ค่อยรู้สึกตัวนะชอว์น American Duos (2007)
I won't then my body started to feel lighter and reflexes got betterอืม จากนั้นฉันก็รู้สึกตัวเบาแถมขยับตัวง่ายขึ้น Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
See, she'd go into these unconscious states where, um...เปล่า เธอไม่รู้สึกตัว Bedtime Stories (2007)
I'M Not, But What I - What I Am Surprised About Is How It Makes Me Feel.แม่เปล่านะ แต่ แม่ ประหลาดใจกับความรู้สึกตัวเองที่เกิดขึ้น Blair Waldorf Must Pie! (2007)
He's awake.มันรู้สึกตัวแล้ว Chapter Two 'Lizards' (2007)
I was riding my bike to school, and next thing I knew it was a day later and I was waking up in my bed.ฉันกำลังขี่จักรยานไปโรงเรียน แล้วก็รู้สึกตัวอีกที หลังจากนั้นหนึ่งวัน ตื่นขึ้นบนเตียงฉันเอง Chapter Three 'Kindred' (2007)
I'm feeling warm.ฉันรู้สึกตัวอุ่นๆ The Right Stuff (2007)
So close but you don't realizeใกล้มาเสียจนไม่รู้สึกตัว Lovely Complex (2007)
When I've settled my feelings totally, I'll tell you about it.เมื่อผมจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้, ผมจะบอกคุณเอง The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
God, aren't I supposed to be out for all this?พระเจ้า ผมควรจะไม่รู้สึกตัวแล้วนิ Awake (2007)
Listen to me. I can feel that.ฟังฉัน ฉันยังรู้สึกตัวอยู่เลย Awake (2007)
He... is... awake.เขา... รู้สึกตัวAwake (2007)
This kind of guy deserves some beating to wake him up.ผู้ชายแบบนี้สมควรที่จะโดนทำร้ายนะเค้าจะได้รู้สึกตัวซะที Flowers for My Life (2007)
I feel an utter failure at the moment, that I just can't get through to you.ฉันรู้สึกตัวเองล้มเหลวมาก ๆ ในตอนนี้ นั่นก็เพราะฉันเข้าถึงตัวเธอไม่ได้ Halloween (2007)
He's awake if you want to see him.เขารู้สึกตัวแล้ว ถ้าคุณอยากเยี่ยม Spider-Man 3 (2007)
And one day, you have to wake up and you're in the real world.วันนึง พอลืมตาตื่น... ...นี่แหละโลกแห่งความจริง -อะรทำให้คุณรู้สึกตัวล่ะ์? Enchanted (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่รู้สึกตัว[adv.] (dōi mai rūseuk tūa) EN: unconsciously   
รู้สึกตัว[v. exp.] (rūseuk tūa) EN: realize one's error ; become aware of ; become conscious ; come to the conscious   FR: percevoir ; prendre conscience

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awake from[PHRV] ทำให้รู้สึกตัว, See also: ทำให้ตื่นจาก, Syn. wake from
awaken from[PHRV] รู้สึกตัว (จากหลับ), See also: ตื่นจาก (หลับ), Syn. arouse from
awaken from[PHRV] ทำให้เข้าใจความจริง, See also: ตื่นจากความฝัน, ทำให้รู้สึกตัว, ทำให้ตระหนักถึง, ทำให้ตื่นตัวเรื่อง, Syn. arouse from, waken from
be out[PHRV] ไม่รู้สึกตัว, See also: หมดสติ, Syn. knock out
black out[PHRV] เป็นลม, See also: สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. blacken out, pass out
blacken out[PHRV] เป็นลม, See also: สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. black out
bring someone to his senses[IDM] ทำให้กลับมามีเหตุผลหรือใช้เหตุผลใคร่ครวญ, See also: ทำให้รู้สึกตัว, Syn. come to
coma[N] สภาพไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย, See also: อาการหมดสติที่ยาวนาน, Syn. unconsciousness, trance, insensibility, stupor, torpor
comatose[ADJ] ที่อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว, See also: ไร้การตอบสนอง, สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. insensible, unconscious, semiconscious, asleep, numb, unwitting
conscious[ADJ] ที่รู้สึกตัว
come to[IDM] รู้สึกตัว, See also: ได้สติ
find it in oneself[PHRV] รู้สึกตัว (กลายเป็นบางสิ่ง), See also: พบว่าตัวเอง (เป็นบางอย่าง)
go into[PHRV] ไม่รู้สึกตัว (เพราะจิตว่างหรือถูกครอบงำจิตใจ)
go out[PHRV] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว, Syn. knock out
go under[PHRV] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
out cold[IDM] ไม่รู้สึกตัว, See also: หลับ, Syn. out like a light, Ant. out like a light
out like a light[IDM] ไม่รู้สึกตัว, See also: หลับ, Syn. out cold, Ant. out cold
look oneself[PHRV] รู้สึกตัว, See also: รู้ตัว, Syn. feel oneself
pass out[PHRV] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว, Syn. black out
put off[PHRV] หมดสติ (เช่น หลับ), See also: ไม่รู้สึกตัว, Syn. doze off
coo-coo[SL] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
cuckoo[SL] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
gone[SL] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
gone under[SL] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
half under[SL] สลึมสลือ, See also: กึ่งหมดสติ, กึ่งรู้สึกตัว
whirly[SL] รู้สึกตัวเองหมุนๆ เมื่อเมามากๆ
semiconscious[ADJ] ซึ่งรู้สึกตัวไม่เต็มที่, See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น, Syn. half-conscious, half-awake, asleep
semiconsciousness[N] การรู้สึกตัวไม่เต็มที่
sopor[N] การสลบไสล, See also: การไม่รู้สึกตัว
unconsciously[ADV] โดยไม่รู้ตัว, See also: โดยไม่รู้สึกตัว, โดยไม่ตั้งใจ, Syn. senselessly, insensibly, Ant. consciously
unconsciousness[N] จิตไร้สำนึก, See also: ความไม่รู้สึกตัว, Ant. consciousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)
anima(แอน' นิมะ) n. จิตวิญญาณ, ความรู้สึกตัว, ชีวิต (soul, life, inner personality)
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
insensible(อินเซน'ซะเบิล) adj. ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ตายด้าน., See also: insensibly adv., Syn. unconscious
subconscious(ซับคอน'เชิส) adj. เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,เกี่ยวกับภวังค์จิต,เกี่ยวกับอุปวิชาญ,ภายในไม่สมบูรณ์,รู้สึกตัวบางส่วน n. จิตใต้สำนึก,ภวังค์จิต,อุปวิชาญ,ความรู้สึกตัวบางส่วน. -subconsciously adv., See also: subconsciousness n.
trance(ทรานซฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) ความมึนงง,ความมึนตึง,สภาพจิตของคนเข้าฌาณหรือทรงเจ้า,จิตในภวังค์,อาการง่วงหลับ,อาการไม่รู้สึกตัว., See also: trancedly adv., Syn. dream,daze
unconscious(อันคอน'เชิส) adj. ไม่ได้สติ,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ไม่รู้,n. ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก, See also: unconsciously adv. unconsciousness n.
waken(เว'เคิน) vt. ทำให้ตื่น,ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ปลุกเร้า,กวน vi. ตื่น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: wakener n., Syn. awaken,awake,arouse
wakening(เว'เคินนิง) n. การตื่นตัว,การตื่น,การรู้สึกตัว, Syn. awakening
watchful(วอทชฺ'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,เพ่งเล็ง,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: watchfully adv. watchfulness n., Syn. alert

English-Thai: Nontri Dictionary
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
semiconscious(adj) ซึ่งรู้สึกตัวบางส่วน
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว
stupefy(vt) ทำให้มึนงง,ทำให้งง,ทำให้ไม่รู้สึกตัว
stupor(n) ความมึนงง,ความงง,ความไม่รู้สึกตัว
unconsciousness(n) การหมดสติ,การสลบ,ความไม่รู้สึกตัว
waken(vi) ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
揶揄う[からかう, karakau] หยอกล้อ, แซว, อำ ตัวอย่าง เขาถูกอำแต่ไม่รู้สึกตัว 彼はからかわれていることに気がついていない。

German-Thai: Longdo Dictionary
wach(adj) รู้สึกตัวตื่น เช่น Ich bleibe gern eine Weile weiter im Bett nachdem ich wach war. ฉันชอบอยู่บนเตียงต่ออีกเดี๋ยวหลังจากที่รู้สึกตัวตื่นแล้ว
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,
aufwachen(vi) |wachte auf, ist aufgewacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ) เช่น Ich brauche keinen Wecker. Ich wache von selbst auf. ฉันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุก ฉันตื่นได้เอง, See also: S. wach werden, erwachen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top