ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ได้สติ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้สติ-, *ได้สติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้สติ[V] regain consciousness, See also: come to one's sense, regain sanity, revive, Syn. ฟื้น, คืนสติ, รู้สึกตัว, Ant. หมดสติ, Example: เขาได้สติก่อนเพื่อน
ได้สติ[V] come to realize the truth, See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of, Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้, Ant. เสียสติ, Example: พอได้สติเขาเกิดรู้สึกเสียใจที่ได้ทำไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้สติก. ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้
ได้สติฟื้นคืนสติ
ได้สติใช้ในความปฏิเสธหมายความว่า ไม่ดี ใช้การไม่ได้ ในคำว่า ไม่ได้สติ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You weren't here, you were in the hospital, unconscious.นายอาจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะนายอยู่ใน รพ. ไม่ได้สติ The Great Dictator (1940)
You told me to fight. I'm fighting, I'm not panicking.คุณบอกให้ฉันสู้ ฉันกำลังสู้ ฉันไม่ได้สติแตก Night of the Living Dead (1990)
The next mornin' my uncle's just passed out.เช้าอีกวัน ลุงชั้นก็ยังไม่ได้สติ Good Will Hunting (1997)
He's pretty out of it.เขาไม่ได้สติ City of Angels (1998)
I promise you I'll come by sometime later tonight, and I won't make any sense.คืนนี้ผมจะไปหาคุณให้ได้ คุณอาจคิดว่าผมไม่ได้สติ The Time Machine (2002)
- I don't know what you mean. - I don't freak out.ฉันไม่รู้ว่าคุณหมายความว่าไง ฉันไม่ได้สติแตก Punch-Drunk Love (2002)
You've been unconscious for a while.คุณไม่ได้สติไปนาน Underworld (2003)
The question should have been... what to do with the comatose man in the guest bedroom.คำถามควรจะเป็นว่า... เราจะทำยังไงกับคนที่สลบไสลไม่ได้สติในห้องนอนแขกดี Primer (2004)
I want to find out did the patient of the car 'accident' come around?ผมต้องการรู้ว่าคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุ เค้าได้สติหรือยัง? My Girl (2005)
The injury sustained is severe, he is still in critical condition.อาการบาดเจ็บรุนแรงมาก, องค์ชายยังไม่ได้สติเลย Episode #1.9 (2006)
Why won't he regain consciousness?ทำไมจนป่านนี้องค์ชายยังไม่ได้สติEpisode #1.9 (2006)
Unconscious.ไม่ได้สติ The Wicker Man (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive   FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come to[IDM] รู้สึกตัว, See also: ได้สติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unconscious(อันคอน'เชิส) adj. ไม่ได้สติ,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ไม่รู้,n. ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก, See also: unconsciously adv. unconsciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
unconscious(adj) ไม่รู้สึก,สลบ,ไม่ได้สติ,ไม่ได้ตั้งใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top