ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รู้สำนึก

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้สำนึก-, *รู้สำนึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้สำนึก[V] realize, See also: become aware of, understand, comprehend, know the way of the world, Syn. รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก, Example: เด็กเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆ รู้สำนึกในการที่จะรับผิดชอบตนเองและสังคมมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้สำนึกก. รู้สึกตัวว่าผิด เช่น ถูกลงโทษอย่างหนักแล้วยังไม่รู้สำนึก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe he figure... we was getting too big for our britches... trying to figure his shit out.ท่านอาจคิดว่า เราเกเรไปหน่อย เลยสั่งสอนให้รู้สำนึก Day of the Dead (1985)
This will put some sense into you twoทีนี้แกสองคน จะได้รู้สำนึกสักที A Tale of Two Sisters (2003)
Lie down. I will beat you hard,นอนลงกับพื้น ฉันจะตีแกให้รู้สำนึก Memoirs of a Geisha (2005)
...for a guiltier cage *.จากพันธนาการของผู้รู้สำนึก Æon Flux (2005)
Damn pervert see how you feel.ไอ้โรคจิตนั่นจะได้รู้สำนึกซะมั่ง. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Five lashes will remind you to stay on 'em!โบยสัก 5 ที เจ้าจะได้รู้สำนึก.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Sympathy for Richard Nixon?ให้ริชาร์ด นิกสัน รู้สำนึกผิดรึ? Frost/Nixon (2008)
Are you aware of your sins?รู้สำนึกในบาปไหมฦ Perfect Sense (2011)
she's having a very hard time and she wants him to realize how hard his life is without her.เลยอยากให้เขารู้สำนึกว่าจะเป็นยังไงถ้าขาดเธอ The Innkeepers (2011)
Are you grateful?เธอรู้สำนึกบุณคุณเหรอ Lunatic (2011)
But, one of you 'Meet the Fockers' is gonna get hurt.แต่ ถ้านายได้เจอกับพวกฟ็อกเกอร์ เมื่อไหร่ นายได้รู้สำนึกแน่ Help Us Help You (2011)
And now I need to make him regret it.และตอนนี้ ฉันต้องทำให้เขารู้สำนึก Wake (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ware(แวร์) n. สินค้า,เครื่องใช้,ผลิตภัณฑ์,ภาชนะ,เครื่องปั้นดินเผา adj. ระมัดระวัง,เฝ้า,รู้ตัว,รู้สำนึก vt. รู้ตัว,ระมัดระวัง,สนใจ,ใช้,จ่าย, Syn. watchful,wary,spend,expend

English-Thai: Nontri Dictionary
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top