ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผีสิง

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผีสิง-, *ผีสิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผีสิง[V] be possessed be the spirit, Example: ทางบ้านพาเขาไปรดน้ำมนต์ เพราะเชื่อว่าเขาโดนผีสิง, Count unit: ตัว, ตน, Thai definition: วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วซึ่งมองไม่เห็นตัวและเข้าไปอยู่ในตัวคนที่ยังไม่ตาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's that... It's haunted, you know.นั่นอะไร มันคือผีสิงที่คุณรู้ว่า Help! (1965)
This wing of the palace is haunted.ปีกของพระราชวังนี้มีผีสิง Help! (1965)
Looks like a haunted houseดูเหมือนบ้านผีสิงเลยล่ะ My Neighbor Totoro (1988)
Haunted?ผีสิงเหรอ My Neighbor Totoro (1988)
I've always wanted to live in a haunted houseพ่อเคยฝันว่าอยากอยู่ในบ้านผีสิงล่ะ My Neighbor Totoro (1988)
You live in a haunted houseเธออยู่ในบ้านผีสิง My Neighbor Totoro (1988)
A haunted house?บ้านผีสิงเหรอ My Neighbor Totoro (1988)
Divine intervention?ผีสิงรึไงน้า Shall We Dance (2004)
So what you think? A haunted flight?หรือนี่จะเป็นเที่ยวบินผีสิง Phantom Traveler (2005)
There is long history of spirits and death omens on planes, on ships like phantom travelers.เคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณผีตายโหง บนเครื่องบินและเรือเหมือนทัวร์ผีสิงยังไงล่ะ Phantom Traveler (2005)
If he got possessed, it's possible.เขาถูกผีสิงเหรอ เป็นไปได้มั้ย Phantom Traveler (2005)
So... every religion and every world culture... has the concept of demons and demonic possession, right?นี่.. ผู้คนทุกศาสนา และวัฒนธรรมทั่วโลก เชื่อเรื่องวิญญาณและการถูกผีสิงใช่มั้ย Phantom Traveler (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีสิง[X] (phīsing) EN: haunted ; possessed   FR: hanté ; possédé

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demoniac(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demoniacal(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demonic(ดิมอน'นิค) adj. เหมือนมีภูตผีสิงอย
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion

English-Thai: Nontri Dictionary
haunted(adj) ที่มีคนไปบ่อย,มีผีหลอก,มีผีสิง,ซึ่งสิงอยู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top