^ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


24 ผลลัพธ์ สำหรับ ^
ภาษา
หรือค้นหา: -^-, *^*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
EDICT JP-EN Dictionary
[まさ, masa] (n, adj-no) (1) (logical) true; regular; (2) 10^40; (3) (abbr) (See 正本・せいほん) original; (4) { math } (See 負・ふ) positive; greater than zero; (P) #784 [Add to Longdo]
[おく, oku] (num) 10^8; 100, 000, 000; hundred million; (P) #838 [Add to Longdo]
[はん, han] (n, n-pref) (1) half; semi-; (n, n-suf) (2) half-past; (n) (3) (See 丁・ちょう・4) odd number; (4) (arch) unit of land area (595.8 m^2); (P) #1,495 [Add to Longdo]
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10, 000, 000, 000, 000, 000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P) #1,852 [Add to Longdo]
極(P);極く(io)[ごく, goku] (adv) (1) (uk) quite; very; (n) (2) (極 only) quindecillion (US); octillion (Europe); 10^48; (P) #3,696 [Add to Longdo]
メガ[mega] (n, pref) mega-; 10^6; (P) #5,855 [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) (See 兆し) sign; omen; indication; portent; (num) (2) 10^12; 1, 000, 000, 000, 000; trillion (American); (obs) billion (British); (P) #6,268 [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) (obsc) 10^32; hundred nonillion (American); (obs) hundred quintillion (British) #7,118 [Add to Longdo]
マイクロ[maikuro] (n, pref) micro; micro-; 10^-6; (P) #7,650 [Add to Longdo]
センチ[senchi] (n) (1) centimeter; (n, pref) (2) centi-; 10^-2; (adj-na) (3) (abbr) sentimental; (P) #9,069 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you want it, come and get it [JP] *** SEE YOU AGAIN (^^ゞ *** *** 2005. -kig *** After the Sunset (2004)
Is this the police channel? [JP] -9へ^ これは警察の周波数か? " Super 8 (2011)
You know, as crooked as you look I hate to see a fella as young as you wind up sniffing that perfume that Arizona hands out free to murderers. [CN] ...我真恶心看到你这样的年轻人 就知道想着自己的利益而杀人 (翻不出原文的味道 见谅T^T) - 我不是杀人犯 Detour (1945)
I'll join [CN] 好^我也參加 Hong Kong Nocturne (1967)
Dracula finds out that Bram has stolen his diaries and begins to search for him. [JP] 手言己を盗まれた伯爵は ス卜一カ一を追つて'^' Vampire (2011)
(~ "Jersey Girl" by Bruce Springsteen) [JP] でたらめ字幕でスミマセン (^^ゞ Jersey Girl (2004)
- Hey, baby. [CN] - ^ h E Y,宝贝。 Shriek If You Know What I Did Last Friday the Thirteenth (2000)
It's also a wood nose and a wood mouth. [CN] 还有木头鼻子木头嘴巴 (冷笑话^^wood和前两句的would同音) It's also a wood nose and a wood mouth. The Puppet Show (1997)
Three thousand five hundred... [JP] 3500 クロ一^ Sky Palace (1994)
My mother dropped me when I was little! [CN] (其实是... ... ^_^) The Barber of Siberia (1998)
Bye-bye darling! [CN] 8丫5 8丫5 0^^1.11^10! Hong Kong Nocturne (1967)
Laugh out loud. [JP] (^o^) A Cinderella Story (2004)

COMPDICT JP-EN Dictionary
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0252 seconds, cache age: 13.43 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม