ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พูดมาก

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พูดมาก-, *พูดมาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดมาก[V] be talkative, See also: babble, be chatty, be gabby, Syn. จ้อ, พูดพร่ำ, พูดพล่าม, พูดเป็นต่อยหอย, พูดน้ำไหลไฟดับ, Example: เขาพูดมากเกินไปจนพวกเราทุกคนเริ่มรู้สึกหมั่นไส้ขึ้นมา, Thai definition: อาการที่พูดไม่หยุดหรือพูดไร้สาระในเรื่องนั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garrulousnessพูดมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't like to brag, but if I appeared to you just as God how I really am, what I really am, your mind couldn't grasp it.ผมไม่ชอบพูดมาก แต่ถ้าต้อง เปรียบเทียบกับคุณ ผมคือพระเจ้า ผมเป็นใคร จริง ๆ ผมคืออะไรกันแน่ คุณคงไม่สามารถเข้าใจได้ Oh, God! (1977)
Look, I don't have time for long speeches, I want you to drive the tanker.ฟังนะ ผมไม่มีเวลาพูดมาก ผมอยากให้คุณขับรถน้ำมัน The Road Warrior (1981)
Come on, cut the crap!เอาน่า อย่าพูดมาก The Road Warrior (1981)
I have little to say.ผมไม่มีอะไรพูดมาก Gandhi (1982)
So, Richards was telling the truth.งั้น,ที่ริชาร์ดพูดมาก็เป็นความจริงซิ Mannequin (1987)
About what I said before you know about not needing you and all, like...เกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดมาก่อน ... ... คุณรู้ว่า ... ... เกี่ยวกับการไม่ต้องให้คุณและทุกคนที่ต้องการ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
So she says, "Shut up! You're always talking. "เธอเลยพูดว่า, "หุบปาก พูดมากไปละ" Goodfellas (1990)
You through?- พูดมากไปรึเปล่าพ่อ The Bodyguard (1992)
Some of it.อย่าพูดมากน่ะ Hero (1992)
"They" talk a lot, don't they?"พวกเขา" พูดมากทำพวกเขาไม่? Pulp Fiction (1994)
It wasn't until a month went by that he opened his mouth to say more than two words to somebody.มันไม่ได้จนกว่าจะถึงเดือนไปโดยที่เขาเปิดปากของเขา ที่จะพูดมากกว่าสองคำกับใครบางคน The Shawshank Redemption (1994)
Give me my sandwich and stop bein' a prick.แซนวิชก็แซนวิชเอามาซี่พูดมากอยู่ได้ Good Will Hunting (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดมาก[v. exp.] (phūt māk) EN: talk to much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby   FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler
พูดมาก[adj.] (phūt māk) FR: ampoulé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
babble[VI] พูดเป็นต่อยหอย, See also: พูดมาก, พูดไร้สาระ, Syn. chatter, gabble, prate
belabor[VT] พูดมากหรือตอกย้ำเกิน
belabour[VT] พูดมากหรือตอกย้ำเกิน
harp about[PHRV] พูดพร่ำเพ้อถึง, See also: พูดมากถึง, Syn. harp on about
harp on[PHRV] พูดพร่ำเพ้อถึง, See also: พูดมากถึง, Syn. harp on about
gabble[VI] พูดพล่าม, See also: พูดมาก, พล่าม, Syn. twaddle, blab, babble
gabby[ADJ] ช่างพูด, See also: พูดมาก, ปากมาก, Syn. chatty, babbling, verbose, Ant. taciturn, quiet
garrulous[ADJ] พูดเรื่อยเจื้อย, See also: พูดมาก, Syn. chatty, gabby, talkative, Ant. quiet, silent
gush[VI] พูดมาก, See also: พูดพล่าม, Syn. prate, spout
talk nineteen to the dozen[IDM] พูดรัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดมากและเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
gabby(แกบ'บี) adj. ช่างพูด,ปากมาก,พูดมาก
garrulity(กะรู'ลิที) n. การพูดมาก,การพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง, Syn. talkativeness,wordiness
garrulousadj. พูดมาก,น้ำท่วมทุ่ง,ปากจัด., See also: garrulously adv. garrulousness n., Syn. talkative,verbose

English-Thai: Nontri Dictionary
blab(vi,vt) พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
garrulous(adj) ช่างพูด,พูดมาก,พูดจ้อ,ปากจัด
loquacious(adj) ช่างพูด,พูดมาก,เจื้อยแจ้ว,ชอบคุยโว
volubility(n) ความพูดมาก,ความพูดจาคล่องแคล่ว
wordiness(n) การพูดมากไป,การใช้คำฟุ่มเฟือย
wordy(adj) พูดมากไป,ใช้คำฟุ่มเฟือย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top