ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gabby

G AE1 B IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gabby-, *gabby*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gabby[ADJ] ช่างพูด, See also: พูดมาก, ปากมาก, Syn. chatty, babbling, verbose, Ant. taciturn, quiet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gabby(แกบ'บี) adj. ช่างพูด,ปากมาก,พูดมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think we're all indebted to Gabby Johnson for clearly stating what needed to be said.เราต่างเป็นหนี้แก็บบี้ จอห์นสัน... ...ที่ออกมาพูดแทนพวกเรา Blazing Saddles (1974)
I'm going with Gabby and Jen.ฉันจะไปกับ แก็ปบี้แล้วก็เจน Dare (2009)
So anyway, Gabby tells me... you get to make out with Johnny Drake.ถึงงั้น แก๊ปบี้บอกฉัน เธอได้เล้าโลมกับ จอห์นนี่ เดรก Dare (2009)
Donna and Gabby, you're up next.ดอนน่ากับแก๊ปบี้ พวกเธอต่อไป Dare (2009)
No, man, Gabby's cool now.ไม่น่า เพื่อน แก๊ปบี้เจ๋งออก Dare (2009)
I'm gonna tell Gabby about the time you dared me... to rub my hard-on against yours in eighth grade.กูจะแก๊ปบี้เรื่องที่ตอนม.สอง มึงเคยเคยท้ากูแข่งควยแข็ง Dare (2009)
Gabby, you have got her living in this weird little bubble, and she needs to be around kids her own age.แกบบี้ เธอไม่มีความสุข ไม่ เธออยากจะทำ If... (2010)
Who would believe in a God like that? - Gabby, she's miserable.เตรียมตัวไปออดิชั่นกันได้แล้ว If... (2010)
Gabby, be careful what you say, because I am very close to going.ฉายแววมากๆ เลิกดูได้แล้ว If... (2010)
Gabby grew closer to her biological daughter.แก๊บบี้เริ่มใกล้ชิดกับลูกแท้ๆของตัวเอง Excited and Scared (2010)
I'm Gabby. We met the other day.ฉันชื่อแก็บบี้ เราเคยเจอกันเมื่อวันกัน Excited and Scared (2010)
Gabby, we have to protect our daughter.แก็บบี้เราต้องปกป้องลูกของเรานะ ทั้งคู่คือลูกของเรา Excited and Scared (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดมาก[v. exp.] (phūt māk) EN: talk to much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby   FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler

CMU English Pronouncing Dictionary
GABBY    G AE1 B IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschwätzig {adj} | geschwätziger | am geschwätzigstengabby | gabbier | gabbiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gabby
   adj 1: full of trivial conversation; "kept from her housework by
       gabby neighbors" [syn: {chatty}, {gabby}, {garrulous},
       {loquacious}, {talkative}, {talky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top