Search result for

ชัยชนะ

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชัยชนะ-, *ชัยชนะ*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชัยชนะ(n) victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย, Ant. พ่ายแพ้, Example: ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายพันธมิตรเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another psychological triumph.ชัยชนะ อีกวิธีด้านจิตวิทยา The Great Dictator (1940)
Victory shall come to the worthy.ความคุ้มค่าที่ได้จากชัยชนะ The Great Dictator (1940)
What a grand joke it'll be. What a triumph. ""มันช่างเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ ชัยชนะเเท้ๆ เลย!" Rebecca (1940)
The tide is turning. Our very first real victory.ชัยชนะครั้งแรกของเรามาก How I Won the War (1967)
Well done, though. Our first real victory.ชัยชนะที่แท้จริงของเราครั้ง แรก How I Won the War (1967)
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
At that moment his penis, overcome by victory cried tears of blood over meทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน ที่เวลาชั่วครู่นั้น penis ของเขา . , \ Novercome โดยชัยชนะ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It should read, "Tonight only... the Blues Brothers' triumphant return."การกลับมาชัยชนะของเตอะบลูสบรัเดอส The Blues Brothers (1980)
Bring me the fuel. For the glory of Humungus.เอาเชื้อเพลิงให้ฉัน เพื่อชัยชนะของฮิวมังกัส The Road Warrior (1981)
For the great glory of Humungus.เพื่อชัยชนะยิ่งใหญ่ของฮิวมังกัส The Road Warrior (1981)
Well, that's one victory.นั่นเป็นชัยชนะขั้นหนึ่งแล้ว Gandhi (1982)
We have come to crown victory with friendship.เรามามอบชัยชนะอย่างฉันท์มิตร Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัยชนะ[chaichana] (x) EN: victory ; triumph ; win ; success  FR: victoire [ f ] ; succès [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conquest(n) ชัยชนะ, Syn. victory
landslide victory(idm) ชัยชนะสำคัญ (ในการเลือกตั้ง)
knockout(n) การน๊อค (ทางกีฬามวย), See also: ชัยชนะจากการชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง, การชกชนะโดยทำให้คู่ต่อสู้ล้มลง
romp(n) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. easy victory
walkover(sl) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย (กีฬา)
triumph(n) ชัยชนะ
victory(n) ชัยชนะ, Syn. success
walk-in(n) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย
walkover(n) ชัยชนะที่ได้มาโดยง่าย (คำไม่เป็นทางการ)
win(n) ชัยชนะ, See also: การชนะเลิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
cadmeanadj. เกี่ยวกับชัยชนะที่ต้องเสียหายยับเยิน
conquer(คอง'เคอะ) { conquered, conquering, conquers } vt. ปราบ, เอาชนะด้วยกำลัง, ได้มาโดยกำลัง, พิชิต, ยึดได้, เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome, p
coup de grace(ดุคะกราส') n., Fr. การโจมตีให้ตายทันที, การโจมตี, ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
cowinner(โควิน'เนอะ) n. ผู้ร่วมมีชัยชนะ, ผู้ร่วมชนะ
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้, ชนะ, ทำให้เสีย, ยกเลิก, ลบล้าง, กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้, การได้ชัยชนะ, ความพ่ายแพ้, ความล้มเหลว, Syn. failure
garland(การ์'แลนดฺ) n. มาลัย, พวงมาลัย, สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และเกียรติยศ, ห่วง. vt. สวมพวงมาลัย, ประดับด้วยพวงมาลัย, Syn. wreath, festoon, laurel
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย, อำนาจปกครอง, อำนาจควบคุม, ความเข้าใจ, ความรอบรู้, ชัยชนะ, การเรียนรู้, ความเชี่ยวชาญ
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ, ต้นปาล์ม, รางวัลสำหรับผู้มีชัย, เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
success(ซัคเซส') n. ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ, ชัยชนะ, สิ่งที่ประสบความสำเร็จ, บุคคลที่ประสบความสำเร็จ., Syn. accomplishment, achievement, Ant. loss

English-Thai: Nontri Dictionary
beating(n) การตี, การเคาะ, ชัยชนะ
conquest(n) ชัยชนะ, สิ่งที่ได้มา, การปราบ, การพิชิต
overcome(vt) ได้ชัยชนะ, ผ่านพ้น, ปกคลุม
scalp(n) เครื่องหมายแห่งชัยชนะ, หนังหัว
slam(vt) วางดังปัง, ปิดดังปัง, ได้ชัยชนะ, ตีเสียงดัง
success(n) ชัยชนะ, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ
successful(adj) มีชัยชนะ, สัมฤทธิ์ผล, เป็นผลสำเร็จ
triumph(n) ชัยชนะ, การฉลองชัย
triumph(vi) มีชัย, ประสบชัยชนะ
triumphal(adj) ฉลองชัยชนะ, มีชัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
勝者[しょうしゃ, shousha] (adv) ชัยชนะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] TH: ชัยชนะ  EN: victory

German-Thai: Longdo Dictionary
Sieg(n) |der, pl. Siege| ชัยชนะ
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen, Syn. anfangen

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top