ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beenden

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beenden-, *beenden*
Possible hiragana form: べえんでん
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beenden; erledigen; fertigstellen; zu Ende führen; vollenden | beendend; erledigend; fertigstellend; zu Ende führend; vollendend | beendet; erledigt; fertiggestellt; zu Ende geführt; vollendet | beendet | beendet; vollendetto finish (off) | finishing | finished | finishes | finishes [Add to Longdo]
beenden | beendetto determine | determines [Add to Longdo]
beenden | beendend | beendet | beendetto finalize; to finalise [Br.] | finalizing | finalized; finalised [Br.] | finalizes; finalises [Add to Longdo]
beendento finite [Add to Longdo]
beenden; zu Ende führen; beschließen; abschließen | beendetto conclude | concludes [Add to Longdo]
beenden; begrenzen; terminieren | beendend; begrenzend; terminierend | beendet; begrenzt; terminiert | beendetto terminate | terminating | terminated | terminates [Add to Longdo]
beenden; auflösen (Versammlung); aufbrechen; zerbrechen; zerschellento break up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEENDEN, VERSTEHEN [Add to Longdo]
済ます[すます, sumasu] beenden, bezahlen, sich_behelfen (mit) [Add to Longdo]
終える[おえる, oeru] beenden [Add to Longdo]
[ひ, hi] BEENDEN, ZURUECKZIEHEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  beenden /bəɛndən/
   finish; to break up; to conclude; to determine; to finalize; to finish; to finite; to terminate; to truncate

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top