หรือคุณหมายถึง abschließen?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abschliessen

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abschliessen-, *abschliessen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abschliessen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abschliessen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You oughta keep your door locked.Sie sollten lhre Tür lieber abschliessenThe Big Country (1958)
People laying bets as to which of two men will kill the other?Leute, die Wetten abschliessen, wer wen umbringt? The Big Country (1958)
We'll do "The Exile" together.Wir werden das Exil gemeinsam abschliessenTangos, the Exile of Gardel (1985)
Should I lock it up?Sollte ich es abschliessenMy Name Is Bill W. (1989)
Well, before we close, if anyone has anything else they'd like to share, now is the time.Naja, bevor wir abschliessen, falls jemand was mit uns teilen will jetzt ist die Zeit dafür. My Name Is Bill W. (1989)
To conclude:Abschliessend: Fourbi (1996)
But I wouldn't... have been able to finish the apprenticeship.Aber ich hätte... die Lehrzeit nie abschliessen können. Fourbi (1996)
But first I need to lock the door.Erst muss ich abschliessenFourbi (1996)
I just want to bring this to compIetion-- to make my request.Ich weiss. Ich will es nur endlich abschliessen und meine Bitte vortragen. Sacred Ground (1996)
Secondly... and I'm getting quite near the end now of this analysis of this painting.Zweitens,... und dies wird die Analyse dieses Bildes abschliessenBean (1997)
My husband will have it settled tonight.Mein Gemahl will das Geschäft noch heute abschliessenShakespeare in Love (1998)
Well, better tell your sweetie to lock the door tonight.Sag deiner Süssen, sie soll lieber abschliessenI've Got You Under My Skin (1998)
Lock this place down!Den Block abschliessenInstinct (1999)
I want this place locked down!Alle Eingänge abschliessenInstinct (1999)
Get back in there!Den Block abschliessenInstinct (1999)
Was I supposed to lock the door?Hätte ich die Türe abschliessen sollen? Memento (2000)
- A car this nice you should lock.- So einen Wagen sollte man abschliessenMemento (2000)
- A car this nice you should lock.- So einen Wagen sollte man abschliessenMemento (2000)
- All right. I'm just gonna lock up. - Okay, doll.Gut, ich werd nur noch abschliessenThe Gift (2000)
Don't you check them before you lock up?Sehen Sie nicht nach, bevor Sie abschliessenCreep (2004)
And I think that if we were the men we all dreamed we'd be... when we were all young... we'd be doing deals on all the other things... and going home to explain our little failures... to our own countrymen, but we wouldn't compromise... the actual lives of people we will never meet... just because we'd never have to explain to them face-to-face... why we didn't think it was worth fighting to stop them dying.Und ich denke dass, wenn wir die Männer wären, die wir zu werden hofften... als wir alle jung waren... wir würden Deals über alles Andere abschliessen... und wir würden nach Hause gehen, um unseren Landsleuten... unsere kleinen Misserfolge zu erklären, wir würden aber nicht... tatsächliche Leben von unbekannten Menschen aufs Spiel setzen... nur weil wir ihnen nie persönlich erklären müssen... warum wir nicht dachten, es wäre der Mühe wert zu kämpfen, um ihrem Sterben ein Ende zu setzen. The Girl in the Café (2005)
Cati don't lock yourself in, come out of the bathroom!Nicht abschliessen! Komm aus der Toilette raus! El rey de San Gregorio (2005)
Let's finish the preparations.Lasst uns die Vorbereitungen abschliessenThe Little Traitor (2007)
First, you got to get the statement over with.Erstmal musst Du Deine Aussage abschliessenWhat If She's the Key? (2007)
Sorry, I have a sensitive matter to take care of.Verzeih, aber ich muss eine heikle Angelegenheit abschliessenMicmacs (2009)
Bernadette, before you change the subject, does anyone have any final comments onBernadette, bevor du das Thema wechselst: Hat noch jemand abschliessende Kommentare zu The Roommate Transmogrification (2011)
If he doesn't take his exams he won't graduate elementary school.Wenn er keine Schularbeit schreibt wird er die Volksschule nicht abschliessenThe Teacher's Diary (2014)
In return he asked my dad if I could come back to finish 6th grade.Dafür fragte er meinen Vater ob ich zurück kommen könnte und die 6. Klasse abschliessen kann. The Teacher's Diary (2014)
I'll see if I can pull a sheet on dun.Ich probiere mal, ob ich es damit abschliessen kann. The Separation of Crows (2014)
I'm gonna close the deal with my Uncle Benny.Ich werde den Vertrag mit Onkel Benny abschliessenWhat a Piece of Work Is Man (2014)
Well, should we call that Saturday?Nun, sollten wir diesen Samstag abschliessenWaiting for Dutch (2015)
Let's just close the book.Lass uns dieses Kapitel abschliessenThe Bad Seed (1956)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
結ぶ[むすぶ, musubu] binden, verknuepfen, (Vertrag) abschliessen, (Fruechte) tragen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  abschließen /apʃliːsən/
   shutoff; to close; to conclude; to lock

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top