ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

triumphal

T R AY0 AH1 M F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -triumphal-, *triumphal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
triumphal(adj) เกี่ยวกับชัยชนะ
triumphal(adj) ยินดี
triumphal arch(n) ประตูชัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
triumphal(ไทรอัม'เฟิล) adj. เกี่ยวกับการมีชัย, Syn. triumphant
triumphal archn. ประตูชัย

English-Thai: Nontri Dictionary
triumphal(adj) ฉลองชัยชนะ, มีชัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประตูชัย(n) triumphal arch, See also: arch of victory, arc de triomphe, Example: ประตูชัยแห่งประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนถนนชองเซลิเซในเมืองปารีส, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ประตูที่มีลักษณะเป็นซุ้ม อาจสร้างเป็นการถาวรหรือชั่วคราว สำหรับผู้ชนะสงครามจะเดินลอดในพิธีเพื่อประกาศชัยชนะ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRIUMPHAL T R AY0 AH1 M F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
triumphal (j) trˈaɪˈʌmfəl (t r ai1 uh1 m f @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凯歌[kǎi gē, ㄎㄞˇ ㄍㄜ, / ] triumphal hymn; victory song; paean, #32,726 [Add to Longdo]
凯旋门[kǎi xuán mén, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ ㄇㄣˊ, / ] triumphal arch, #52,724 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siegessäule { f }triumphal column [Add to Longdo]
Siegeszug { m } | Siegeszüge { pl }triumphal procession | triumphal processions [Add to Longdo]
Triumphbogen { m } [ arch. ]triumphal arch [Add to Longdo]
triumphal; triumphierend { adj } | triumphaler | am triumphalstentriumphant | more triumphant | most triumphant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凱旋[がいせん, gaisen] (n, vs) triumphal return [Add to Longdo]
凱旋門[がいせんもん, gaisenmon] (n) arch of triumph; triumphal arch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Triumphal \Tri*um"phal\, a. [L. triumphalis: cf. F. triomphal.]
   Of or pertaining to triumph; used in a triumph; indicating,
   or in honor of, a triumph or victory; as, a triumphal crown;
   a triumphal arch.
   [1913 Webster]
 
      Messiah his triumphal chariot turned.  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Triumphal \Tri*um"phal\, n.
   A token of victory. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Joyless triumphals of his hoped success. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 triumphal
   adj 1: relating to or celebrating a triumph; "a triumphal
       procession"; "a triumphal arch"
   2: joyful and proud especially because of triumph or success;
     "rejoicing crowds filled the streets on VJ Day"; "a triumphal
     success"; "a triumphant shout" [syn: {exultant}, {exulting},
     {jubilant}, {prideful}, {rejoicing}, {triumphal},
     {triumphant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top