ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sieg

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sieg-, *sieg*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
siege(n) การโอบล้อม, See also: การล้อมโจมตี, Syn. attack, onslaught
siege(n) ตำแหน่ง, See also: ฐานะ, บัลลังก์
siege(n) ความพยายามเอาชนะการต่อต้าน
siege(vt) ล้อมโจมตี, See also: โจมตี, บุกรุก, โอบล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siege(ซีจฺ) n. การโอบล้อม, การล้อม, การล้อมโจมตี, การกลุ้มรุม, ฐานะ, ตำแหน่ง -Phr. (lay siege to โอบล้อม) vt. โอบล้อม, ล้อมรอบ., See also: siegeable adj., Syn. campaign, effort, Ant. lull, pause
besiege(บีซีจฺ') { besieged, besieging, besieges } vt. ล้อม, โอบล้อม, ล้อมโจมตี, กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.

English-Thai: Nontri Dictionary
siege(n) การโอบล้อม, การรุกเร้า, การล้อมรอบ
siege(vt) กลุ้มรุม, รุกเร้า, โอบล้อม, ล้อมรอบ
besiege(vt) ล้อมรอบ, กลุ้มรุม, โอบล้อม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Siege warfareสงครามปิดล้อม [TU Subject Heading]
Siegesการปิดล้อม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sieg Heil!ชัยชนะ จงเจริญ! The Imitation Game (2014)
Sieg Heil!ชัยชนะ จงเจริญ! The Imitation Game (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
siegThere is no way out of the siege except to take the bull by the horns and let God judge the outcome.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[ān] (n) EN: saddle  FR: selle [ f ] ; siège [ m ]
อานรถ[ān rot] (n) EN: seat ; saddle  FR: siège [ m ] ; selle [ f ]
ห้อม[høm] (v) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose  FR: entourer ; mettre autour
ห้อมล้อม[hømløm] (v) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround  FR: entourer ; se grouper autour
จองที่นั่ง[jøng thīnang] (v, exp) FR: réserver une place ; réserver un siège
การจัดที่นั่ง[kān jat thīnang] (n, exp) EN: seat configuration  FR: disposition des sièges [ f ] ; configuration des sièges [ f ]
เก้าอี้[kao-ī] (n) EN: chair  FR: chaise [ f ] ; siège [ m ]
เก้าอี้ ส.ส.[kao-ī sø-sø] (n, exp) FR: siège de député [ m ]
เก้าอี้ทำฟัน[kao-ī tham fan] (n, exp) EN: dental chair  FR: siège de dentiste [ m ]
เลขที่นั่ง[lēk thīnang] (n, exp) EN: seat number  FR: numéro de siège [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sieg
siege
siegal
siegan
siegel
sieger
sieges
siegle
siegell
siegert

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
siege
Siegel
sieges

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
围城[wéi chéng, ㄨㄟˊ ㄔㄥˊ,   /  ] siege; The Beleaguered City, famous 1947 novel by Qian Zhongshu 錢鐘書|钱钟书, filmed as TV serial #24,465 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Sieg(n) |der, pl. Siege| ชัยชนะ
siegen(vi) |siegte, hat gesiegt| ชนะ เช่น Pete Sampras siegt im Finale. พีท แซมพรัส ชนะในรอบสุดท้าย, See also: gewinnen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sieg { m } | Siege { pl } | leichter Siegvictory | victories | walkover [Add to Longdo]
Siegel { n }; Stempel { m }seal; official seal [Add to Longdo]
Siegel { n } | Siegel { pl }signet | signets [Add to Longdo]
Siegel { n }; Stempel { m }cachet [Add to Longdo]
Siegellack { m }sealing wax [Add to Longdo]
Siegelring { m } | Siegelringe { pl }signet ring | signet rings [Add to Longdo]
Sieger { m } | Sieger { pl }winner | winners [Add to Longdo]
Sieger { m } | Sieger { pl }vanquisher | vanquishers [Add to Longdo]
Sieger { m } | Sieger { pl }victor | victors [Add to Longdo]
Siegesdenkmal { n } | Siegesdenkmäler { pl }victory monument | victory monuments [Add to Longdo]
Siegesprämie { f }; Prämie { f }prize money [Add to Longdo]
Siegespreis { m }; Gewinn { m }; Preis { m }prize [Add to Longdo]
Siegessäule { f }triumphal column [Add to Longdo]
Siegestaumel { m }flush of victory [Add to Longdo]
Siegeszeichen { n }; Trophäe { f }trophy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
包囲[ほうい, houi] (n, adj-no, vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P) #5,087 [Add to Longdo]
囲み[かこみ, kakomi] (n) (1) enclosure; box; (2) (See 囲みを破る) siege; (P) [Add to Longdo]
囲みを破る[かこみをやぶる, kakomiwoyaburu] (exp, v5r) (See 囲み・2) to break through a siege [Add to Longdo]
攻囲[こうい, koui] (n, vs) siege [Add to Longdo]
攻城[こうじょう, koujou] (n, vs) siege [Add to Longdo]
重囲[じゅうい;ちょうい, juui ; choui] (n) close siege [Add to Longdo]
浅間山荘事件;あさま山荘事件[あさまさんそうじけん, asamasansoujiken] (n) Asama-Sanso incident (famous hostage crisis and police siege in Feb. 1972) [Add to Longdo]
大坂夏の陣[おおさかなつのじん, oosakanatsunojin] (exp, n) (See 大坂冬の陣) summer campaign of the siege of Osaka (1615 CE) [Add to Longdo]
大坂冬の陣[おおさかふゆのじん, oosakafuyunojin] (exp, n) (See 大坂夏の陣) winter campaign of the siege of Osaka (1614 CE) [Add to Longdo]
包囲網[ほういもう, houimou] (n) encirclement; encircling net; tight besiegement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勝利者[しょうりしゃ, shourisha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
勝敗[しょうはい, shouhai] Sieg_oder_Niederlage, Ausgang (eines_Kampfes) [Add to Longdo]
勝者[しょうしゃ, shousha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
勝負[しょうぶ, shoubu] Sieg_oder_Niederlage, Spiel [Add to Longdo]
勧善懲悪[かんぜんちょうあく, kanzenchouaku] Sieg_des_Guten [Add to Longdo]
[しるし, shirushi] SIEGEL, STEMPEL [Add to Longdo]
[ほう, hou] SIEGEL [Add to Longdo]
栄冠[えいかん, eikan] Siegerkranz, Lorbeerkranz [Add to Longdo]
連勝[れんしょう, renshou] Siegesserie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Sieg /ziːk/ 
   victory

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top