Search result for

win

(198 entries)
(0.0034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -win-, *win*
English-Thai: Longdo Dictionary
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
plowing(n.) การไถพรวน
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
Swine influenza(n name ) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, S. Swine flu,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
win[VI] ชนะ, See also: ชนะเลิศ, มีชัย, Syn. conquer, triumph, Ant. lose
win[VT] ชนะ, See also: ชนะเลิศ, มีชัย
win[N] ชัยชนะ, See also: การชนะเลิศ
wind[N] ลม, See also: กระแสลม, Syn. air, breeze
wind[N] ลมหายใจ
wind[N] เครื่องดนตรีประเภทเป่า
wind[N] การคุยโว, See also: การคุยโม้โอ้อวด
wind[VT] ทำให้ไม่สามารถหายใจเอาอากาศเข้าได้พอ
wind[VT] ปล่อยให้ม้าพัก (หลังจากออกแรง)
wind[VT] ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ), Syn. scent, smell, sniff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
win(วิน) vi.,vt. (ทำให้) ชนะ,มีชัย,เอาชนะคู่อริ,ประสบความสำเร็จ,บรรลุ,ชักชวน,ดึงมาเป็นพวก,ได้รับ, See also: winnable adj.
wince(วินซฺ) vi.,n. (การ) หดตัว,สะดุ้ง,หดถอย,ถอย, See also: wincer n. wincingly adv., Syn. shrink,flinch
winch(วินชฺ) n. เครื่องมือกว้าน,ด้ามกว้าน,มือหมุน vt. กว้านหรือยกขึ้นด้วยมือหมุน, See also: wincher n.
winchester(วิน'เชสเทอะ) n. ชื่อเมืองและเขตปกครองในตอนใต้ของอังกฤษ,ปืนยิงสัตว์ใหญ่
winchester diskจานบันทึกวินเชสเตอร์หมายถึง จานบันทึกแบบหนึ่ง ที่บริษัทไอบีเอ็มสร้างขึ้นใช้เป็นครั้งแรก สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 30 เมกะไบต์ (30 ล้านตัวอักษร) ในแต่ละด้าน คล้ายฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่สามารถถอดเข้าออกได้ คำ Winchester นั้นอันที่จริงเป็นชื่อถนน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยของบริษัทที่ผลิตจานบันทึกชนิดนี้
wind(วินดฺ,ไวน์ดฺ) n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เครื่องดนตรีแบบใช้ลมเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถในการหายใจ,แรงอิทธิพล,พื้นฐาน,ลมกลิ่น,การคุยโว,ลมในกระเพาะหรือลำไส้,ทิศทางลม,ลมที่อัดไว้,การพัน,การม้วน,การขด,การหมุน,การกว้าน,การเปลี่ยนทิศทาง,ทางโค้ง,ทางคดเคี้ยว
wind chilln. ความหนาวเหน็บบนเนื้อหนังมนุษย์ (เนื่องจากความหนาวและแรงปะทะของลม), Syn. chill factor, See also: wind-chill adj.
wind conen. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน
wind eggไช่ลม (ซึ่งไม่สามารถฟักออกเป็นตัวได้
wind sockn. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
win(vt) ชนะ,บรรลุ,ไปถึง,ได้มา,ทำให้รัก
wince(n) อาการเสียว,อาการสะดุ้ง,การหดตัว
wince(vi) เสียว,สะดุ้ง,หดตัว
winch(n) เครื่องดึง,เครื่องกว้าน,เครื่องยก,มือหมุน
wind(n) ทางเลี้ยว,ทางคดเคี้ยว,ทางวกวน,การหมุน,การกว้าน
wind(n) ลม,ลมหายใจ,กลิ่นไอ,ข่าวคราว,กระแสลม
wind(vi) คดเคี้ยว,ไขลาน,เลื้อย,ม้วน,กวดขัน,ชักรอก
wind(vt) หมุน,ม้วน,พัน,คดเคี้ยว,วกเวียน,ขด,เป่าลม
WIND wind instrument(n) เครื่องเป่า
windfall(n) ผลไม้ร่วง,ลาภลอย,โชคลาภ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Winchester diskจานวินเชสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wind driven pumpเครื่องสูบขับด้วยลม, ปั๊มขับด้วยลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wind gap; dry gapช่องเขาลมกัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wind polish; desert polishผิวหินทะเลทรายขัดมัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wind potentialศักย์ลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wind powerกำลังลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wind profileโพรไฟล์ลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wind shearแรงเฉือนลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wind turbineกังหันลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
windage lossน้ำสูญตามลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wind ลม
คือมวลอากาศซึ่งเคลื่อนที่ไปโดยมีความสัมพันธ์ กับพื้นผิวโลก หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเคลื่อนที่ของมวลอากาศใกล้ผิวพื้นโลกใน แนวนอนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อใกล้ผิวโลกลมในแนวยืนจะ เกี่ยวข้องด้วยน้อยมาก หรือ หมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางและด้วยความเร็ว ต่างๆ กัน ทิศทางของลมทรายได้จากทิศซึ่งลมพัดเข้าหาตัวตามที่กำหนดไว้บนเข็มทิศ เช่น ลมใต้ จะเป็นลมพัดมาจากทิศใต้เข้าหาตัวเราความเร็วลมมักจะวัดเป็นกิโลเมตรต่อ ชั่วโมงแต่ในทะเลมักจะวัดเป็นนอต การวัดทิศและความเร็วลมใช้การไหวของกิ่งไม้และฝุ่นที่ฟุ้งไปในอากาศซึ่งเป็น อาการของลมพัด (จากพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Windลม [อุตุนิยมวิทยา]
Wind directionทิศทางลม [อุตุนิยมวิทยา]
Wind forceกำลังลม หรือ แรงลม [อุตุนิยมวิทยา]
wind generatorเครื่องยนต์ซึ่งทำ งานด้วยแรงลม [อุตุนิยมวิทยา]
Wind Load แรงลม
แรงของลมที่กระทำต่อโครงสร้าง [สิ่งแวดล้อม]
Wind lullลมลดความเร็ว หรือลมตก [อุตุนิยมวิทยา]
Wind powerพลังงานลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wind powerพลังงานลม [TU Subject Heading]
Wind pressureความดันของแรงลม [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
win-win (adj ) ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
wind farm (n ) ทุ่งกังหันลม
wind up (vt) ลงท้าย
See also: S. ลงเอย, ในที่สุด,
wind up (vt ) เลิกกิจการ
windbreaker (n ) เสื้อกันลม
wink me (n )
Winny[วิกนี่] (vt ) เเปลว่า วิกนี่ เอาไว้โหลดๆ จากญี่ปุ่น
winter greenระกำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I win.ฉันชนะ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Through wind and darkness, I summon thee.ผ่านลมและความมืดฉันเรียกเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Our window's been washed.หน้าต่างของเราได้รับการล้าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A blast of wind to fan my hate!การระเบิดของลม แฟนเกลียดชังของฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Tomainia may yet win.โทไมเนีย ก็จะชนะ The Great Dictator (1940)
He resisted my men painting his windows.เขาทำร้ายคนของผม ที่กำลังปฏิบัตหน้าที่ครับ The Great Dictator (1940)
Get my Sunday shoes. They're on the windowsill.รองเท้าวันอาทิตย์ของฉัน พวกเขาเอาไว้ที่ขอบหน้าต่าง The Great Dictator (1940)
The soul of man has been given wings.จิตวิญญาณของมนุษย์ มันมีปีก The Great Dictator (1940)
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท Pinocchio (1940)
I forgot to open the window.ฉันลืมที่จะเปิดหน้าต่าง Pinocchio (1940)
Get a load of that stained-glass window.ของหน้าต่างกระจกสีที่ Pinocchio (1940)
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
winA ball flew in through the window.
winA baseball came flying through the window.
winA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
winA bee flew out of the window.
winA bird can glide through the air without moving its wings.
winA bird has wings.
winA black coat is in fashion this winter.
winA blast of wind swelled the sails.
winA cold wind blew in.
winA cold wind was blowing.
winA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
winA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักคิ้วหลิ่วตา[V] make eyes at, See also: wink at, Thai definition: ทำอาการยั่วเย้าโดยยักคิ้วและหลิ่วตาเป็นต้น
ขึ้นแป้น[V] hold the championship, See also: win championship, be a champion, Syn. ขึ้นแท่น, ชนะเลิศ
กระจกหน้ารถ[N] windscreen, See also: windshield
แก้วไวน์[N] wine glass
กระจกหน้ารถยนต์[N] wind shield, Syn. กระจกหน้ารถ, Example: รถคันนี้ติดฟิล์มชนิดพิเศษบนกระจกหน้ารถยนต์เพื่อไม่ให้เห็นคนที่อยู่ในรถเลย, Count unit: อัน, Thai definition: กระจกส่วนหน้าของรถยนต์ที่กั้นอยู่ข้างหน้าคนขับเพื่อมองเห็นเวลาขับขี่
ไวน์[N] wine, Syn. เหล้าองุ่น, Count unit: ขวด
ลมแรง[N] windy, Ant. ลมโชย, Example: ยอดดอยอินทนนท์อากาศเย็น ลมแรง และสมบูรณ์ด้วยดอกไม้ป่าภูเขาที่หาชมได้ยากมากมาย, Thai definition: ลมที่พัดอย่างหนัก
ไพ่ตาย[N] winning card, Syn. ทีเด็ด, Example: แม้จะเจรจาอย่างไร เขาก็ยังไม่ยอมยกเลิกไพ่ตายของเขา, Thai definition: กลเม็ดสำคัญ, Notes: (สำนวน)
นาวาอากาศโท[N] wing commander, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ยศทหารอากาศ สูงกว่านาวาอากาศตรี ต่ำกว่านาวาอากาศเอก
ผักชีโรยหน้า[N] window dressing, See also: gilding, Example: บางโรงเรียนเวลามีคนมาตรวจก็จะปรับปรุงโรงเรียนแบบผักชีโรยหน้าเพื่อหวังรางวัลโรงเรียนดีเด่น, Thai definition: การทําความดีเพียงผิวเผิน, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรกลาภ[n.] (adirēklāp) EN: windfall   
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
องุ่นทำเหล้า[n. exp.] (a-ngun tham lao) EN: wine grapes   FR: vigne [f]
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan   FR: plan d'architecte [m]
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch   
บ้าหมู[n.] (bāmū) EN: whirlwind   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIN    W IH1 N
WINK    W IH1 NG K
WIND    W AY1 N D
WINN    W IH1 N
WINE    W AY1 N
WING    W IH1 NG
WINT    W IH1 N T
WIND    W IH1 N D
WINO    W IY1 N OW0
WINS    W IH1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
win    (v) (w i1 n)
wind    (v) (w i1 n d)
wind    (v) (w ai1 n d)
wine    (v) (w ai1 n)
wing    (v) (w i1 ng)
wink    (v) (w i1 ng k)
wins    (v) (w i1 n z)
wince    (v) (w i1 n s)
winch    (v) (w i1 n ch)
winds    (v) (w i1 n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, / ] wind; news; style; custom; manner, #794 [Add to Longdo]
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, ] wine; liquor; spirits; alcoholic beverage, #1,049 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] winter, #1,965 [Add to Longdo]
酒店[jiǔ diàn, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, ] wine shop; pub (public house); hotel; restaurant, #1,985 [Add to Longdo]
冬天[dōng tiān, ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄢ, ] winter, #2,131 [Add to Longdo]
冬季[dōng jì, ㄉㄨㄥ ㄐㄧˋ, ] winter, #3,363 [Add to Longdo]
窗口[chuāng kǒu, ㄔㄨㄤ ㄎㄡˇ, ] window, #4,230 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] wing, #5,747 [Add to Longdo]
窗户[chuāng hu, ㄔㄨㄤ ㄏㄨ˙, / ] window, #6,366 [Add to Longdo]
风雨[fēng yǔ, ㄈㄥ ㄩˇ, / ] wind and rain; the elements; trials and hardships, #7,478 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชนะ English: win

German-Thai: Longdo Dictionary
Wind(n) |der, pl. Winde| ลม
winzig(adj) เล็กจิ๋ว, เล็กมาก
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
gewinnen(vi) |gewann, hat gewonnen| ผลิตมาจาก เช่น Diese Sauce gewinnt man aus Soja. ซ้อสนี้ทำมาจากถั่วเหลือง
schwindlig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindlig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindelig
schwindelig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindelig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindlig
Schwein-Hund überwinden(slang) เอาชนะความเกียจคร้านของตัวเอง เช่น Um die Prüfung zu bestehen, muss du zuerst deinen Schwein-Hund überwinden,weißt!! = ก่อนจะสอบให้ผ่านอ่ะนะ เธอต้องรู้จักเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเองให้ได้ซะก่อน รู้มั้ย!!
Schwindel(n) |der, nur Sg.| อาการเวียนศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: S. Schwindelgefühl, R. schwindelig
schwindelfrei(adj adv) ไม่วิงเวียนหรือปวดศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: A. schwindelig,
Schallgeschwindigkeit(n) |die| ความเร็วเสียง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schultersieg {m} [sport]win by fall [Add to Longdo]
Totogewinn {m}win on the pools [Add to Longdo]
Wind {m} | Winde {pl} | mit dem Wind; vor dem Wind | gleichmäßige Winde | günstiger Wind | Wind bekommen von | Wind wird rückdrehendwind | winds | downwind | steady winds | fair wind; fairwind | to get wind of | wind will back [Add to Longdo]
Windabweiser {m} [auto]air deflector [Add to Longdo]
Windbeutel {m} (Gebäck)creamy puff [Add to Longdo]
Winde {f}; Laufkatze {f}crab [Add to Longdo]
Winde {f} | Winden {pl}(open) winch; hoist | winches [Add to Longdo]
Winde {f}; Spill {n}capstan [Add to Longdo]
Winde {f} [bot.]Morning Glory [Add to Longdo]
Winde {f} [bot.]bindweed; convolvulus [Add to Longdo]
Windfarm {f}wind farm [Add to Longdo]
Windei {n} | Windeier {pl}wind egg | wind eggs [Add to Longdo]
Windeisen {n}tap wrench [Add to Longdo]
Windel {f} | Windeln {pl}diaper [Am.]; nappy [Br.] | diapers; nappies [Add to Longdo]
Windenergie {f}; Windkraft {f}wind energy; wind power [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wind quintet (n) เป็นวงดนตรีเครื่องเป่าที่ประกอบไปด้วย ฟลุ๊ท,โอโบ,คลาริเน็ท,บาซูน และฮอร์น อย่างละ 1 ชิ้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]
うだうだ[, udauda] (adv) (on-mim) idle; long-winded and meaningless [Add to Longdo]
うねうね[, uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]
おさ通し;筬通し[おさとおし, osatooshi] (n) reed drawing-in (manuf.); denting [Add to Longdo]
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system [Add to Longdo]
ウィンドウズ[ういんどうず, uindouzu] Windows [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
ウインドウメニュー[ういんどうめにゅー, uindoumenyu-] window menu [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふゆ, fuyu] Winter [Add to Longdo]
冬眠[とうみん, toumin] Winterschlaf [Add to Longdo]
冬空[ふゆぞら, fuyuzora] Winterhimmel [Add to Longdo]
冬至[とうじ, touji] Wintersonnenwende [Add to Longdo]
[び, bi] WINZIG, GERINGFUEGIG, LEICHT [Add to Longdo]
招く[まねく, maneku] winken, einladen, verursachen [Add to Longdo]
水痘[すいとう, suitou] Windpocken [Add to Longdo]
[つの, tsuno] WINKEL, VIERECK [Add to Longdo]
[ふう, fuu] Wind [Add to Longdo]
[ふう, fuu] WIND, AUSSEHEN, MODE, STIL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Win \Win\, v. t. [imp. & p. p. {Won}, Obs. {Wan}; p. pr. & vb.
   n. {Winning}.] [OE. winnen, AS. winnan to strive, labor,
   fight, endure; akin to OFries. winna, OS. winnan, D. winnen
   to win, gain, G. gewinnen, OHG. winnan to strive, struggle,
   Icel. vinna to labor, suffer, win, Dan. vinde to win, Sw.
   vinna, Goth. winnan to suffer, Skr. van to wish, get, gain,
   conquer. [root]138. Cf. {Venerate}, {Winsome}, {Wish},
   {Wont}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To gain by superiority in competition or contest; to
    obtain by victory over competitors or rivals; as, to win
    the prize in a gate; to win money; to win a battle, or to
    win a country. "This city for to win." --Chaucer. "Who
    thus shall Canaan win." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thy well-breathed horse
       Impels the flying car, and wins the course.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To allure to kindness; to bring to compliance; to gain or
    obtain, as by solicitation or courtship.
    [1913 Webster]
 
       Thy virtue wan me; with virtue preserve me. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       She is a woman; therefore to be won. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain over to one's side or party; to obtain the favor,
    friendship, or support of; to render friendly or
    approving; as, to win an enemy; to win a jury.
    [1913 Webster]
 
   4. To come to by toil or effort; to reach; to overtake.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Even in the porch he him did win.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       And when the stony path began,
       By which the naked peak they wan,
       Up flew the snowy ptarmigan.     --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining) To extract, as ore or coal. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To gain; get; procure; earn. See {Gain}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Win \Win\, v. i.
   To gain the victory; to be successful; to triumph; to
   prevail.
   [1913 Webster]
 
      Nor is it aught but just
      That he, who in debate of truth hath won,
      should win in arms.           --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {To win of}, to be conqueror over. [Obs.] --Shak.
 
   {To win on} or {To win upon}.
   (a) To gain favor or influence with. "You have a softness and
     beneficence winning on the hearts of others." --Dryden.
   (b) To gain ground on. "The rabble . . . will in time win
     upon power." --Shak.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 win
   n 1: a victory (as in a race or other competition); "he was
      happy to get the win"
   2: something won (especially money) [syn: {winnings}, {win},
     {profits}] [ant: {losings}, {losses}]
   v 1: be the winner in a contest or competition; be victorious;
      "He won the Gold Medal in skating"; "Our home team won";
      "Win the game" [ant: {lose}]
   2: win something through one's efforts; "I acquired a passing
     knowledge of Chinese"; "Gain an understanding of
     international finance" [syn: {acquire}, {win}, {gain}] [ant:
     {lose}]
   3: obtain advantages, such as points, etc.; "The home team was
     gaining ground"; "After defeating the Knicks, the Blazers
     pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-one
     playoff berth in the Western Conference" [syn: {gain},
     {advance}, {win}, {pull ahead}, {make headway}, {get ahead},
     {gain ground}] [ant: {drop off}, {fall back}, {fall behind},
     {lose}, {recede}]
   4: attain success or reach a desired goal; "The enterprise
     succeeded"; "We succeeded in getting tickets to the show";
     "she struggled to overcome her handicap and won" [syn:
     {succeed}, {win}, {come through}, {bring home the bacon},
     {deliver the goods}] [ant: {fail}, {go wrong}, {miscarry}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 win
 
 
   [MIT; now common everywhere]
 
   1. vi. To succeed. A program wins if no unexpected conditions arise, or
   (especially) if it is sufficiently {robust} to take exceptions in stride.
 
   2. n. Success, or a specific instance thereof. A pleasing outcome. ?So it
   turned out I could use a {lexer} generator instead of hand-coding my own
   pattern recognizer. What a win!? Emphatic forms: moby win, super win,
   hyper-win (often used interjectively as a reply). For some reason suitable
   win is also common at MIT, usually in reference to a satisfactory solution
   to a problem. Oppose {lose}; see also {big win}, which isn't quite just an
   intensification of win.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WIN
     WIssenschaftsNetz (network, DFN)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top