ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conquest

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conquest-, *conquest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conquest(n) ชัยชนะ, Syn. victory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ, การพิชิต, การเอาใจหรือความรัก, ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก, สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph, victory

English-Thai: Nontri Dictionary
conquest(n) ชัยชนะ, สิ่งที่ได้มา, การปราบ, การพิชิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conquestการพิชิตดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conquestการพิชิตดินแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
conquest(n) the act of conquering, Syn. subjugation, subjection, conquering
conquest(n) success in mastering something difficult
seduction(n) an act of winning the love or sexual favor of someone, Syn. conquest

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Conquest

n. [ OF. conquest, conqueste, F. conquête, LL. conquistum, conquista, prop. p. p. from L. conquirere. See Conquer. ] 1. The act or process of conquering, or acquiring by force; the act of overcoming or subduing opposition by force, whether physical or moral; subjection; subjugation; victory. [ 1913 Webster ]

In joys of conquest he resigns his breath. Addison. [ 1913 Webster ]

Three years sufficed for the conquest of the country. Prescott. [ 1913 Webster ]

2. That which is conquered; possession gained by force, physical or moral. [ 1913 Webster ]

Wherefore rejoice? What conquest brings he home? Shak. [ 1913 Webster ]

3. (Feudal Law) The acquiring of property by other means than by inheritance; acquisition. Blackstone. [ 1913 Webster ]

4. The act of gaining or regaining by successful struggle; as, the conquest of liberty or peace. [ 1913 Webster ]


The Conquest (Eng. Hist.), the subjugation of England by William of Normandy in 1066. The
Norman Conquest
.

Syn. -- Victory; triumph; mastery; reduction; subjugation; subjection. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was not his first conquest.นี่ไม่ใช่ชัยชนะครั้งแรกของเขา The Joy Luck Club (1993)
But first... one final conquest.แต่ก่อนอื่น สิ่งสุดท้ายที่ต้องพิชิต Don Juan DeMarco (1994)
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
By now, the conquest of Nanga Parbat is a national obsession-- a matter of German pride.ถึงตอนนี้ ชัยชนะเหนือยอดเขานังกาปาร์บัต ครอบงำจิตใจคนทั้งชาติ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเยอรมัน Seven Years in Tibet (1997)
So you're daddy's latest conquest.เป็นขี้ข้าคนล่าสุดของพ่อฉัน Swimming Pool (2003)
you get tired of doing reps at the gym... and bragging about your latest conquests and all the rest of your stupid, shallow little life?แล้วไปคุยที่ฟิตเนส เกี่ยวกับการทำดีให้กับไอ้งั่งคนนึง เพียงเพราะสงสาร Latter Days (2003)
And then next week you're gonna be on to your next conquest.ไม่แน่อาทิตย์หน้า นายอาจจะได้เจอเป้าหมายใหม่แล้วก็ได้ Latter Days (2003)
Pre-conquest era. The third is Cambodian.สมัยก่อนปฏิวัติ ที่สามเป็นเขมร AVP: Alien vs. Predator (2004)
Yeah, what could be more dull than the conquest of space?ใช่ มันเป็นเรื่องที่น่่าเบื่อมากกว่า ชัยชนะของการเหยียบพื้นผิวดาวใช่ไหม Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Conquest is just a dream.มันเป็นเเค่ความฝัน Crows Zero (2007)
Chuck likes to brag about his conquests, not his victims.ชัค เค้ามักจะฝอยเรื่องการเอาชนะมากกว่าเรื่องเหยื่อหนะ The Wild Brunch (2007)
This woman's hot, which means you like the challenge, the conquest.ผู้หญิงคนนี้ เอ็กซ์ โครต ซึ่งหมายความว่าคุณชอบการท้าทาย การค้นหา Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conquestThe Normans' conquest of England had a great effect on the English language.
conquestThey extended their territory by conquest.
conquestThis is what is called the Norman Conquest.
conquestWe should try make the conquest of peace.
conquestWe should try to make the conquest of peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมีชัย(n) victory, See also: conquest, win, triumph, success, Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ, Ant. ความพ่ายแพ้, Example: ความมีชัยของฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ฝ่ายค้านต้องพลาดการเป็นรัฐบาลไปอย่างน่าเสียดาย
อัปราชัย(n) victory, See also: conquest, triumph, win, Syn. ชัยชนะ, อปราชัย, ความชนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เดโชชัย(n) conquest or victory by might and power, Syn. ความชนะด้วยอำนาจ, Thai Definition: ความชนะด้วยอำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปราชัย = อัปราชัย[aparāchai] (n) EN: victory ; triumph ; conquest ; win  FR: victoire [ f ] ; triomphe [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
conquest
conquests
conquest's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conquest
conquests

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] TH: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม  EN: conquest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eroberung { f } | Eroberungen { pl }conquest | conquests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝利(P);捷利[しょうり, shouri] (n, vs) victory; triumph; conquest; success; win; (P) #983 [Add to Longdo]
制覇[せいは, seiha] (n, vs) conquest; domination; mastery; (P) #6,015 [Add to Longdo]
征服[せいふく, seifuku] (n, vs) conquest; subjugation; overcoming; (P) #6,536 [Add to Longdo]
征伐[せいばつ, seibatsu] (n, vs) conquest; subjugation; overcoming #11,193 [Add to Longdo]
克服[こくふく, kokufuku] (n, vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P) #12,082 [Add to Longdo]
ノルマン征服[ノルマンせいふく, noruman seifuku] (n) Norman Conquest [Add to Longdo]
世界征服[せかいせいふく, sekaiseifuku] (n, vs) world conquest; world domination; taking over the world [Add to Longdo]
征討[せいとう, seitou] (n, vs) subjugation; conquest [Add to Longdo]
征服欲[せいふくよく, seifukuyoku] (n) the lust for conquest [Add to Longdo]
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n, vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top