ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การพูด

   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพูด-, *การพูด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพูดโทรศัพท์[N] telephoning, See also: phoning, making a telephone call, making or receiving a call, Syn. การคุยโทรศัพท์, Example: การพูดโทรศัพท์ในตู้โทรศัพท์สาธารณะนานๆ เป็นสิ่งที่ไม่สมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลิ้น ๑การพูด, ถ้อยคำ, เช่น ไม่เชื่อลิ้นเจ้าแล้วนะแก้วตา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oesophageal speech; esophageal speechการพูดด้วยลมช่องหลอดอาหาร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
esophageal speech; oesophageal speechการพูดด้วยลมช่องหลอดอาหาร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lingual titubation; dysphemia; stammering; stutteringการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stuttering; dysphemia; stammering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stammering; dysphemia; stuttering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysphemia; stammering; stuttering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
titubation, lingual; dysphemia; stammering; stutteringการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asideการพูดป้อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
oxylalia; tachylaliaการพูดเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tachylalia; oxylaliaการพูดเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extemporaneous speakingการพูดโดยไม่ได้ตระเตรียม [TU Subject Heading]
Public speakingการพูดในชุมนุมชน [TU Subject Heading]
Self-talkการพูดกับตนเอง [TU Subject Heading]
Speechการพูด [TU Subject Heading]
Speech disordersการพูดผิดปกติ [TU Subject Heading]
Speech, Alaryngealการพูดโดยไม่ใช้กล่องเสียง [TU Subject Heading]
Speech, Esophagealการพูดโดยใช้หลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Verbal self-defenseการพูดป้องกันตัว [TU Subject Heading]
Digressiveการพูดนอกเรื่อง [การแพทย์]
Encholaliaการพูดตามคนอื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Freedom of speech is objectionable.""สิทธิในการพูด ไร้สาระสิ้นดี" The Great Dictator (1940)
- The speech?- การพูด The Great Dictator (1940)
What's there to talk about?สิ่งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับ? 12 Angry Men (1957)
It's like talkin' into a dead phone.มันก็เหมือนกับการพูดลงในโทรศัพท์ของผู้ตาย 12 Angry Men (1957)
He did not remember when he'd first started to talk aloud when he was by himself.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ เริ่มต้นครั้งแรก ในการพูดคุยดัง ๆ เมื่อเขาได้ ด้วยตัวเอง The Old Man and the Sea (1958)
In a strict metaphorical way of speaking, as it were.การพูดตามที่มันเป็น How I Won the War (1967)
Cut your throats next time. Talking of throats, my wife.การพูดของคอภรรยาของฉัน ฉันเอาเธอ How I Won the War (1967)
- My wife is young.ภรรยาของฉันเป็นหนุ่มสาว ถ้าคุณได้มีการพูดอะไร How I Won the War (1967)
You have been talking to the Tattaglia family...right?คุณได้รับการพูดคุยกับครอบครัว Tattaglia ... ใช่มั้ย? The Godfather (1972)
You've got to talk to Sonny, to the Caporegimes, Tessio, fat Clemenza.คุณได้มีการพูดคุยกับซันนี่เพื่อ Caporegimes, Tessio ไขมันเคลเมน The Godfather (1972)
I saw a man lying on the bed and a coffin in the middle of the roomฉันเห็นการพูดเท็จผู้ชายบนเตียง... ...และโลงศพใน middle of ห้อง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- My sister is. - Oh man, cut out the shit talk.น้องสาว ของฉันคือ โอ้ คน ตัด ออกจาก การพูดคุย อึ I Spit on Your Grave (1978)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพูด[n.] (kān phūt) EN: speech   FR: parole [f] ; expression [f]
การพูดคุย[n.] (kān phūtkhui) EN: discussion   FR: discussion [m]
การพูดซ้ำเติม[n. exp.] (kān phūt samtoēm) EN: incrimination   
การพูดถึง[n.] (kān phūttheung) EN: mention   
การพูดปด[n. exp.] (kān phūt pot) EN: lie   
การพูดประจบ[n. exp.] (kān phūt prajop) FR: adulation [f]
การพูดมาก[n. exp.] (kān phūt māk) FR: garrulité [f] (vx)
การพูดย้ำ[n. exp.] (kān phūt yam ) FR: anaphore [f]
การพูดลับหลัง[n. exp.] (kān phūt laplang) EN: gossip   
การพูดเท็จ[n. exp.] (kān phūt thet) EN: lie   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apostrophe[N] การพูดกับบุคคลในจินตนาการ, See also: การพูดกับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว
backbiting[N] การนินทาลับหลัง, See also: การพูดให้ร้าย, การลอบกัด, Syn. calumny, slander
badinage[N] การพูดเล่น, See also: การพูดตลก, Syn. badinage, joke
baloney[N] การพูดคุยไร้สาระ (คำสแลง), See also: คำพูดไร้สาระ, Syn. boloney
banter[N] การล้อเล่น, See also: การพูดหยอกเย้า, การเย้าแหย่
blarney[N] การพูดยกยออย่างไม่จริงใจ, See also: ประจบสอพลอ, Syn. flattery
brag[N] คำพูดอวดดี, See also: การพูดอวดดี, Syn. boast
breath[N] การพูดเป็นนัยๆ
buck[N] การพูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)
bunkum[N] การพูดหรือเขียนไร้สาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด
allolaliaการพูดที่บกพร่องเนื่องจากศูนย์ควบคุมการพูดบกพร่อง
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
amphibology(แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj.
anarthria(แอน' นาเธรีย) n. ภาวะไร้สมรถภาพในการพูด (loss of articulate speech)
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
apostrophe(อะพอส' ทระฟี) n. เครื่องหมายย่อ (ซ) ,การพูดกับผู้ที่ไม่อยู่หรือล่วงลับไปแล้ว. -a-postrophic adj.
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)

English-Thai: Nontri Dictionary
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
allusion(n) การพาดพิง,การพูดถึง,การหมายถึง
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
aside(n) การพูดป้องปาก
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
bluff(n) ตลิ่งชัน,ผาชัน,ศพ,การพูดลวง
blurt(n) การพูดโพล่ง
brag(n) การคุยโว,การโม้,การพูดอวด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
moonspeak (slang ) การพูดภาษาที่คนอื่นไม่เข้าใจ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
早口言葉[はやくちことば, hayakuchikotoba] (vt) การพูดเร็วๆจนลิ้นพันกัน, ลิ้นพันกันจากการพูดเร็วๆ, ลิ้นพันกัน
比喩[ひゆ, hiyu] การพูดเปรียบเทียบ การอุปมาอุปไมย
へりくつ[へりくつ, herikutsu] (n ) การพูดเล่นลิ้น เล่นลิ้น
戻ってきたのは[もってきたのは, mottekitanoha] (n ) การพูดไม่ออก, การเป็นใบ้ชั่วคราว (จากความตะลึง)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดมากไป English: saying too much

German-Thai: Longdo Dictionary
süß(adj) น่ารัก(ท่าทางกิริยา การพูด), See also: hübsch
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน
Stil(n) |der, pl. Stile| สไตล์หรือลักษณะวิธีการพูดหรือเขียนเฉพาะบุคคล เช่น Sie hat einen lebendigen Stil beim Sprechen. เธอคนนี้มีวิธีการพูดที่มีชีวิตชีวา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top