ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brag

B R AE1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brag-, *brag*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brag(n) คำพูดอวดดี, See also: การพูดอวดดี, Syn. boast
brag(vi) พูดอวดดี, See also: ฝอย, Syn. boast
brag of(phrv) คุยโต, See also: โอ้อวด, โม้, Syn. boast about
braggart(n) คนคุยโม้
brag about(phrv) คุยโต, See also: โอ้อวด, โม้, Syn. boast about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brag(แบรก) { bragged, bragging, brags } v. คุยโว, โม้ -n. สิ่งที่คุยโว, คนคุยโว adj. ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, See also: bragger n. ดูbrag braggy adj. ดูbrag
braggadocio(แบรกกะโด'ซีโอ) n. การคุยโม้การคุยโว, คำพูดที่คุยโว, คนคุยโว
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก, การก้าวร้าว, การรบกวน, ความโกรธเคือง, ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร, เงา, เงามืด, ร่มเงา, ความสงสัย, Syn. resentment, displeasure

English-Thai: Nontri Dictionary
brag(n) การคุยโว, การโม้, การพูดอวด
brag(vi) คุยโว, โม้, พูดอวด
braggart(adj) ชอบโม้, ชอบคุยโว, ชอบพูดอวด
braggart(n) คนชอบโม้, คนอวดดี, คนพูดอวด
umbrage(n) ความโกรธเคือง, ความก้าวร้าว, ร่มเงา
umbrageous(adj) ขึ้งโกรธ, ชอบก้าวร้าว, ชอบบุกรุก, ร่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
braggadocioจอมโว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bragard Signการตรวจที่ให้ผลบวกที่มีอาการปวดเมื่อยกขาผู้ป่วย [การแพทย์]
Braggiteแบรกไกต์ [การแพทย์]
Bragg’s lawกฎของแบรกก์, กฎที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ตกกระทบ มุมตกกระทบและระยะห่างของอะตอมซึ่งเป็นเงื่อนไขของการเกิดปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ กฎนี้ ดับเบิลยู. แอล. แบรกก์ (W. L. Bragg) คิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2455 และได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกับบิดา คือ ดับเบิลยู. เอช. แบรกก์ (W. H. Bragg) ในปี พ.ศ. 2458 [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mom was sick of hearing Auntie Lindo brag about her daughter Waverly, who was Chinatown's chess champion.แม่เบื่อกับการต้องได้ยินป้าลินโด คุยโม้เรื่องเวฟเวอรี่ลูกสาวของเธอ... ที่ได้เป็นแชมป์หมากรุกของย่านไชน่าเทาน์ The Joy Luck Club (1993)
We don't like to brag about that, Will, but you're exactly right.แต่เธอก็พูดถูก เท่าที่ชั้นเห็นนะ ไม่ได้อยู่ที่ว่า Good Will Hunting (1997)
I don't think that's what he wants to brag about.เดี๋ยว จะทำอะไรน่ะ Yankee White (2003)
Like that's something to brag aboutมาทำเป็นคุย 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I don't want to brag but I solve a lot of high-profile cases.ฉันไม่อยากโม้นักหรอกว่ะ แต่ฉันไขปริศนาคดีใหญ่ๆได้เยอะมาก Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Nothing to brag about really.แน่นอน เดี๋ยวจะหาว่าคุย Art of Seduction (2005)
Now, I'm not one to brag but people come purty far to see me get low on the "Mow-Mow".ตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นคนที่จะคุยโว แต่คนมาไกลจะเห็นฉันได้รับต่ำใน โหม-โหม" Cars (2006)
Then again, it's not something to brag about.แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าคุยอวดนะ Arang (2006)
Would you brag about working here?นี่นายปอดเหรอ? No Regret (2006)
Let's win and brag to Tokio.ชนะแล้วไปคุยอวดโทคิโอะ Crows Zero (2007)
Chuck likes to brag about his conquests, not his victims.ชัค เค้ามักจะฝอยเรื่องการเอาชนะมากกว่าเรื่องเหยื่อหนะ The Wild Brunch (2007)
Well, it's not something I brag about.อืม มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ผมจะเอามาคุยโม้น่ะ The Water Horse (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bragEvery time he meets me, he brags about his car.
bragHe bragged of having won the victory.
bragHis work shows nothing to brag about.
bragI'm weary of her bragging.
bragIt was embarrassing the way my parents bragged about me at the concert.
bragThe urge to brag on his recent successes was irresistible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุยนักคุยหนา(v) brag, See also: boast, talk big, swagger, vaunt, Syn. คุยโว, คุยโต, Example: เขาคุยนักคุยหนาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงบ้านว่า ทางบ้านมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านอื่นในบริเวณนั้น, Thai Definition: บรรยายสรรพคุณเกินจริงครั้งแล้วครั้งเล่า
โอ้อวด(v) boast, See also: brag, crow, Syn. อวด, โม้, คุยโว
ราคาคุย(n) brag, See also: boast, Syn. การโม้, การโอ้อวด, Example: สิ่งนี้เป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้น, Thai Definition: โม้โอ้อวดเกินความจริง
ขี้คุย(adj) boastful, See also: bragful, Syn. ขี้โม้, ขี้โอ่, Example: คนขี้คุยมักจะชอบพูดแต่ข้อดีของตนและมองไม่เห็นข้อเสียของตน
ขี้โม้(adj) bragful, Syn. ขี้คุย, ขี้โอ่, Example: อย่าไปเชื่ออะไรกับคนขี้โม้พรรค์นั้นเลย
อวดโต(v) brag, See also: show off, flaunt, vaunt, display, Syn. คุยโตโอ้อวด, คุยโต, อวดตัว, โม้, โอ้อวด, Ant. ถ่อมตัว, ถ่อมตน, อ่อนน้อมถ่อมตน, Example: ผมไม่เคยโต้แย้ง อวดรู้อวดโตมานานแล้ว เพราะผมเป็นคนเคารพกฎหมายคนหนึ่ง
อวดโก้(v) boast, See also: brag, flaunt, Syn. โอ้อวด, ขี้คุย, ขี้โม้
โอ้อวด(v) boast, See also: brag, gloat, Syn. อวด, โม้, โว, Example: ผมไม่ได้พูดถึงคนไข้เหล่านี้เพื่อจะโอ้อวดว่าผมเก่ง, Thai Definition: พูดยกตัว, พูดอวดมั่งมี
คุยเขื่อง(v) brag, See also: boast, talk big, blow one's own trumpet, blow one's own trumpet, crow, Syn. คุยโต, Example: เขาชอบคุยเขื่องถึงฐานะอันร่ำรวยของตนอยู่เสมอๆ, Thai Definition: คุยอวดว่าตนใหญ่หรือมีอำนาจกว่าผู้อื่น
คุยโม้(v) boast, See also: brag, talk big, blow one's own trumpet, blow one's own trumpet, crow, Syn. โม้, ยกเมฆ, Example: เขาคุยโม้ถึงเรื่องที่ไปผจญภัยมาเกือบชั่วโมงแล้ว, Thai Definition: พูดเกินความจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[føi] (v) EN: exaggerate ; boast ; brag  FR: exagérer ; se vanter
ใจน้อย[jainøi] (adj) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish  FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
เก่งแต่ปาก[keng tāe pāk] (v, exp) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk  FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
เขื่อง[kheuang] (adv) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly
ขี้คุย[khīkhūi] (adj) EN: talkative ; boastful ; bragful  FR: bavard ; vantard
ขี้โม้[khīmō] (adj) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[khī-ō] (adj) EN: given to showing off ; boastful ; braggard  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ขี้อวด[khī-ūat] (adj) EN: given to showing off ; boastful ; braggart  FR: frimeur ; prétentieux
ครึ้ม[khreum] (adj) EN: shady ; shadowy  FR: ombragé
คุยเขื่อง[khui kheuang] (v, exp) EN: brag

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRAG B R AE1 G
BRAGA B R AA1 G AH0
BRAGS B R AE1 G Z
BRAGG B R AE1 G
BRAGAN B R EY1 G AH0 N
BRAGGS B R AE1 G Z
BRAGER B R EY1 G ER0
BRAGGED B R AE1 G D
BRAGDON B R AE1 G D AH0 N
BRAGGER B R AE1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brag (v) brˈæg (b r a1 g)
brags (v) brˈægz (b r a1 g z)
bragged (v) brˈægd (b r a1 g d)
braggart (n) brˈægət (b r a1 g @ t)
bragging (v) brˈægɪŋ (b r a1 g i ng)
braggarts (n) brˈægəts (b r a1 g @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piǎn, ㄆㄧㄢˇ, / ] brag #15,158 [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, / ] brag; harmony; make known #18,676 [Add to Longdo]
吹牛[chuī niú, ㄔㄨㄟ ㄋㄧㄡˊ, ] brag; chat (dialect) #20,128 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天狗[てんぐ, tengu] (n) (1) long-nosed goblin; (2) bragging; braggart #9,690 [Add to Longdo]
大言壮語[たいげんそうご, taigensougo] (n, vs, adj-no) (See 大言, 壮語) big talk; boasting; bragging #16,253 [Add to Longdo]
口巾ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (n) acting smart; bragging [Add to Longdo]
口幅ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (adj-i) bragging; impudence [Add to Longdo]
高言;広言[こうげん, kougen] (n, vs) boasting; bragging; talking big [Add to Longdo]
歯が浮く[はがうく, hagauku] (exp, v5k) to get loose teeth; to tire of someone's bragging [Add to Longdo]
自負[じふ, jifu] (n, vs) conceit; bragging about one's own ability; (P) [Add to Longdo]
自慢話[じまんばなし, jimanbanashi] (n) boastful speech; bragging [Add to Longdo]
吹き捲る;吹き捲くる(io)[ふきまくる, fukimakuru] (v5r, vi) to blow about; to blow along; to brag [Add to Longdo]
壮言大語[そうげんたいご, sougentaigo] (n, vs) (See 大言壮語) heroic words; big talk; boasting; bragging; grandiloquence; rodomontade [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top