ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brag

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brag-, *brag*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brag(n) คำพูดอวดดี, See also: การพูดอวดดี, Syn. boast
brag(vi) พูดอวดดี, See also: ฝอย, Syn. boast
brag of(phrv) คุยโต, See also: โอ้อวด, โม้, Syn. boast about
braggart(n) คนคุยโม้
brag about(phrv) คุยโต, See also: โอ้อวด, โม้, Syn. boast about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brag(แบรก) { bragged, bragging, brags } v. คุยโว, โม้ -n. สิ่งที่คุยโว, คนคุยโว adj. ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, See also: bragger n. ดูbrag braggy adj. ดูbrag
braggadocio(แบรกกะโด'ซีโอ) n. การคุยโม้การคุยโว, คำพูดที่คุยโว, คนคุยโว
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก, การก้าวร้าว, การรบกวน, ความโกรธเคือง, ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร, เงา, เงามืด, ร่มเงา, ความสงสัย, Syn. resentment, displeasure

English-Thai: Nontri Dictionary
brag(n) การคุยโว, การโม้, การพูดอวด
brag(vi) คุยโว, โม้, พูดอวด
braggart(adj) ชอบโม้, ชอบคุยโว, ชอบพูดอวด
braggart(n) คนชอบโม้, คนอวดดี, คนพูดอวด
umbrage(n) ความโกรธเคือง, ความก้าวร้าว, ร่มเงา
umbrageous(adj) ขึ้งโกรธ, ชอบก้าวร้าว, ชอบบุกรุก, ร่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
braggadocioจอมโว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bragard Signการตรวจที่ให้ผลบวกที่มีอาการปวดเมื่อยกขาผู้ป่วย [การแพทย์]
Braggiteแบรกไกต์ [การแพทย์]
Bragg’s lawกฎของแบรกก์, กฎที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ตกกระทบ มุมตกกระทบและระยะห่างของอะตอมซึ่งเป็นเงื่อนไขของการเกิดปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ กฎนี้ ดับเบิลยู. แอล. แบรกก์ (W. L. Bragg) คิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2455 และได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกับบิดา คือ ดับเบิลยู. เอช. แบรกก์ (W. H. Bragg) ในปี พ.ศ. 2458 [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mom was sick of hearing Auntie Lindo brag about her daughter Waverly, who was Chinatown's chess champion.แม่เบื่อกับการต้องได้ยินป้าลินโด คุยโม้เรื่องเวฟเวอรี่ลูกสาวของเธอ... ที่ได้เป็นแชมป์หมากรุกของย่านไชน่าเทาน์ The Joy Luck Club (1993)
He shouldn't have bragged he was a fast learner.เขาไม่ควรคุยอวดว่าเขาเป็นคนเรียนรู้เร็ว The Joy Luck Club (1993)
I don't like to brag, but if I appeared to you just as God how I really am, what I really am, your mind couldn't grasp it.ผมไม่ชอบพูดมาก แต่ถ้าต้อง เปรียบเทียบกับคุณ ผมคือพระเจ้า ผมเป็นใคร จริง ๆ ผมคืออะไรกันแน่ คุณคงไม่สามารถเข้าใจได้ Oh, God! (1977)
Don't you go bragging about being in that riot.ห้ามไปประท้วง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
We don't like to brag about that, Will, but you're exactly right.แต่เธอก็พูดถูก เท่าที่ชั้นเห็นนะ ไม่ได้อยู่ที่ว่า Good Will Hunting (1997)
He's always bragging about you to Cameron... and all his new friends.เขาชอบชมแกให้/คาเมรอนฟัง... แล้วก็ชมแกให้เพื่อนทุกคนฟัง American History X (1998)
I heard you were a good student. Joon-suh bragged about you.ได้ยินเธอนะเรียนเก่งมากเลยนะ พี่จุนโซภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะ Autumn in My Heart (2000)
You do not know that the bragging YatouYou do not know that the bragging Yatou Sex Is Zero (2002)
I don't like to brag, but I can suck the engine block to the tail pipe of the '58 Chevy.เสียดายแทนที่นายไม่ได้ลิ้มรส รสปากอันเลื่องชื่อของผม Latter Days (2003)
you get tired of doing reps at the gym... and bragging about your latest conquests and all the rest of your stupid, shallow little life?แล้วไปคุยที่ฟิตเนส เกี่ยวกับการทำดีให้กับไอ้งั่งคนนึง เพียงเพราะสงสาร Latter Days (2003)
Wouldn't surprise me to, uh, hear Bin Laden on Al jazeera bragging how he iced the president's ball carriers.เราต้องคุยกัน Yankee White (2003)
I don't think that's what he wants to brag about.เดี๋ยว จะทำอะไรน่ะ Yankee White (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bragEvery time he meets me, he brags about his car.
bragHe bragged of having won the victory.
bragHis work shows nothing to brag about.
bragI'm weary of her bragging.
bragIt was embarrassing the way my parents bragged about me at the concert.
bragThe urge to brag on his recent successes was irresistible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุยนักคุยหนา(v) brag, See also: boast, talk big, swagger, vaunt, Syn. คุยโว, คุยโต, Example: เขาคุยนักคุยหนาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงบ้านว่า ทางบ้านมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านอื่นในบริเวณนั้น, Thai Definition: บรรยายสรรพคุณเกินจริงครั้งแล้วครั้งเล่า
โอ้อวด(v) boast, See also: brag, crow, Syn. อวด, โม้, คุยโว
ราคาคุย(n) brag, See also: boast, Syn. การโม้, การโอ้อวด, Example: สิ่งนี้เป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้น, Thai Definition: โม้โอ้อวดเกินความจริง
ขี้คุย(adj) boastful, See also: bragful, Syn. ขี้โม้, ขี้โอ่, Example: คนขี้คุยมักจะชอบพูดแต่ข้อดีของตนและมองไม่เห็นข้อเสียของตน
ขี้โม้(adj) bragful, Syn. ขี้คุย, ขี้โอ่, Example: อย่าไปเชื่ออะไรกับคนขี้โม้พรรค์นั้นเลย
อวดโต(v) brag, See also: show off, flaunt, vaunt, display, Syn. คุยโตโอ้อวด, คุยโต, อวดตัว, โม้, โอ้อวด, Ant. ถ่อมตัว, ถ่อมตน, อ่อนน้อมถ่อมตน, Example: ผมไม่เคยโต้แย้ง อวดรู้อวดโตมานานแล้ว เพราะผมเป็นคนเคารพกฎหมายคนหนึ่ง
อวดโก้(v) boast, See also: brag, flaunt, Syn. โอ้อวด, ขี้คุย, ขี้โม้
โอ้อวด(v) boast, See also: brag, gloat, Syn. อวด, โม้, โว, Example: ผมไม่ได้พูดถึงคนไข้เหล่านี้เพื่อจะโอ้อวดว่าผมเก่ง, Thai Definition: พูดยกตัว, พูดอวดมั่งมี
คุยเขื่อง(v) brag, See also: boast, talk big, blow one's own trumpet, blow one's own trumpet, crow, Syn. คุยโต, Example: เขาชอบคุยเขื่องถึงฐานะอันร่ำรวยของตนอยู่เสมอๆ, Thai Definition: คุยอวดว่าตนใหญ่หรือมีอำนาจกว่าผู้อื่น
คุยโม้(v) boast, See also: brag, talk big, blow one's own trumpet, blow one's own trumpet, crow, Syn. โม้, ยกเมฆ, Example: เขาคุยโม้ถึงเรื่องที่ไปผจญภัยมาเกือบชั่วโมงแล้ว, Thai Definition: พูดเกินความจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[føi] (v) EN: exaggerate ; boast ; brag  FR: exagérer ; se vanter
ใจน้อย[jainøi] (adj) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish  FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
เก่งแต่ปาก[keng tāe pāk] (v, exp) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk  FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
เขื่อง[kheuang] (adv) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly
ขี้คุย[khīkhūi] (adj) EN: talkative ; boastful ; bragful  FR: bavard ; vantard
ขี้โม้[khīmō] (adj) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[khī-ō] (adj) EN: given to showing off ; boastful ; braggard  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ขี้อวด[khī-ūat] (adj) EN: given to showing off ; boastful ; braggart  FR: frimeur ; prétentieux
ครึ้ม[khreum] (adj) EN: shady ; shadowy  FR: ombragé
คุยเขื่อง[khui kheuang] (v, exp) EN: brag

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
brag
braga
bragg
brags
bragan
brager
braggs
bragdon
bragged
bragger

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brag
brags
bragged
braggart
bragging
braggarts

WordNet (3.0)
brag(n) an instance of boastful talk, Syn. crowing, bragging, line-shooting, crow, vaporing, gasconade
Braga(n) an ancient city in northern Portugal
Bragg(n) Confederate general during the American Civil War who was defeated by Grant in the battle of Chattanooga (1817-1876), Syn. Braxton Bragg
braggadocio(n) vain and empty boasting, Syn. rhodomontade, bluster, rodomontade
bragger(n) a very boastful and talkative person, Syn. line-shooter, boaster, blowhard, vaunter, braggart
Bragi(n) (Norse mythology) god of poetry and music; son of Odin, Syn. Brage
boast(v) show off, Syn. gas, blow, tout, swash, gasconade, bluster, vaunt, shoot a line, brag
boss(adj) exceptionally good, Syn. brag

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Brag

adv. Proudly; boastfully. [ Obs. ] Fuller. [ 1913 Webster ]

Brag

n. 1. A boast or boasting; bragging; ostentatious pretense or self glorification. [ 1913 Webster ]

Cæsar . . . made not here his brag
Of “came, ” and “saw, ” and “overcame.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. The thing which is boasted of. [ 1913 Webster ]

Beauty is Nature's brag. Milton. [ 1913 Webster ]

3. A game at cards similar to bluff. Chesterfield. [ 1913 Webster ]

Brag

a. [ See Brag, v. i. ] Brisk; full of spirits; boasting; pretentious; conceited. [ Archaic ] [ 1913 Webster ]

A brag young fellow. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

Brag

v. t. To boast of. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Brag

v. i. [ imp. & p. p. Bragged p. pr. & vb. n. Bragging. ] [ OE. braggen to resound, blow, boast (cf. F. braguer to lead a merry life, flaunt, boast, OF. brague merriment), from Icel. braka to creak, brak noise, fr. the same root as E. break; properly then, to make a noise, boast. &unr_;95. ] To talk about one's self, or things pertaining to one's self, in a manner intended to excite admiration, envy, or wonder; to talk boastfully; to boast; -- often followed by of; as, to brag of one's exploits, courage, or money, or of the great things one intends to do. [ 1913 Webster ]

Conceit, more rich in matter than in words,
Brags of his substance, not of ornament. Shak. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To swagger; boast; vapor; bluster; vaunt; flourish; talk big. [ 1913 Webster ]

Brage

n. (Norse mythol.) the Norse god of poetry and music; a son of Odin.
Syn. -- Bragi. [ WordNet 1.5 ]

Braggadocio

n. [ From Braggadocchio, a boastful character in Spenser's “Faërie Queene.” ] 1. A braggart; a boaster; a swaggerer. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. Empty boasting; mere brag; pretension. [ 1913 Webster ]

Braggardism

n. [ See Braggart. ] Boastfulness; act of bragging. Shak. [ 1913 Webster ]

Braggart

n. [ OF. bragard flaunting, vain, bragging. See Brag, v. i. ] A boaster. [ 1913 Webster ]

O, I could play the woman with mine eyes,
And braggart with my tongue. Shak. [ 1913 Webster ]

Braggart

a. Boastful. -- Brag"gart*ly, adv. [1913 Webster]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piǎn, ㄆㄧㄢˇ, / ] brag #15,158 [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, / ] brag; harmony; make known #18,676 [Add to Longdo]
吹牛[chuī niú, ㄔㄨㄟ ㄋㄧㄡˊ,  ] brag; chat (dialect) #20,128 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天狗[てんぐ, tengu] (n) (1) long-nosed goblin; (2) bragging; braggart #9,690 [Add to Longdo]
大言壮語[たいげんそうご, taigensougo] (n, vs, adj-no) (See 大言, 壮語) big talk; boasting; bragging #16,253 [Add to Longdo]
口巾ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (n) acting smart; bragging [Add to Longdo]
口幅ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (adj-i) bragging; impudence [Add to Longdo]
高言;広言[こうげん, kougen] (n, vs) boasting; bragging; talking big [Add to Longdo]
歯が浮く[はがうく, hagauku] (exp, v5k) to get loose teeth; to tire of someone's bragging [Add to Longdo]
自負[じふ, jifu] (n, vs) conceit; bragging about one's own ability; (P) [Add to Longdo]
自慢話[じまんばなし, jimanbanashi] (n) boastful speech; bragging [Add to Longdo]
吹き捲る;吹き捲くる(io)[ふきまくる, fukimakuru] (v5r, vi) to blow about; to blow along; to brag [Add to Longdo]
壮言大語[そうげんたいご, sougentaigo] (n, vs) (See 大言壮語) heroic words; big talk; boasting; bragging; grandiloquence; rodomontade [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top