ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anticlimax

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anticlimax-, *anticlimax*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticlimax(n) เหตุการณ์ที่ลดความสำคัญอย่างกะทันหัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anticlimaxปฏิบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anticlimax
anticlimaxes

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegensatz { m } | Gegensätze { pl }anticlimax | anticlimaxes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチクライマックス[anchikuraimakkusu] (n) anticlimax [Add to Longdo]
尻窄み[しりすぼみ;しりつぼみ, shirisubomi ; shiritsubomi] (n) weak ending; tapering; anticlimax; tame ending [Add to Longdo]
拍子抜け[ひょうしぬけ, hyoushinuke] (n, vs, adj-no) anticlimax; let-down; disappointment; loss of interest [Add to Longdo]
竜頭蛇尾[りゅうとうだび, ryuutoudabi] (n) a strong beginning and a weak ending; an anticlimax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anticlimax \An`ti*cli"max\, n. (Rhet.)
   A sentence in which the ideas fall, or become less important
   and striking, at the close; -- the opposite of climax. It
   produces a ridiculous effect.
 
   Note: Example:
 
         Next comes Dalhousie, the great god of war,
         Lieutenant-colonel to the Earl of Mar.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anticlimax
   n 1: a disappointing decline after a previous rise; "the
      anticlimax of a brilliant career"
   2: a change from a serious subject to a disappointing one [syn:
     {anticlimax}, {bathos}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top