ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breath

B R EH1 TH   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breath-, *breath*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breath[N] ลมหายใจ
breath[N] การหายใจ, Syn. respiration
breath[N] การพูดเป็นนัยๆ
breathe[VI] หายใจ, See also: พักเหนื่อย, หยุดชั่วหายเหนื่อย, พักผ่อน, คลายเครียด
breathy[ADJ] ซึ่งร้องเพลงหรือพูดมีเสียงลมหายใจ
breather[N] การพักผ่อนระยะสั้น, Syn. break
breathing[N] กระบวนการหายใจ
breathing[N] การหายใจ, Syn. respiration
breathable[ADJ] ซึ่งมีลมหายใจผ่านได้
breathe in[PHRV] สูดอากาศเข้าไป, See also: สูดลมหายใจเข้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
breathableadj. เหมาะที่จะสูดหายใจเข้าไปได้
breathalysevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathalyzevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
breathed(บรีธดฺ) adj. ไร้เสียง,ใช้ลมหายใจในการออกเสียง
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
breathing spacen. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breathing spelln. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
breath(n) ลมหายใจ
breathe(vt) หายใจ,ระบายลม,เป่าลม,กระซิบ
breather(n) การหยุดพัก,คนที่มีชีวิต
breathless(adj) หอบ,ไม่หายใจ
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breath groupช่วงลมหายใจ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
breatherช่องหายใจ, ช่องระบาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breathing root; aerating root; pneumatophoreรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breathing; respirationการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breathy voiceเสียงพูดลมแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breathหายใจ [การแพทย์]
Breath Holding Spellโกรธแล้วร้องไห้จนหน้าเขียว [การแพทย์]
Breath Soundเสียงหายใจ,เสียงหายใจ,เสียงการหายใจที่ปอด,เสียงหายใจ [การแพทย์]
Breath Sound, Abnormalเสียงหายใจผิดปกติ [การแพทย์]
Breath Sound, Diminishedเสียงหายใจค่อยกว่าปกติเสียงหายใจอ่อนกว่าปกติ [การแพทย์]
Breath testsการตรวจวัดจากลมหายใจ [TU Subject Heading]
Breath Tests, Singleวิธีการหายใจครั้งเดียว [การแพทย์]
Breath, Singleวิธีสูดหายใจครั้งเดียว [การแพทย์]
Breath-Holding Testsแบบทดสอบการกลั้นลมหายใจ [การแพทย์]
Breath-Sound, Bronchialเสียงหายใจแบบบรองเคี่ยล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
breathe!หายใจสิ! Art Imitates Life (2008)
-Was it breathing fire?มันก็พ่นไฟ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Her breath will still. -Oh. Oh.ลมหายใจของเธอจะยังคง โอ้ โอ้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
As I live and breathe, a fairy!เรามีชีวิตอยู่และหายใจ, นางฟ้า! Pinocchio (1940)
And I suppose I ought to scold you for not having breathed a word of all of this to me.ฉันควรจะต่อว่าเธอเรื่องที่ ไม่เคยเอ่ยปากบอกฉันสักคํา Rebecca (1940)
I've been simply breathless to pick up all the news.ผมคอยตามเก็บข่าวเเทบไม่ทัน Rebecca (1940)
They come over here and before they can take a breath, they're telling us how to run the show.พวกเขามาที่นี่และก่อนที่พวกเขาสามารถใช้ลมหายใจ พวกเขากำลังบอกเราว่าวิธีการทำงานการแสดง 12 Angry Men (1957)
The old man was asleep, and the boy saw that he was breathing.ชายชรานอนหลับ และเด็กเห็นว่าเขาได้รับการ หายใจ The Old Man and the Sea (1958)
If you save your breath I feel a man like you could manage it.ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
'lf you save your breath I feel a man like you could manage it.''ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่' The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Father is he still breathing?หลวงพ่อ เขายังหายใจอยู่ไหม The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breathAfter running up so many flights of steps, she was completely out of breath.
breathAfter running up the hill, I was completely out of breath.
breathAll people breath air.
breathAll right. Now I want you to breathe in and hold it.
breathA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
breathAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
breathDon't breathe a word of it to anyone.
breathDon't waste your breath.
breathDo you want the doctors to use the machine to make your brother breathe?
breathEveryone held their breath to see who would win the presidential election.
breathFreedom is the breath of life.
breathHardly had he arrived at the hospital when he breathed his last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าใจหาย[ADJ] breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
วายปราณ[V] die, See also: breathe one's last, pass away, kick the bucket, croak, sniff it, perish, peg out, Syn. ตาย, สิ้นลม, สิ้นใจ, ถึงแก่กรรม, Example: แม้ว่าท่านจะวายปราณไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญอยู่, Thai definition: สิ้นสุดสภาพของการมีชีวิต
แขม็บ[ADV] breathe weakly, Syn. พะงาบ, กระเเหม็บ, แขม็บๆ, Example: แมวนอนหายใจแขม็บๆ ก่อนตายเพราะถูกไอ้คนใจร้ายตีเอา, Thai definition: หายใจขึ้นลงถี่ๆ จวนจะหมดกำลัง
ลม[N] breath, See also: respiration, inhalation, Syn. ลมหายใจ, Example: เขายังมีลมอยู่แต่แผ่วเต็มที
ลมปราณ[N] breath, Syn. ลมหายใจ, Example: โยคะ และการบริหารกายช่วยให้ลมปราณสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระ
ลมหายใจ[N] breath, Syn. ลมปราณ, Example: เขาสูดลมหายใจเข้าปอดเต็มที่ ก่อนที่จะดำดิ่งลงสู่ใต้ผืนน้ำ
ปราณ[N] breath, See also: respiration, Syn. ลมหายใจ, ลมปราณ, Example: เขาสิ้นลมปราณ
การนัด[N] sniffing, See also: breathing, inhalation a pinch of snuff, Syn. การสูด, การดม, Example: เขาแสบจมูกจากการนัดยานัตถุ์, Thai definition: การเป่าหรือสูดให้ผงยาเข้าไปในรูจมูก
เสียงกรน[N] snore, See also: breath with a hoarse, noise while sleeping, Example: เขานอนลืมตาโพลง ฟังเสียงกรนของพ่อที่ดังสนั่นมาจากห้องข้างๆ, Thai definition: เสียงที่เกิดจากการหายใจในลำคอ เมื่อจวนจะหลับหรือหลับแล้ว
หายใจ[V] breathe, Example: เต่าไม่ได้หายใจเป็นจังหวะเหมือนสัตว์อื่นๆ, Thai definition: กิริยาที่ทำให้อากาศเข้าสู่และออกจากปอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัสสาสะ[n.] (atsāsa) EN: breath ; inhalation   FR: inhalation [f]
หายใจ[v.] (hāijai) EN: breathe   FR: respirer
หายใจเฮือก[v. exp.] (hāijai heūak) EN: breathe heavily   
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai øk) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe   FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out   FR: expirer ; exhaler
หอบ[v.] (høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath   
กลิ่นปาก[n. exp.] (klin pāk) EN: bad breath   FR: mauvaise haleine [f]
กระหืดกระหอบ[v.] (kraheūtkrahøp) EN: feel breathless ; be out of breath ; gasp ; pant   FR: haleter ; avoir le souffle coupé
กระหืดกระหอบ[adj.] (kraheūtkrahøp) EN: out of breath ; breathless ; panting ; gasping   FR: essoufflé ; haletant

CMU English Pronouncing Dictionary
BREATH    B R EH1 TH
BREATHS    B R EH1 TH S
BREATHY    B R EH1 TH IY0
BREATHE    B R IY1 DH
BREATHER    B R IY1 DH ER0
BREATHES    B R IY1 DH Z
BREATHED    B R IY1 DH D
BREATHING    B R IY1 DH IH0 NG
BREATHLESS    B R EH1 TH L AH0 S
BREATHLESSLY    B R EH1 TH L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breath    (n) brˈɛθ (b r e1 th)
breathe    (v) brˈiːð (b r ii1 dh)
breaths    (n) brˈɛθs (b r e1 th s)
breathed    (v) brˈiːðd (b r ii1 dh d)
breather    (n) brˈiːðər (b r ii1 dh @ r)
breathes    (v) brˈiːðz (b r ii1 dh z)
breathers    (n) brˈiːðəz (b r ii1 dh @ z)
breathing    (v) brˈiːðɪŋ (b r ii1 dh i ng)
breathless    (j) brˈɛθləs (b r e1 th l @ s)
breathalyser    (n) brˈɛθəlaɪzər (b r e1 th @ l ai z @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼吸[hū xī, ㄏㄨ ㄒㄧ, ] breathe, #2,812 [Add to Longdo]
气息[qì xī, ㄑㄧˋ ㄒㄧ, / ] breath, #4,697 [Add to Longdo]
鼻息[bí xī, ㄅㄧˊ ㄒㄧ, ] breath, #46,844 [Add to Longdo]
[yóng, ㄩㄥˊ, ] breathing (of fish), #79,438 [Add to Longdo]
气喘喘[qì chuǎn chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ ㄔㄨㄢˇ, / ] breathless, #154,772 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, ] breathe on; yawn; roar, #183,561 [Add to Longdo]
气管痉挛[qì guǎn jìng luán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ, / ] breathing convulsions (as in asthma); tracheospasm [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] breathing of pigs [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholtest {m}breath test; breathalyzer test [Add to Longdo]
Atem {m}; Atemzug {m} | Atemzüge {pl} | Atem holen | mit angehaltenem Atembreath | breaths | to catch one's breath | with bated breath [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
ぜいぜい;ぜえぜえ[, zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P) [Add to Longdo]
ため息をつく;溜息をつく;溜息を吐く;ため息を吐く;溜め息を吐く;溜め息をつく[ためいきをつく, tameikiwotsuku] (exp,v5k) to sigh; to breathe a sigh [Add to Longdo]
ふうふう;ふーふー[, fuufuu ; fu-fu-] (adv) (1) (on-mim) sound of heavy breathing; (n,vs) (2) blowing on something (e.g. to cool it down) [Add to Longdo]
ゆとり教育[ゆとりきょういく, yutorikyouiku] (exp) "education with breathing space" system; pressure-free education [Add to Longdo]
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
アルコール検知器[アルコールけんちき, aruko-ru kenchiki] (n) breathalyser; alcometer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breath \Breath\ (br[e^]th), n. [OE. breth, breeth, AS.
   br[=ae][eth] odor, scent, breath; cf. OHG. br[=a]dam steam,
   vapor, breath, G. brodem, and possibly E. {Brawn}, and
   {Breed}.]
   1. The air inhaled and exhaled in respiration; air which, in
    the process of respiration, has parted with oxygen and has
    received carbonic acid, aqueous vapor, warmth, etc.
    [1913 Webster]
 
       Melted as breath into the wind.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of breathing naturally or freely; the power or
    capacity to breathe freely; as, I am out of breath.
    [1913 Webster]
 
   3. The power of respiration, and hence, life. --Hood.
    [1913 Webster]
 
       Thou takest away their breath, they die. --Ps. civ.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   4. Time to breathe; respite; pause.
    [1913 Webster]
 
       Give me some breath, some little pause. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A single respiration, or the time of making it; a single
    act; an instant.
    [1913 Webster]
 
       He smiles and he frowns in a breath. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Fig.: That which gives or strengthens life.
    [1913 Webster]
 
       The earthquake voice of victory,
       To thee the breath of life.      --Byron.
    [1913 Webster]
 
   7. A single word; the slightest effort; a trifle.
    [1913 Webster]
 
       A breath can make them, as a breath has made.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   8. A very slight breeze; air in gentle motion.
    [1913 Webster]
 
       Calm and unruffled as a summer's sea,
       when not a breath of wind flies o'er its surface.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. Fragrance; exhalation; odor; perfume. --Tennison.
    [1913 Webster]
 
       The breath of flowers.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   10. Gentle exercise, causing a quicker respiration.
     [1913 Webster]
 
        An after dinner's breath.      --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {Out of breath}, breathless, exhausted; breathing with
    difficulty.
 
   {Under one's breath}, in low tones.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breath
   n 1: the process of taking in and expelling air during
      breathing; "he took a deep breath and dived into the pool";
      "he was fighting to his last breath"
   2: the air that is inhaled and exhaled in respiration; "his sour
     breath offended her"
   3: a short respite [syn: {breath}, {breather}, {breathing
     place}, {breathing space}, {breathing spell}, {breathing
     time}]
   4: an indirect suggestion; "not a breath of scandal ever touched
     her" [syn: {hint}, {intimation}, {breath}]
   5: a slight movement of the air; "there wasn't a breath of air
     in the room"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top