ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breath

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breath-, *breath*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breath(n) ลมหายใจ
breath(n) การหายใจ, Syn. respiration
breath(n) การพูดเป็นนัยๆ
breathe(vi) หายใจ, See also: พักเหนื่อย, หยุดชั่วหายเหนื่อย, พักผ่อน, คลายเครียด
breathy(adj) ซึ่งร้องเพลงหรือพูดมีเสียงลมหายใจ
breather(n) การพักผ่อนระยะสั้น, Syn. break
breathing(n) กระบวนการหายใจ
breathing(n) การหายใจ, Syn. respiration
breathable(adj) ซึ่งมีลมหายใจผ่านได้
breathe in(phrv) สูดอากาศเข้าไป, See also: สูดลมหายใจเข้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ, การหายใจ, ชีวิต, พลังชีวิต, การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง, การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย, ร่องรอย, กระแสลมอ่อน, กลิ่นปาก, กลิ่น, ไอ -Conf. breathe, breadth
breathableadj. เหมาะที่จะสูดหายใจเข้าไปได้
breathalysevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathalyzevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathe(บรีธ) vi., vt. หายใจเข้าออก, หายใจ, มีชีวิต, อึดใจ, ระบายลม, เป่า, ปล่อยกลิ่นออกมา, พักหายใจ, กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale, inhale -Conf.breath, breadth
breathed(บรีธดฺ) adj. ไร้เสียง, ใช้ลมหายใจในการออกเสียง
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก, ผู้หายใจ, คนที่ชีวิต, หลอดหายใจ, หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ, กระบวนการหายใจ, การหายใจอึดหนึ่ง, การหยุดพักหายใจ, การเอ่ยคำ, ความปรารถนา, ชั่วแวบเดียว, การโชยพัดเบา
breathing spacen. โอกาสพัก, โอกาสคิด, ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breathing spelln. โอกาสพัก, โอกาสคิด, ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
breath(n) ลมหายใจ
breathe(vt) หายใจ, ระบายลม, เป่าลม, กระซิบ
breather(n) การหยุดพัก, คนที่มีชีวิต
breathless(adj) หอบ, ไม่หายใจ
breathtaking(adj) น่างงงวย, น่าทึ่ง, น่าประหลาดใจ, น่าใจหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breath groupช่วงลมหายใจ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
breatherช่องหายใจ, ช่องระบาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breathing root; aerating root; pneumatophoreรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breathing; respirationการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breathy voiceเสียงพูดลมแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breathหายใจ [การแพทย์]
Breath Holding Spellโกรธแล้วร้องไห้จนหน้าเขียว [การแพทย์]
Breath Soundเสียงหายใจ, เสียงหายใจ, เสียงการหายใจที่ปอด, เสียงหายใจ [การแพทย์]
Breath Sound, Abnormalเสียงหายใจผิดปกติ [การแพทย์]
Breath Sound, Diminishedเสียงหายใจค่อยกว่าปกติเสียงหายใจอ่อนกว่าปกติ [การแพทย์]
Breath testsการตรวจวัดจากลมหายใจ [TU Subject Heading]
Breath Tests, Singleวิธีการหายใจครั้งเดียว [การแพทย์]
Breath, Singleวิธีสูดหายใจครั้งเดียว [การแพทย์]
Breath-Holding Testsแบบทดสอบการกลั้นลมหายใจ [การแพทย์]
Breath-Sound, Bronchialเสียงหายใจแบบบรองเคี่ยล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Breathe?- หายใจ? The Imitation Game (2014)
My breath?ปากฉันเหรอ Let the Truth Sting (2007)
Save your breath, Iago.หายใจเข้าไว้ อิอาโก้ เร็วเข้า! Aladdin (1992)
What was his crime? I can't breathe, Jafar!ข้าหายใจไม่ออก จาฟา Aladdin (1992)
A hundred thousand things to see ( -Hold your breath--it gets better!กว่า 100 สิ่งที่ควรพบเห็น สูดลมหายใจ แล้วมันจะดีขึ้น Aladdin (1992)
He had already stopped breathing by the time you drove off the road.เขาได้หยุดหายใจไปก่อนแล้ว ตอนที่คุณขับรถออกมา Basic Instinct (1992)
He was breathing when we went off the road.เขายังหายใจอยู่ ตอนที่ฉันขับรถ Basic Instinct (1992)
She groaned, her breath catching as he suddenly yanked her hair like a rider pulling on a horse 's mane.เธอร้องคราง ลมหายใจของเธอเสียงดัง... ...และทันใดนั้นเขาก็ดึงผมเธอ เหมือนยามที่นักขี่ม้าดึงบังเหียน Basic Instinct (1992)
Cathy, give Father a chance to draw breath.แคธที ให้เวลา พ่อพักหายใจหน่อยสิจ๊ะ Wuthering Heights (1992)
Just breathe now.ลองหายใจดู The Lawnmower Man (1992)
Just breathe and relax. That's it.หายใจและผ่อนคลาย อย่างงั้นแหละ The Lawnmower Man (1992)
Just relax. Just breathe.ผ่อนคลายและหายใจ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breathAfter running up so many flights of steps, she was completely out of breath.
breathAfter running up the hill, I was completely out of breath.
breathAll people breath air.
breathAll right. Now I want you to breathe in and hold it.
breathA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
breathAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
breathDon't breathe a word of it to anyone.
breathDon't waste your breath.
breathDo you want the doctors to use the machine to make your brother breathe?
breathEveryone held their breath to see who would win the presidential election.
breathFreedom is the breath of life.
breathHardly had he arrived at the hospital when he breathed his last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าใจหาย(adj) breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
วายปราณ(v) die, See also: breathe one's last, pass away, kick the bucket, croak, sniff it, perish, peg out, Syn. ตาย, สิ้นลม, สิ้นใจ, ถึงแก่กรรม, Example: แม้ว่าท่านจะวายปราณไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญอยู่, Thai Definition: สิ้นสุดสภาพของการมีชีวิต
แขม็บ(adv) breathe weakly, Syn. พะงาบ, กระเเหม็บ, แขม็บๆ, Example: แมวนอนหายใจแขม็บๆ ก่อนตายเพราะถูกไอ้คนใจร้ายตีเอา, Thai Definition: หายใจขึ้นลงถี่ๆ จวนจะหมดกำลัง
ลม(n) breath, See also: respiration, inhalation, Syn. ลมหายใจ, Example: เขายังมีลมอยู่แต่แผ่วเต็มที
ลมปราณ(n) breath, Syn. ลมหายใจ, Example: โยคะ และการบริหารกายช่วยให้ลมปราณสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระ
ลมหายใจ(n) breath, Syn. ลมปราณ, Example: เขาสูดลมหายใจเข้าปอดเต็มที่ ก่อนที่จะดำดิ่งลงสู่ใต้ผืนน้ำ
ปราณ(n) breath, See also: respiration, Syn. ลมหายใจ, ลมปราณ, Example: เขาสิ้นลมปราณ
การนัด(n) sniffing, See also: breathing, inhalation a pinch of snuff, Syn. การสูด, การดม, Example: เขาแสบจมูกจากการนัดยานัตถุ์, Thai Definition: การเป่าหรือสูดให้ผงยาเข้าไปในรูจมูก
เสียงกรน(n) snore, See also: breath with a hoarse, noise while sleeping, Example: เขานอนลืมตาโพลง ฟังเสียงกรนของพ่อที่ดังสนั่นมาจากห้องข้างๆ, Thai Definition: เสียงที่เกิดจากการหายใจในลำคอ เมื่อจวนจะหลับหรือหลับแล้ว
หายใจ(v) breathe, Example: เต่าไม่ได้หายใจเป็นจังหวะเหมือนสัตว์อื่นๆ, Thai Definition: กิริยาที่ทำให้อากาศเข้าสู่และออกจากปอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัสสาสะ[atsāsa] (n) EN: breath ; inhalation  FR: inhalation [ f ]
หายใจ[hāijai] (v) EN: breathe  FR: respirer
หายใจเฮือก[hāijai heūak] (v, exp) EN: breathe heavily
หายใจเข้า[hāijai khao] (v) EN: inhale ; breathe  FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
หายใจไม่ออก[hāijai mai øk] (v) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe  FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
หายใจออก[hāijai øk] (v) EN: exhale ; breathe out  FR: expirer ; exhaler
หอบ[høp] (v) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath
กลิ่นปาก[klin pāk] (n, exp) EN: bad breath  FR: mauvaise haleine [ f ]
กระหืดกระหอบ[kraheūtkrahøp] (v) EN: feel breathless ; be out of breath ; gasp ; pant  FR: haleter ; avoir le souffle coupé
กระหืดกระหอบ[kraheūtkrahøp] (adj) EN: out of breath ; breathless ; panting ; gasping  FR: essoufflé ; haletant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
breath
breathe
breaths
breathy
breathed
breather
breathes
breathing
breathless
breathlessly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breath
breathe
breaths
breathed
breather
breathes
breathers
breathing
breathless
breathalyser

WordNet (3.0)
breath(n) the process of taking in and expelling air during breathing
breath(n) the air that is inhaled and exhaled in respiration
breath(n) a short respite, Syn. breathing space, breathing time, breathing spell, breather, breathing place
breath(n) a slight movement of the air
breathalyze(v) test someone's alcohol level in his blood by means of a breathalyzer, Syn. breathalyse
breathalyzer(n) a device that measures chemicals (especially the alcohol content) in a person's expired breath, Syn. breathalyser
breathe(v) draw air into, and expel out of, the lungs, Syn. take a breath, respire, suspire
breathe(v) be alive
breathe(v) impart as if by breathing
breathe(v) allow the passage of air through

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Breath

n. [ OE. breth, breeth, AS. br&aemacr_;ð odor, scent, breath; cf. OHG. brādam steam, vapor, breath, G. brodem, and possibly E. Brawn, and Breed. ] 1. The air inhaled and exhaled in respiration; air which, in the process of respiration, has parted with oxygen and has received carbonic acid, aqueous vapor, warmth, etc. [ 1913 Webster ]

Melted as breath into the wind. Shak. [ 1913 Webster ]

2. The act of breathing naturally or freely; the power or capacity to breathe freely; as, I am out of breath. [ 1913 Webster ]

3. The power of respiration, and hence, life. Hood. [ 1913 Webster ]

Thou takest away their breath, they die. Ps. civ. 29. [ 1913 Webster ]

4. Time to breathe; respite; pause. [ 1913 Webster ]

Give me some breath, some little pause. Shak. [ 1913 Webster ]

5. A single respiration, or the time of making it; a single act; an instant. [ 1913 Webster ]

He smiles and he frowns in a breath. Dryden. [ 1913 Webster ]

6. Fig.: That which gives or strengthens life. [ 1913 Webster ]

The earthquake voice of victory,
To thee the breath of life. Byron. [ 1913 Webster ]

7. A single word; the slightest effort; a trifle. [ 1913 Webster ]

A breath can make them, as a breath has made. Goldsmith. [ 1913 Webster ]

8. A very slight breeze; air in gentle motion. [ 1913 Webster ]

Calm and unruffled as a summer's sea,
when not a breath of wind flies o'er its surface. Addison. [ 1913 Webster ]

9. Fragrance; exhalation; odor; perfume. Tennison. [ 1913 Webster ]

The breath of flowers. Bacon. [ 1913 Webster ]

10. Gentle exercise, causing a quicker respiration. [ 1913 Webster ]

An after dinner's breath. Shak. [ 1913 Webster ]


Out of breath, breathless, exhausted; breathing with difficulty. --
Under one's breath, in low tones.
[ 1913 Webster ]

Breathable

a. Such as can be breathed. [ 1913 Webster ]

Breathableness

n. State of being breathable. [ 1913 Webster ]

breathalyze

v. to test the alcohol content of someone's blood by means of a breathalyzer.
Syn. -- breathalyse. [ WordNet 1.5 ]

breathalyzer

n. [ a Trademark. ]a device that measures alcohol content of a person's breath.
Syn. -- breathalyser, breath analyzer. [ WordNet 1.5 ]

Breathe

v. t. 1. To inhale and exhale in the process of respiration; to respire. [ 1913 Webster ]

To view the light of heaven, and breathe the vital air. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. To inject by breathing; to infuse; -- with into. [ 1913 Webster ]

Able to breathe life into a stone. Shak. [ 1913 Webster ]

And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life. Gen. ii. 7. [ 1913 Webster ]

3. To emit or utter by the breath; to utter softly; to whisper; as, to breathe a vow. [ 1913 Webster ]

He softly breathed thy name. Dryden. [ 1913 Webster ]

Or let the church, our mother, breathe her curse,
A mother's curse, on her revolting son. Shak. [ 1913 Webster ]

4. To exhale; to emit, as breath; as, the flowers breathe odors or perfumes. [ 1913 Webster ]

5. To express; to manifest; to give forth. [ 1913 Webster ]

Others articles breathe the same severe spirit. Milner. [ 1913 Webster ]

6. To act upon by the breath; to cause to sound by breathing. “They breathe the flute.” Prior. [ 1913 Webster ]

7. To promote free respiration in; to exercise. [ 1913 Webster ]

And every man should beat thee. I think thou wast created for men to breathe themselves upon thee. Shak. [ 1913 Webster ]

8. To suffer to take breath, or recover the natural breathing; to rest; as, to breathe a horse. [ 1913 Webster ]

A moment breathed his panting steed. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

9. To put out of breath; to exhaust. [ 1913 Webster ]

Mr. Tulkinghorn arrives in his turret room, a little breathed by the journey up. Dickens. [ 1913 Webster ]

10. (Phonetics) To utter without vocality, as the nonvocal consonants. [ 1913 Webster ]

The same sound may be pronounces either breathed, voiced, or whispered. H. Sweet. [ 1913 Webster ]

Breathed elements, being already voiceless, remain unchanged [ in whispering ]. H. Sweet. [ 1913 Webster ]


To breathe again, to take breath; to feel a sense of relief, as from danger, responsibility, or press of business. --
To breathe one's last, to die; to expire. --
To breathe a vein, to open a vein; to let blood. Dryden.
[ 1913 Webster ]

Breathe

v. i. [ imp. & p. p. Breathed p. pr. & vb. n. Breathing. ] [ From Breath. ] [ 1913 Webster ]

1. To respire; to inhale and exhale air; hence;, to live. “I am in health, I breathe.” Shak. [ 1913 Webster ]

Breathes there a man with soul so dead
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land! Sir W. Scott [ The Lay of the Last Minstrel ]. [ 1913 Webster +PJC ]

2. To take breath; to rest from action. [ 1913 Webster ]

Well! breathe awhile, and then to it again! Shak. [ 1913 Webster ]

3. To pass like breath; noiselessly or gently; to exhale; to emanate; to blow gently. [ 1913 Webster ]

The air breathes upon us here most sweetly. Shak. [ 1913 Webster ]

There breathes a living fragrance from the shore. Byron. [ 1913 Webster ]

breathed

adj. uttered without voice.
Syn. -- voiceless. [ WordNet 1.5 ]

breathed

adj. having breath or breath as specified; usually used in combination; as, sweet-breathed. [ WordNet 1.5 ]

Breather

n. 1. One who breathes. Hence: (a) One who lives. (b) One who utters. (c) One who animates or inspires. [ 1913 Webster ]

2. That which puts one out of breath, as violent exercise. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

3. a pause to catch one's breath, or for some other form of rest or refreshment; -- often used in the phrase
to take a breather, i.e. to pause for refreshment. [ Colloq. ] [ PJC ]

4. a vent in a container to allow equalization of internal and external pressure. [ PJC ]

5. an air intake pipe to provide air to machinery or people submerged or otherwise sealed off from the outside. [ PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼吸[hū xī, ㄏㄨ ㄒㄧ,  ] breathe #2,812 [Add to Longdo]
气息[qì xī, ㄑㄧˋ ㄒㄧ,   /  ] breath #4,697 [Add to Longdo]
鼻息[bí xī, ㄅㄧˊ ㄒㄧ,  ] breath #46,844 [Add to Longdo]
[yóng, ㄩㄥˊ, ] breathing (of fish) #79,438 [Add to Longdo]
气喘喘[qì chuǎn chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ ㄔㄨㄢˇ,    /   ] breathless #154,772 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, ] breathe on; yawn; roar #183,561 [Add to Longdo]
气管痉挛[qì guǎn jìng luán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ,     /    ] breathing convulsions (as in asthma); tracheospasm [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] breathing of pigs [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholtest { m }breath test; breathalyzer test [Add to Longdo]
Atem { m }; Atemzug { m } | Atemzüge { pl } | Atem holen | mit angehaltenem Atembreath | breaths | to catch one's breath | with bated breath [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) #441 [Add to Longdo]
呼吸[こきゅう, kokyuu] (n, vs, adj-no) (1) breath; respiration; (2) knack; trick; secret (of doing something); (P) #6,181 [Add to Longdo]
[いき(P);おき(ok), iki (P); oki (ok)] (n) (1) breath; breathing; (2) (See 息が合う) tone; mood; (P) #7,854 [Add to Longdo]
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) #9,798 [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
ぜいぜい;ぜえぜえ[zeizei ; zeezee] (adv, adv-to, vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P) [Add to Longdo]
ため息をつく;溜息をつく;溜息を吐く;ため息を吐く;溜め息を吐く;溜め息をつく[ためいきをつく, tameikiwotsuku] (exp, v5k) to sigh; to breathe a sigh [Add to Longdo]
ふうふう;ふーふー[fuufuu ; fu-fu-] (adv) (1) (on-mim) sound of heavy breathing; (n, vs) (2) blowing on something (e.g. to cool it down) [Add to Longdo]
ゆとり教育[ゆとりきょういく, yutorikyouiku] (exp) "education with breathing space" system; pressure-free education [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top