ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phoning

F OW1 N IH0 NG   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phoning-, *phoning*, phon
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Monday morning, I'm phoning Claremont Military Academy.เช้าวันจันทร์, ฉันจะโทรไป กองเกณฑ์ทหารแคลร์มอนต์ Metamorphosis (2001)
Thank you for phoning.- แองกัส Faith Like Potatoes (2006)
Why do you keep phoning?ทำไมโมรศัพท์อยู่ได้? Beethoven Virus (2008)
Renee's phoning in the coordinates.เรเนกำลังโทร ไปบอกพิกัด Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I'm phoning him.- เขาบอกว่าไง? ดูกระจก. The Eleventh Hour (2010)
Exactly the same. (SIGHS) Um, you're not phoning him are you?เหมือนเป๊ะ ฮืม คุณจะไม่โทรหาเขาหรอกใช่มั้ย Unaired Pilot (2010)
She's phoning county lockup, arranging a meeting with Pope...เธอโทรไปที่เรือนจำ เพื่อนัดพบกับโป๊ป... Pilot (2011)
Oh! Then it must be Charlie. At least he's phoning, I suppose.อ้าว ถ้าอย่างงั้นต้องเป็นชาร์ลีแน่ๆ อย่างน้อยเขาก็โทรมาหา ฉันคิดว่านะ The Six Thatchers (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phoningAnd so it seems she tried phoning but it's who was on the other end of that phone that was the problem.
phoningHe keeps on phoning me, and I really don't want to talk to him.
phoningHe'll be out at lunch now, so there's no point phoning straight away.
phoningJim could hear who she was phoning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพูดโทรศัพท์[N] telephoning, See also: phoning, making a telephone call, making or receiving a call, Syn. การคุยโทรศัพท์, Example: การพูดโทรศัพท์ในตู้โทรศัพท์สาธารณะนานๆ เป็นสิ่งที่ไม่สมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุยโทรศัพท์[n. exp.] (kān khui thōrasap) EN: telephoning   
การพูดโทรศัพท์[n. exp.] (kān phūt thōrasap) EN: telephoning ; phoning ; making a telephone call ; making or receiving a call   FR: communication téléphonique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHONING    F OW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phoning    (v) fˈounɪŋ (f ou1 n i ng)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top