Search result for

water

(160 entries)
(0.0051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -water-, *water*.
English-Thai: Longdo Dictionary
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
watershed(n) ลุ่มน้ำ
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
water boatman (n ) มวนกรรเชียง
water monitor (n ) ตะกวด ตัวเหี้ย สัตว์เลื้อยคลานประเภทดังกล่าว
water purifierเครื่องกรองน้ำ
water strider (n ) จิงโจ้้น้ำ
water under the bridge (n phrase ) ที่ผ่านมาแล้ว ก็ให้แล้วไป
water vapor (n ) ไอน้ำ
water-absorbing (adj ) ซึ่งดูดซับน้ำ
watered (n) การรดน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นดิน
watershed forest (n ) ป่าต้นน้ำ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
water    [N] น้ำ, See also: น้ำเปล่า, น้ำจืด, Syn. drinking water, mineral water, distilled water, aqua pura, liquid
water    [N] แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล
water    [N] ธาตุน้ำ
water    [N] พาหนะทางน้ำ โดยเฉพาะเรือ
water    [N] น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา
water    [N] น้ำคร่ำ
water    [N] ความส่องสว่างของเพชรพลอย
water    [VT] ทำให้เปียก, Syn. soak, sprinkle, wet, Ant. dry
water    [VT] ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม), See also: รดน้ำ, Syn. irrigate
water    [ADJ] เกี่ยวกับน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
water balance; isohydriaดุลน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
water blisterตุ่มใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
water chillerเครื่องทำน้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water conditioning; water treatmentการปรับคุณภาพน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water coolerตู้น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water courseร่องน้ำ, ทางน้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
water damage insuranceการประกันภัยความเสียหายจากน้ำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
water gapช่องเขาน้ำกัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
water horizon; aquiferชั้นหินอุ้มน้ำ, ชั้นน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
water intoxication๑. ภาวะน้ำเป็นพิษ๒. ภาวะเมาน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waterน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waterน้ำ [TU Subject Heading]
Water น้ำ
1) ความหมายในทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ของเหลวที่เกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซไฮโตรเจนและก๊าซออกซิเจนในภาวะที่ เหมาะสม 2) ในความหมายของประชาชน หมายถึง สิ่งที่นำมาใช้สำหรับดื่ม กิน ชำระล้างร่างกาย ใช้ในการเพาะปลูก การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ เป็นต้น 3) ในความหมายทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง ทรัพยากรที่สำคัญทางธรรมชาติชนิดหนึ่ง นอกเหนือไปจากทรัพยากรประเภทอื่นๆ เช่น แร่ธาตุ ป่าชายเลน แหล่งปะการัง ฯลฯ น้ำยังเป็นทรัพยากรประเภทที่มีการเกิดขึ้นทดแทนอยู่ตลอดเวลาเป็นวัฎจักร [สิ่งแวดล้อม]
Water - spoutสเปาท์น้ำ พวยน้ำ นาคเล่นน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Water - vapour spectroscopeสเปคโตรสโคปละอองไอ น้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Water and architectureน้ำกับสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Water and civilizationน้ำกับอารยธรรม [TU Subject Heading]
water application efficiencywater application efficiency, ประสิทธิภาพในการให้น้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Water balanceการสมดุลย์ของน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
water balancewater balance, สมดุลน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
water"I did that," she complained, "but there was no water in it!"
water"Please give me some water." "All right."
waterIn 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.
waterA fallen leaf floated on the surface of the water.
waterOww! Oww! Oww! The bath water is too hot.
waterI suspect they water down the beer in that pub.
waterI don't feel well after drinking that water.
waterNo. He doesn't like water!
waterAh, this hot water's good!
waterI prepared a weak solution of sugar and water.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
water(วอ'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ, See also: waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจาง,ผสมน้ำ,ทำให้แวววาว,ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ,ดื่มน้ำ,adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer
water buffalon. ควาย
water closetn. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ถังชักโครกในห้องส้วม, Syn. privy,bathroom
water coolern. เครื่องทำให้น้ำเย็นและจ่ายน้ำ
water fowln. นกน้ำ
water gagen. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ
water gaten. ประตูน้ำ, Syn. floodgate
water gaugen. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ
water glassn. แก้วน้ำดื่ม,แก้วน้ำวัดระดับน้ำ
water hyacinthn. ผักตบชวา

English-Thai: Nontri Dictionary
water(n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว
water(vi)
water(vt) เติมน้ำ,กินน้ำ,รดน้ำ,ชะ,ล้าง,พรมน้ำ,ทำให้เปียก
WATER water buffalo(n) ควาย
WATER water closet(n) ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องสุขา
WATER water mill(n) โรงสีใช้กำลังน้ำ
WATER water sprite(n) พรายน้ำ
WATER water supply(n) การประปา
WATER water tower(n) อ่างเก็บน้ำ
watercolour(n) สีน้ำ,ภาพสีน้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รดน้ำต้นไม้    [V] water, Example: เราควรให้ผู้ป่วยช่วยทำงานบ้านง่ายๆ เช่น กวาดบ้านถูกบ้าน รดน้ำต้นไม้ ล้างถ้วยชาม เป็นต้น, Thai definition: ให้น้ำซึ่งเป็นอาหารของต้นไม้
นาฬิกากันน้ำ    [N] waterproof watch
กีฬาทางน้ำ    [N] marine sport, See also: water sport, Ant. กีฬาทางบก, Example: ลูกชายฉันชอบเล่นกีฬาทางน้ำทุกชนิด จนตัวดำเป็นเหนี่ยงขึ้นทุกวัน, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: กีฬาที่เล่นและแข่งขันในน้ำ
เครื่องทำน้ำร้อน    [N] water heater, Example: เพื่อการประหยัดพลังงาน ควรเปลี่ยนเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพต่ำเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนแก่น้ำจนมีอุณหภูมิตามที่ต้องการ
เครื่องปั๊มน้ำ    [N] water pump, See also: feed pump, Syn. เครื่องสูบน้ำ, Example: เครื่องปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับมนุษย์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทำให้น้ำมีแรงดันมากขึ้น
แหล่งน้ำ [N] water resource
คลองระบายน้ำ    [N] water-distribution canal, Example: การระบายน้ำบนผิวดินสามารถทำได้ โดยการระบายน้ำด้วยคลองระบายน้ำ เพื่อนำน้ำออกไปจากพื้นที่โดยตรง, Thai definition: คลองที่ถ่ายเทน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อมิให้มีปริมาณน้ำมากเกินไป
ผืนน้ำ    [N] water, Syn. แผ่นน้ำ, Example: สำหรับผู้ที่ยังชีพด้วยการจับกุ้ง ปู ปลา ใต้ผืนน้ำ คือ ขุมทรัพย์ที่มีค่า
โอ่ง [N] water jar, See also: earthen jar, Syn. ตุ่ม, โอ่งน้ำ, Example: สมัยก่อนพอถึงหน้าฝนชาวบ้านจะพากันรองน้ำใส่โอ่ง เพื่อเก็บไว้กินและใช้ตลอดทั้งปี, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับขังน้ำ ก้นสอบเล็กน้อย ปากกว้าง
เต้า [N] water bottle, Syn. หม้อใส่น้ำ, พระเต้าษิโณทก, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
อ่างเก็บน้ำ[n.] (āngkepnām) EN: reservoir ; water tower   FR: réservoir [m]
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อัดลม[n.] (atlom) EN: carbonated water ; soda water ; soda   
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
บ่อน้ำ[n.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
บัว[n.] (būa) EN: lotus ; water lily   FR: lotus [m] ; nénuphar [m]
บัวฝรั่ง [n. exp.] (būa Farang) EN: Hardy water-lily   

CMU English Pronouncing Dictionary
WATER    W AO1 T ER0
WATERY    W AO1 T ER0 IY0
WATERS    W AO1 T ER0 Z
WATERED    W AO1 T ER0 D
WATERER    W AO1 T ER0 ER0
WATER'S    W AO1 T ER0 Z
WATERMAN    W AO1 T ER0 M AH0 N
WATERSON    W AO1 T ER0 S AH0 N
WATERLOG    W AO1 T ER0 L AA2 G
WATERING    W AO1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
water    (v) (w oo1 t @ r)
waters    (v) (w oo1 t @ z)
watery    (j) (w oo1 t @ r ii)
watered    (v) (w oo1 t @ d)
Waterloo    (n) (w oo2 t @ l uu1)
waterhen    (n) (w oo1 t @ h e n)
waterier    (j) (w oo1 t @ r i@ r)
watering    (v) (w oo1 t @ r i ng)
waterman    (n) (w oo1 t @ m @ n)
watermen    (n) (w oo1 t @ m @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みず, mizu] Thai: น้ำ English: water

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trinknapf {m}water dish [Add to Longdo]
Wasseruhr {f}water meter [Add to Longdo]
Munddusche {f}water pick [Add to Longdo]
Wasserader {f}water vein [Add to Longdo]
Wasserglas {n}water glass; tumble; soluble glass [Add to Longdo]
Wasserkran {m}water standpipe [Add to Longdo]
Pegelstand {m}water level [Add to Longdo]
Wasserrohr {n}water pipe [Add to Longdo]
Augewässer {n}water bodies in the wetlands [Add to Longdo]
Wasserwelle {f}water wave [Add to Longdo]
Wasserdruck {m}water pressure [Add to Longdo]
Wasserpumpe {f}water pump [Add to Longdo]
Spülwasser {n}water for rinsing [Add to Longdo]
Wasserblase {f}water blister [Add to Longdo]
Wasserbombe {f}water balloon [Add to Longdo]
Wassersport {m}water sports [Add to Longdo]
Wassersuppe {f}water gruel [Add to Longdo]
Wasserbilanz {f}water balance [Add to Longdo]
Kaffeewasser {n}water for the coffee [Add to Longdo]
Wasserbedarf {m}water demand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
LWR[エルダブリューアール, erudaburyu-a-ru] (n) (See 軽水炉) light-water reactor; LWR [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
いさら井;細小井[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring [Add to Longdo]
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不透水[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; watertight; impermeable [Add to Longdo]
储水箱[chǔ shuǐ xiāng, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ, / ] water-storage tank [Add to Longdo]
分水岭[fēn shuǐ lǐng, ㄈㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] water divide; watershed [Add to Longdo]
分水线[fēn shuǐ xiàn, ㄈㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] watershed [Add to Longdo]
刨冰[bào bīng, ㄅㄠˋ ㄅㄧㄥ, ] water-ice [Add to Longdo]
含水[hán shuǐ, ㄏㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, ] watery [Add to Longdo]
引水工程[yǐn shuǐ gōng chéng, ˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] water-induction engineering [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] water bucket for irrigation [Add to Longdo]
抗水[kàng shuǐ, ㄎㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; water resistant [Add to Longdo]
抽水机[chōu shuǐ jī, ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧ, / ] water pump [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ろ波器[ろはき, rohaki] filter (as in water filter) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Water \Wa"ter\ (w[add]"t[~e]r), n. [AS. w[ae]ter; akin to OS.
   watar, OFries. wetir, weter, LG. & D. water, G. wasser, OHG.
   wazzar, Icel. vatn, Sw. vatten, Dan. vand, Goth. wat[=o], O.
   Slav. & Russ. voda, Gr. 'y`dwr, Skr. udan water, ud to wet,
   and perhaps to L. unda wave. [root]137. Cf. {Dropsy},
   {Hydra}, {Otter}, {Wet}, {Whisky}.]
   1. The fluid which descends from the clouds in rain, and
    which forms rivers, lakes, seas, etc. "We will drink
    water." --Shak. "Powers of fire, air, water, and earth."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Pure water consists of hydrogen and oxygen, {H2O}, and
      is a colorless, odorless, tasteless, transparent
      liquid, which is very slightly compressible. At its
      maximum density, 39[deg] Fahr. or 4[deg] C., it is the
      standard for specific gravities, one cubic centimeter
      weighing one gram. It freezes at 32[deg] Fahr. or
      0[deg] C. and boils at 212[deg] Fahr. or 100[deg] C.
      (see {Ice}, {Steam}). It is the most important natural
      solvent, and is frequently impregnated with foreign
      matter which is mostly removed by distillation; hence,
      rain water is nearly pure. It is an important
      ingredient in the tissue of animals and plants, the
      human body containing about two thirds its weight of
      water.
      [1913 Webster]
 
   2. A body of water, standing or flowing; a lake, river, or
    other collection of water.
    [1913 Webster]
 
       Remembering he had passed over a small water a poor
       scholar when first coming to the university, he
       kneeled.               --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. Any liquid secretion, humor, or the like, resembling
    water; esp., the urine.
    [1913 Webster]
 
   4. (Pharm.) A solution in water of a gaseous or readily
    volatile substance; as, ammonia water. --U. S. Pharm.
    [1913 Webster]
 
   5. The limpidity and luster of a precious stone, especially a
    diamond; as, a diamond of the first water, that is,
    perfectly pure and transparent. Hence, of the first water,
    that is, of the first excellence.
    [1913 Webster]
 
   6. A wavy, lustrous pattern or decoration such as is imparted
    to linen, silk, metals, etc. See {Water}, v. t., 3,
    {Damask}, v. t., and {Damaskeen}.
    [1913 Webster]
 
   7. An addition to the shares representing the capital of a
    stock company so that the aggregate par value of the
    shares is increased while their value for investment is
    diminished, or "diluted." [Brokers' Cant]
    [1913 Webster]
 
   Note: Water is often used adjectively and in the formation of
      many self-explaining compounds; as, water drainage;
      water gauge, or water-gauge; waterfowl, water-fowl, or
      water fowl; water-beaten; water-borne, water-circled,
      water-girdled, water-rocked, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Hard water}. See under {Hard}.
 
   {Inch of water}, a unit of measure of quantity of water,
    being the quantity which will flow through an orifice one
    inch square, or a circular orifice one inch in diameter,
    in a vertical surface, under a stated constant head; also
    called {miner's inch}, and {water inch}. The shape of the
    orifice and the head vary in different localities. In the
    Western United States, for hydraulic mining, the standard
    aperture is square and the head from 4 to 9 inches above
    its center. In Europe, for experimental hydraulics, the
    orifice is usually round and the head from 1/2 of an inch
    to 1 inch above its top.
 
   {Mineral water}, waters which are so impregnated with foreign
    ingredients, such as gaseous, sulphureous, and saline
    substances, as to give them medicinal properties, or a
    particular flavor or temperature.
 
   {Soft water}, water not impregnated with lime or mineral
    salts.
 
   {To hold water}. See under {Hold}, v. t.
 
   {To keep one's head above water}, to keep afloat; fig., to
    avoid failure or sinking in the struggles of life.
    [Colloq.]
 
   {To make water}.
    (a) To pass urine. --Swift.
    (b) (Naut.) To admit water; to leak.
 
   {Water of crystallization} (Chem.), the water combined with
    many salts in their crystalline form. This water is
    loosely, but, nevertheless, chemically, combined, for it
    is held in fixed and definite amount for each substance
    containing it. Thus, while pure copper sulphate, {CuSO4},
    is a white amorphous substance, blue vitriol, the
    crystallized form, {CuSO4.5H2O}, contains five molecules
    of water of crystallization.
 
   {Water on the brain} (Med.), hydrocephalus.
 
   {Water on the chest} (Med.), hydrothorax.
    [1913 Webster]
 
   Note: Other phrases, in which water occurs as the first
      element, will be found in alphabetical order in the
      Vocabulary.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Water \Wa"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Watered}; p. pr. & vb. n.
   {Watering}.] [AS. w[ae]terian, gew[ae]terian.]
   [1913 Webster]
   1. To wet or supply with water; to moisten; to overflow with
    water; to irrigate; as, to water land; to water flowers.
    [1913 Webster]
 
       With tears watering the ground.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Men whose lives gilded on like rivers that water the
       woodlands.              --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply with water for drink; to cause or allow to
    drink; as, to water cattle and horses.
    [1913 Webster]
 
   3. To wet and calender, as cloth, so as to impart to it a
    lustrous appearance in wavy lines; to diversify with
    wavelike lines; as, to water silk. Cf. {Water}, n., 6.
    [1913 Webster]
 
   4. To add water to (anything), thereby extending the quantity
    or bulk while reducing the strength or quality; to extend;
    to dilute; to weaken.
    [1913 Webster]
 
   {To water stock}, to increase the capital stock of a company
    by issuing new stock, thus diminishing the value of the
    individual shares. Cf. {Water}, n., 7. [Brokers' Cant]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Water \Wa"ter\, v. i.
   1. To shed, secrete, or fill with, water or liquid matter;
    as, his eyes began to water.
    [1913 Webster]
 
       If thine eyes can water for his death. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To get or take in water; as, the ship put into port to
    water.
    [1913 Webster]
 
   {The mouth waters}, a phrase denoting that a person or animal
    has a longing desire for something, since the sight of
    food often causes one who is hungry to have an increased
    flow of saliva.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 water
   n 1: binary compound that occurs at room temperature as a clear
      colorless odorless tasteless liquid; freezes into ice below
      0 degrees centigrade and boils above 100 degrees
      centigrade; widely used as a solvent [syn: {water}, {H2O}]
   2: the part of the earth's surface covered with water (such as a
     river or lake or ocean); "they invaded our territorial
     waters"; "they were sitting by the water's edge" [syn: {body
     of water}, {water}]
   3: once thought to be one of four elements composing the
     universe (Empedocles)
   4: a facility that provides a source of water; "the town debated
     the purification of the water supply"; "first you have to cut
     off the water" [syn: {water system}, {water supply}, {water}]
   5: liquid excretory product; "there was blood in his urine";
     "the child had to make water" [syn: {urine}, {piss}, {pee},
     {piddle}, {weewee}, {water}]
   6: a liquid necessary for the life of most animals and plants;
     "he asked for a drink of water"
   v 1: supply with water, as with channels or ditches or streams;
      "Water the fields" [syn: {water}, {irrigate}]
   2: provide with water; "We watered the buffalo"
   3: secrete or form water, as tears or saliva; "My mouth watered
     at the prospect of a good dinner"; "His eyes watered"
   4: fill with tears; "His eyes were watering"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 water‐
   aquatic; water‐
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 water [watər]
   water
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top