ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กีฬาทางน้ำ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กีฬาทางน้ำ-, *กีฬาทางน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีฬาทางน้ำ[N] marine sport, See also: water sport, Ant. กีฬาทางบก, Example: ลูกชายฉันชอบเล่นกีฬาทางน้ำทุกชนิด จนตัวดำเป็นเหนี่ยงขึ้นทุกวัน, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: กีฬาที่เล่นและแข่งขันในน้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Better luck next time, Lance.ผมเล่นกีฬาทางน้ำหลายอย่างนะ คุณรู้จักไหม ไคแอ็ค-- Valentine (2001)
- My friends call me Watersports. - Sport...เพื่อนๆเรียกผมว่า นายนักกีฬาทางน้ำ Latter Days (2003)
Water sports. Excuse me.ต้องเล่น กีฬาทางน้ำ Chuck Versus the Nemesis (2007)
Then we'll get adventurous with the best in water sports.แล้วเราก็ลุยต่อ กับสุดยอดกีฬาทางน้ำDisturbia (2007)
It's a popular destination for water sport enthusiasts.เป็นสถานที่ยอดนิยม สำหรับผู้สนใจกีฬาทางน้ำ Epilogue (2011)
No water sport.ไม่เล่นกีฬาทางน้ำA Bear in Need (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีฬาทางน้ำ[n. exp.] (kīlā thāng nām) EN: water sports ; marine sports   FR: sport nautique [m]

English-Thai: Nontri Dictionary
aquatics(n) กีฬาทางน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top