Search result for

รดน้ำ

(33 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รดน้ำ-, *รดน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รดน้ำ[V] water, See also: sprinkle, Example: แดงออกไปรดน้ำต้นไม้แต่เช้า
รดน้ำศพ[V] perform the funeral bathing ceremony, See also: perform the bathing ceremony for the dead
รดน้ำมนต์[V] sprinkle holy water, See also: pour sacred water on somebody, bless someone with holy water, Example: ถ้าใครมีเคราะห์ ก็ต้องให้พระรดน้ำมนต์ให ้ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์
รดน้ำดำหัว[V] pour water on the hands of revered elders and ask for blessing, Example: วันเกิดพ่อต้องจัดงานกินเลี้ยงรดน้ำดำหัวเป็นประจำทุกปี
รดน้ำต้นไม้[V] water, Example: เราควรให้ผู้ป่วยช่วยทำงานบ้านง่ายๆ เช่น กวาดบ้านถูกบ้าน รดน้ำต้นไม้ ล้างถ้วยชาม เป็นต้น, Thai definition: ให้น้ำซึ่งเป็นอาหารของต้นไม้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รดน้ำน. วิธีการเขียนจิตรกรรมเป็นลวดลายสีทองบนพื้นลงรักหรือทาชาด เรียกว่า ลายปิดทองรดนํ้า, ต่อมาเรียกสั้นลงเป็น ลายรดนํ้า.
รดน้ำก. หลั่งนํ้าในพิธีต่าง ๆ เช่น รดน้ำบ่าวสาวในพิธีแต่งงาน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want the kids in bed by nine, the dog fed, the yard watered, the gate locked.ให้ลูกเข้านอนสามทุ่ม ให้อาหารหมา รดน้ำสนามหญ้า ล็อคประตูรั้ว Airplane! (1980)
To the left neighbor, the carpenter Andra, some cracklings, some lard, two sausages.ทางด้านซ้ายเพื่อนบ้านช่างไม้ Andra, บางแรดน้ำมันหมูสองไส้กรอก Idemo dalje (1982)
You should be watering me if you want me to grow.และคุณต้องรดน้ำฉันด้วย ถ้าคุณอยากให้ฉันโต Léon: The Professional (1994)
He watered it too much, even though I warned him not to.เขารดน้ำมันมากเกินไป ทั้งๆที่ฉันบอกว่าไม่ต้องรดมากก็ได้ Yomigaeri (2002)
I thought of our house, and our neighbors' houses... all alike, and their green lawns... and their sprinklers and their station wagons parked outside the garage door.คิดถึงบ้านของเรา และละแวกบ้านของเรา... ที่ทุกหลังเหมือนกันหมด พวกเขามีสนามหญ้าสีเขียว... หัวฉีดรดน้ำ และมีรถแวนของพวกเขา จอดอยู่หน้าประตูโรงจอดรถ The Dreamers (2003)
Oh, you mean sorting the mail and watering the plantsโอ้, นายหมายความว่ามาช่วยเรียงจดหมาย รดน้ำต้นไม้ อย่างงั้นเหรอ Shrek 2 (2004)
Give it a little water... go easy on the direct sunlight... and notice it every once in a while.รดน้ำนิดหน่อย... ไม่ต้องห่วงเรื่องแสงแดด แล้วก็คอยมองดูมันซักแป๊ปนึง The Woodsman (2004)
At them, the police, at Rick, at Maria, at the dry cleaners who destroyed another blouse today, at the gardener who keeps overwatering the lawn.พวกเขา ตำรวจ ริค มาเรีย คนซักแห้งที่ทำเสื้อพังไปอีกตัววันนี้ คนสวนที่รดน้ำมากไป Crash (2004)
He's setting the sprinklers.กำลังติดตั้งหัวรดน้ำอยู่ในสวน Goal! The Dream Begins (2005)
I do water them. When I remember.ฉันรดน้ำจริงๆ นะ ตอนที่จำได้ The Constant Gardener (2005)
Why don't you water them?ทำไมไม่รดน้ำล่ะ? The Constant Gardener (2005)
- Water it, or I'll kill you. - Water it? Okay.รดน้ำซะไม่งั้นนายตาย รดซะ โอเค้? My Boyfriend Is Type-B (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รดน้ำ[n.] (rotnām) EN: water-pouring cerenomy   FR: cérémonie d'aspersion [f]
รดน้ำ[v.] (rotnām) EN: water ; sprinkle   FR: mouiller ; arroser
รดน้ำ[v.] (rotnām) EN: sprinkle water on the bride and groom at a wedding   
รดน้ำดำหัว[n. exp.] (rotnām damhūa) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder   
รดน้ำต้นไม้[v. exp.] (rotnām tonmāi) EN: water the plants ; water the garden   FR: arroser les plantes
รดน้ำมนตร์[v. exp.] (rot nām mon) EN: sprinkle with holy water ; asperge   
รดน้ำศพ[v. exp.] (rotnām sop) EN: perform the funeral bathing ceremony   

English-Thai: Longdo Dictionary
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hose[VT] ฉีดน้ำด้วยสายยาง, See also: รดน้ำด้วยสายฉีด
water[VT] ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม), See also: รดน้ำ, Syn. irrigate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lactic acidn. กรดน้ำนม
watering potn. ภาชนะรดต้นไม้,กระป๋องหรือถังรดน้ำต้นไม้, Syn. watering pan

English-Thai: Nontri Dictionary
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติค
water(vt) เติมน้ำ,กินน้ำ,รดน้ำ,ชะ,ล้าง,พรมน้ำ,ทำให้เปียก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top