Search result for

รดน้ำ

(33 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รดน้ำ-, *รดน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รดน้ำ[V] water, See also: sprinkle, Example: แดงออกไปรดน้ำต้นไม้แต่เช้า
รดน้ำศพ[V] perform the funeral bathing ceremony, See also: perform the bathing ceremony for the dead
รดน้ำมนต์[V] sprinkle holy water, See also: pour sacred water on somebody, bless someone with holy water, Example: ถ้าใครมีเคราะห์ ก็ต้องให้พระรดน้ำมนต์ให ้ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์
รดน้ำดำหัว[V] pour water on the hands of revered elders and ask for blessing, Example: วันเกิดพ่อต้องจัดงานกินเลี้ยงรดน้ำดำหัวเป็นประจำทุกปี
รดน้ำต้นไม้[V] water, Example: เราควรให้ผู้ป่วยช่วยทำงานบ้านง่ายๆ เช่น กวาดบ้านถูกบ้าน รดน้ำต้นไม้ ล้างถ้วยชาม เป็นต้น, Thai definition: ให้น้ำซึ่งเป็นอาหารของต้นไม้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รดน้ำน. วิธีการเขียนจิตรกรรมเป็นลวดลายสีทองบนพื้นลงรักหรือทาชาด เรียกว่า ลายปิดทองรดนํ้า, ต่อมาเรียกสั้นลงเป็น ลายรดนํ้า.
รดน้ำก. หลั่งนํ้าในพิธีต่าง ๆ เช่น รดน้ำบ่าวสาวในพิธีแต่งงาน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- What kind of irrigation...? - Shut up.- ใช้วิธีรดน้ำแบบไหน Pineapple Express (2008)
- When did you last watered the plant?เธอรดน้ำต้นไม้ล่าสุดเมื่อไหร่กัน? Dogtooth (2009)
- Do it every week.รดน้ำมันทุกอาทิตย์ Dogtooth (2009)
I just came by to feed my venus flytrap.เพื่อน ฉันแค่มารดน้ำ ให้ต้นกาบหอยแคง Sectionals (2009)
- the ground needs to be really soaked.รดน้ำตรงดินด้วย ให้มันชุ่มๆ Road Kill (2009)
A good soaking, or all these flowers are just gonna die.รดน้ำให้เยอะๆ หน่อย ดอกไม้จะตายหมดแล้ว Road Kill (2009)
- Why not? - 'Cause they'll never water 'em.ทำไมหละ เพราะพวกเด็กๆไม่เคยรดน้ำต้อนไม้เลยหนะสิ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
That's, what, an hour after they drenched everything with a garden hose?นั่นมันผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว พวกเขารดน้ำให้เปียกด้วย สายยางสนามหญ้านั่นเหรอ? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
My artificial plants died because I did not pretend to water them.ต้นไม้ประดิษฐ์ของฉันตาย เพราะฉันไม่ได้แสร้งว่า รดน้ำมันแล้ว Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Well, this is already ridiculous. Shh! * *นั่นมันมี 5 คนนะ พระเจ้า เขาเป็นหม้อน้ำหรือกาน้ำชาน่ะ? เทน้ำชาใส่ดอกไม้แบบนี้มันไม่ตายรึไง? ทุกคนได้ยินที่คุณพูดนะ บริตต้า รดน้ำสิ! Interpretive Dance (2010)
Well, you cared enough about that plant... - enough to water it.แต่คุณห่วงต้นไม้นั่น ถึงรดน้ำให้มัน Mercury Retrograde (2010)
She asked me to water the plants and collect the mail.เธอของให้ชั้นช่วยรดน้ำต้นไม้ั กับรวบรวมจดหมายให้ The Lies Ill-Concealed (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รดน้ำ[n.] (rotnām) EN: water-pouring cerenomy   FR: cérémonie d'aspersion [f]
รดน้ำ[v.] (rotnām) EN: water ; sprinkle   FR: mouiller ; arroser
รดน้ำ[v.] (rotnām) EN: sprinkle water on the bride and groom at a wedding   
รดน้ำดำหัว[n. exp.] (rotnām damhūa) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder   
รดน้ำต้นไม้[v. exp.] (rotnām tonmāi) EN: water the plants ; water the garden   FR: arroser les plantes
รดน้ำมนตร์[v. exp.] (rot nām mon) EN: sprinkle with holy water ; asperge   
รดน้ำศพ[v. exp.] (rotnām sop) EN: perform the funeral bathing ceremony   

English-Thai: Longdo Dictionary
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hose[VT] ฉีดน้ำด้วยสายยาง, See also: รดน้ำด้วยสายฉีด
water[VT] ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม), See also: รดน้ำ, Syn. irrigate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lactic acidn. กรดน้ำนม
watering potn. ภาชนะรดต้นไม้,กระป๋องหรือถังรดน้ำต้นไม้, Syn. watering pan

English-Thai: Nontri Dictionary
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติค
water(vt) เติมน้ำ,กินน้ำ,รดน้ำ,ชะ,ล้าง,พรมน้ำ,ทำให้เปียก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top