ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บาง-

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บาง, -บาง-, *บาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาง[N] village, See also: settlement, Example: แต่ก่อนต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
บาง[ADJ] thin, Syn. slim, Example: ฉันยืมหนังสือเล่มบางแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบกหนัก, Thai definition: มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย
บาง[ADJ] thin, See also: skinny, slender, slim, Syn. บอบบาง, ผอมบาง, แบบบาง, Ant. อ้วน, หนา, หนั่นหนา, Example: ผู้หญิงร่างบางเหล่านั้นเหมาะที่จะเป็นนางแบบ, Thai definition: ลักษณะของผู้ที่มีรูปร่างอ้อนแอ้นสะโอดสะอง
บาง[N] settlement, See also: village, Example: สมัยก่อนหากต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
บาง[ADJ] thin, See also: slim, slight, not thick, Ant. หนา, Example: ฉันยืมหนังสือเล่มบางแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบกหนัก, Thai definition: มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย
บาง[DET] some, See also: certain, various, a few, Syn. ลาง, Ant. ทุกๆ, Example: คนอียิปต์เชื่อว่ายังมีหลุมฝังพระศพของฟาโรห์บางองค์ที่มิได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ฝังอยู่ใต้ภูเขา, Thai definition: ไม่ใช่ทั้งหมด คือ เป็นส่วนย่อยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนรวม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe.บางที The Godfather (1972)
Maybe...บางที... Frailty (2001)
Maybe?บางที Lonesome Jim (2005)
Perhaps.บางที Le Morte d'Arthur (2008)
Maybe.บางที Frost/Nixon (2008)
Maybe.บางทีนะ Mommy Dearest (2011)
May...บาง... Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Perhaps.บางที Demons (2011)
Perhaps.บางที We All Fall Down (2012)
♪ Someday ♪บางวัน Makeover (2012)
Sometimes.บางครั้ง Endgame (2013)
Perhaps.บางที IV. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all   FR: quelques ; certains

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fine[ADJ] บาง, See also: เรียวบาง, แบบบาง, Syn. gauzy, flimsy, slender, Ant. thick
slender[ADJ] เรียวยาว, See also: บาง
subtle[ADJ] บาง, See also: เบาบาง, บอบบาง, Syn. faint, slight
thin[ADJ] บาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bray(เบร) {brayed,braying,brays} n. เสียงลาร้อง,เสียงแตรเป่า vt. ออกเสียงคล้ายลาร้อง,บดละเอียด,ทุบแตกละเอียด,ทาบาง
casement clothn. ผ้าม่านหน้าต่างชนิดบาง
chiffon(ชิฟ'ฟอน) n.,adj. สิ่งทอบาง
dilute(ดิลูท') vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เจือจางลง,ทำให้อ่อนลง vi. เจือ,ละลาย. adj. จืด,จาง,เบาบาง
lamination(แลมมะเน'เชิน) n. การเป็นชั้น ๆ ,การเป็นแผ่นบาง,ชั้นบาง,แผ่นบาง
milden(ไมลฺ'เดิน) vt.,vi. ทำให้อ่อน,กลายเป็นอ่อน,ทำให้เบาบาง,กลายเป็นเบาบาง

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
cambric(n) ผ้าลินินบาง
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
dilute(adj) ซึ่งเจือจาง, จืด,เบาบาง
feebly(adv) อย่างอ่อนกำลัง,อย่างกะปลกกะเปลี้ย,อย่างอ่อนแรง,อย่างเบาบาง
frailty(n) ความแตกง่าย,ความอ่อนแอ,ความเปราะ,ความแบบบาง
GOLD gold foil(n) แผ่นทองบาง
gossamer(n) ใยบัว,เยื่อบางๆ,ใยแมงมุม,ของแบบบาง
marquisette(n) ผ้าแพรบาง
scrawny(adj) ผอมมาก,ผอมบาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top