ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soak

S OW1 K   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soak-, *soak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soak[VI] จุ่ม, See also: แช่, หมัก, Syn. drench, dowse, wet
soak[VT] จุ่ม, See also: แช่, ทำให้เปียก, Syn. drench
soaker[N] คนเมา, Syn. drunkard
soak in[PHRV] ซึมเข้า, Syn. sink in
soak in[PHRV] ค่อยๆ เข้าใจ, See also: เข้าใจทีละน้อย, Syn. sink in
soak in[PHRV] ทำให้หมกมุ่นกับ, See also: ทำให้สนใจอยู่กับ, ทำให้ง่วนอยู่กับ, Syn. absorb in
soak up[PHRV] จุ่มใน, See also: แช่ใน
soakage[N] การแช่, See also: การจุ่ม, การทำให้เปียก
soaking[ADJ] ซึ่งเปียกชุ่ม (คำไม่เป็นทางการ), See also: เปียก, Syn. wet
soak off[PHRV] แช่น้ำเพื่อเอาออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soak(โซค) vi.,n. (การ) จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่. vt. จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่,ทำให้เมา,จำนำ,ลงโทษอย่างหนัก,เก็บภาษีมากเกินไป,เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม, Syn. seep,steep

English-Thai: Nontri Dictionary
soak(vt) ดูด,แช่,ซึม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,ทำให้เปียก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pools of blood that have collected, you gotta soak that shit up.สระว่ายน้ำของเลือดที่มีการเก็บรวบรวม, คุณ gotta แช่อึที่ขึ้น Pulp Fiction (1994)
Maybe you ought to soak yourself in the river.บางทีเจ้าคงอยากจะถูกจับโยนลงไปในแม่น้ำ Snow White: A Tale of Terror (1997)
Soak it up. It's your last chance for a hug for a few days.เอ้า เอาซะ เดี๋ยวจะไม่ได้กอดกันอีกหลายวัน As Good as It Gets (1997)
Soak the French bread in the coconut milk.แช่ขนมปังฝรั่งเศสค้างคืนในน้ำกะทิ Woman on Top (2000)
This tub needs an herbal soak Get a tag from the foremanอ่างนี้ต้องใส่น้ำสมุนไพร ไปเอาป้ายมาจากหัวหน้า ป้าย? Spirited Away (2001)
An herbal soak tagป้ายน้ำสมุนไพรนะสิ Spirited Away (2001)
He's sending the best herbal soak ever!เขาส่งสมุนไพรที่ดีที่สุดมาให้! Spirited Away (2001)
Did you drink awesome shooters and listen to awesome music, and then just sit around and soak up each other's awesomeness?เธอได้ดื่มอะไรเจ๋งๆมั้ย? ฟังเพลงเพราะๆ? แล้วก็นั่งแช่ท่ามกลางคนอื่น รู้สึกดีมั้ย? Mean Girls (2004)
The blood and the sweat in the dead body will soak into the soil of dew and descend in the cypress spring under the groundใช่แล้ว เลือดและหยาดเหงื่อในร่างของคนตาย จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดิน Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Well, Ji-hwan says you will wash them again, for sure and told me to soak them and hang.อืม, จีฮวานบอกว่าเธอจะมาซักมันใหม่อย่างแน่นอน เค้าบอกลุงให้ทำมันให้เปียกแล้วตากแห้งเลย Almost Love (2006)
Now soak it through.แล้วก็จุ่มในทั่ว Heavenly Forest (2006)
Soak it through.จุ่มให้ทั่ว Heavenly Forest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soakDue to the heavy rain we were soaked to the skin.
soakI got soaked boating down river.
soakI got soaked to the skin.
soak"I'm soaked with sweat.' "Step back. You stink!"
soakI only had to take off my skirt and his pants were soaked with precum. [XXX]
soakI stepped in a puddle and now my shoes are completely soaked going squish squish squish.
soakI was caught in a shower on my way home from school, got soaking wet and caught a cold.
soakI was caught in the rain and got soaked to the skin.
soakI was in a coffee bar soaking in the atmosphere.
soakI was utterly soaked by the downpour.
soakJapanese love to soak in a hot tub before bed.
soakShe enjoys soaking herself in a hot bath.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียกโชก[V] soak, See also: saturate, drench, wet thoroughly, Syn. เปียกปอน, Example: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว
เปียกแฉะ[ADJ] wet, See also: soak, drip, muddy, damp, Syn. เปียก, โชก, แฉะ, เปียกน้ำ, เปียกปอน, Ant. แห้ง, Example: เนื้อตัวของป้อมเลอะเทอะเพราะหกล้มลงไปบนดินที่เปียกแฉะ
ม่อลอกม่อแลก[ADJ] soaked, See also: wet and dirty, dirty, muddy, stained, soaking, Syn. เปื้อนๆ เปรอะๆ, มะลอกมะแลก
แช่น้ำ[V] soak, See also: be immersed in water, Example: แม่ครัวนำวุ้นเส้นมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนลงมือผัด, Thai definition: จุ่มหรือใส่ลงไปในน้ำชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ฟูม[ADJ] soaked, See also: flooded, saturated, Syn. อาบ, โซม, ท่วม
เปียก[ADJ] wet, See also: soaked, soggy, sodden, Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: เขาไม่สบายเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกอยู่หลายชั่วโมง
เปียก[V] wet, See also: soak, moisten, Syn. แฉะ, เฉอะแฉะ, Ant. แห้ง, Example: คืนที่ผ่านมามีฝนตกพรมตลอดคืนพื้นดินจึงเปียก, Thai definition: มีน้ำชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่
เปียก[ADJ] wet, See also: soak, moist, Syn. ชุ่ม, ชื้น, Ant. แห้ง, Example: เขาไม่สบายเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกอยู่หลายชั่วโมง, Thai definition: ที่มีน้ำชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่
แป[V] get wet, See also: soak, drip, Syn. เปียก, โชก, แฉะ, เปียกน้ำ, เปียกปอน, Ant. แห้ง, Example: ผ้าอ้อมของลูกเปียกแฉะไปหมดแล้ว ต้องรีบเปลี่ยนใหม่
เปียกปอน[V] soak, See also: drench, moisten, damp, Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกน้ำ, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: ผมไปเที่ยวถูกสาดน้ำเปียกปอนไปทั้งตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip   FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root   FR: affier (vx)
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched   
ชุ่ม[adj.] (chum) EN: soaked ; wet   FR: imbibé ; imprégné
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet   FR: humide ; moite
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse   FR: plonger ; tremper ; immerger
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep   FR: mariner ; infuser ; macérer
ดองเหล้า[v. exp.] (døng lao) EN: soak in the liquor   FR: macérer dans de l'alcool

CMU English Pronouncing Dictionary
SOAK    S OW1 K
SOAKS    S OW1 K S
SOAKED    S OW1 K T
SOAKER    S OW1 K ER0
SOAKING    S OW1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soak    (v) sˈouk (s ou1 k)
soaks    (v) sˈouks (s ou1 k s)
soaked    (v) sˈoukt (s ou1 k t)
soaker    (n) sˈoukər (s ou1 k @ r)
soakers    (n) sˈoukəz (s ou1 k @ z)
soaking    (v) sˈoukɪŋ (s ou1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浸透[jìn tòu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˋ, ] soak, #30,647 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] soaked; to wetten; see 淪浹|沦浃, deeply affected, #113,448 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐしょぐしょ;ぐちょぐちょ[, gushogusho ; guchogucho] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping; soaking [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
ぐっしょり[, gusshori] (adv) soaking (wet); wringing [Add to Longdo]
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender [Add to Longdo]
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet [Add to Longdo]
どぶ漬[どぶづけ, dobuduke] (n) drenching; soaking; marinating [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
粗悪[そあく, soaku] -grob, -roh, ungeschliffen, minderwertig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soak \Soak\, v. i.
   1. To lie steeping in water or other liquid; to become
    sturated; as, let the cloth lie and soak.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter (into something) by pores or interstices; as,
    water soaks into the earth or other porous matter.
    [1913 Webster]
 
   3. To drink intemperately or gluttonously. [Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soak \Soak\, v. t. [imp. & p. p. {Soaked}; p. pr. & vb. n.
   {Soaking}.] [OE. soken, AS. socian to sioak, steep, fr.
   s?can, s?gan, to suck. See {Suck}.]
   1. To cause or suffer to lie in a fluid till the substance
    has imbibed what it can contain; to macerate in water or
    other liquid; to steep, as for the purpose of softening or
    freshening; as, to soak cloth; to soak bread; to soak salt
    meat, salt fish, or the like.
    [1913 Webster]
 
   2. To drench; to wet thoroughly.
    [1913 Webster]
 
       Their land shall be soaked with blood. --Isa. xxiv.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw in by the pores, or through small passages; as, a
    sponge soaks up water; the skin soaks in moisture.
    [1913 Webster]
 
   4. To make (its way) by entering pores or interstices; --
    often with through.
    [1913 Webster]
 
       The rivulet beneath soaked its way obscurely through
       wreaths of snow.           --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. Fig.: To absorb; to drain. [Obs.] --Sir H. Wotton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soak
   n 1: the process of becoming softened and saturated as a
      consequence of being immersed in water (or other liquid);
      "a good soak put life back in the wagon" [syn: {soak},
      {soakage}, {soaking}]
   2: washing something by allowing it to soak [syn: {soak},
     {soaking}]
   v 1: submerge in a liquid; "I soaked in the hot tub for an hour"
   2: rip off; ask an unreasonable price [syn: {overcharge},
     {soak}, {surcharge}, {gazump}, {fleece}, {plume}, {pluck},
     {rob}, {hook}] [ant: {undercharge}]
   3: cover with liquid; pour liquid onto; "souse water on his hot
     face" [syn: {drench}, {douse}, {dowse}, {soak}, {sop},
     {souse}]
   4: leave as a guarantee in return for money; "pawn your
     grandfather's gold watch" [syn: {pawn}, {soak}, {hock}]
   5: beat severely
   6: make drunk (with alcoholic drinks) [syn: {intoxicate},
     {soak}, {inebriate}]
   7: become drunk or drink excessively [syn: {souse}, {soak},
     {inebriate}, {hit it up}]
   8: fill, soak, or imbue totally; "soak the bandage with
     disinfectant" [syn: {soak}, {imbue}]
   9: heat a metal prior to working it

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top