ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watering can

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watering can-, *watering can*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But this last guy, Mr. Werther, about 80, he didn't have his own watering can so he starts yelling at me and screaming at me in German:แต่รายล่าสุด คุณเวอร์เธอร์ที่อายุ 80 เขาไม่มีบัวรดน้ำ .... แล้วเขาก็เริ่มโวยวายใส่ฉันเป็นภาษาเยอรมัน Music and Lyrics (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watering canThe flowers don't look happy. I'd like to water them, is there a watering can?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระติก[kratik] (n) EN: water flask ; water canteen ; flask ; vacuum flask ; thermos ; watering can  FR: thermos [ m ] ; bidon [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水差し;水差;水指;水指し[みずさし, mizusashi] (n) (1) pitcher; water jug; watering can; (2) (usu. not 水差し) container of fresh water for replenishing the kettle and rinsing bowls (tea ceremony) [Add to Longdo]
如雨露(ateji);如露(ateji)[じょうろ;じょろ, jouro ; joro] (n) (uk) watering can; watering pot; sprinkling can [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watering can
   n 1: a container with a handle and a spout with a perforated
      nozzle; used to sprinkle water over plants [syn: {watering
      can}, {watering pot}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top