ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watering can

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watering can-, *watering can*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Water can carve its way, even through stone.น้ำสามารถเจาะทะลุหาเส้นทางได้ แม้ทางข้างหน้าจะเป็นหิน Memoirs of a Geisha (2005)
I hope you have your own watering can. Jane told me that everyone had their own.ฉันหวังว่าคุณคงมีบัวรดน้ำ เจนบอกว่าทุกคนมีเป็นของตนเอง Music and Lyrics (2007)
But this last guy, Mr. Werther, about 80, he didn't have his own watering can so he starts yelling at me and screaming at me in German:แต่รายล่าสุด คุณเวอร์เธอร์ที่อายุ 80 เขาไม่มีบัวรดน้ำ .... แล้วเขาก็เริ่มโวยวายใส่ฉันเป็นภาษาเยอรมัน Music and Lyrics (2007)
That water can lift your curse, allow you and my son to have a child.น้ำนั่นสามารถถอนคำสาป ให้เจ้าและลูกชายข้า ได้มีลูก Lady of the Lake (2012)
Well, even without the garbage spill, coastal waters can have over 240, 000 parts per million of fecal coliform.ถึงแม้จะไม่มีกองเศษขยะ น้ำแถวชายฝั่งก็มีสัดส่วน แบคทีเรียจากสิ่งปฏิกูลเข้มข้นอยู่ดี The Bod in the Pod (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watering canThe flowers don't look happy. I'd like to water them, is there a watering can?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระติก[kratik] (n) EN: water flask ; water canteen ; flask ; vacuum flask ; thermos ; watering can  FR: thermos [ m ] ; bidon [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水差し;水差;水指;水指し[みずさし, mizusashi] (n) (1) pitcher; water jug; watering can; (2) (usu. not 水差し) container of fresh water for replenishing the kettle and rinsing bowls (tea ceremony) [Add to Longdo]
如雨露(ateji);如露(ateji)[じょうろ;じょろ, jouro ; joro] (n) (uk) watering can; watering pot; sprinkling can [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top