ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

清水

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -清水-, *清水*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清水[Qīng shuǐ, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄟˇ, ] (N) Qingshui (place in Gansu), #8,165 [Add to Longdo]
清水[Qīng shuǐ hé, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄜˊ, ] (N) Qingshuihe (place in Inner Mongolia), #54,085 [Add to Longdo]
清水[Qīng shuǐ zhèn, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄣˋ, / ] (N) Chingshui (town in Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
清水[しみず;せいすい;きよみず, shimizu ; seisui ; kiyomizu] (n) (1) spring water; (2) clear (pure) water [Add to Longdo]
清水の舞台から飛び降りる[きよみずのぶたいからとびおりる, kiyomizunobutaikaratobioriru] (exp,v1) to make a leap into the dark; to take the plunge; to jump in at the deep end [Add to Longdo]
清水[せいすいき, seisuiki] (n) water purifier [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am going to take a big chance by migrating to South America.私は清水の舞台から飛び降りる気持ちで南米に渡ります。
Going all out like this is going to propel me right into an all-or-nothing struggle.清水の舞台から飛び降りるつもりで勝負にでるよ。
The mountaineer craved fresh water.登山家は清水が欲しくてたまらなかった。
Quitting my office job was a leap in the dark.清水の舞台から飛び降りたつもりで脱サラした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks again, Doc'.[JA] (蘭子) いつも すいません (清水) あ一 いや The Magic Hour (2008)
It's nothing. The water was clean.[CN] 不会有污迹,清水而己 Belle de Jour (1967)
There is a willow grows aslant a brook that shows his hoar leaves in the glassy stream.[CN] 小溪边斜长着一颗杨柳 它的银叶子映照在清水 Hamlet (1948)
Right, I heard Professor Azuma and Professor Ugai met up for drinks recently.[CN] 对了,几天前我听说东教授 和鹈饲教授 两人在清水町之塔喝酒 The Great White Tower (1966)
You sputter and splash all over the tub[CN] 再用清水冲一冲 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hello, I this is KDD Telephone operator, Shimizu ah, This is peace dome base[JA] (清水)はい KDDインマルサット オペレーターの清水です Nankyoku ryôrinin (2009)
Take care.[JA] (清水) まっ お大事に The Magic Hour (2008)
Please let Shimizu to pick up the phone?[JA] えっと・・・ そちらにいらっしゃられる あの 清水さん お願いします Nankyoku ryôrinin (2009)
- You might give me a glass of that water.[CN] - 帮我拿一杯清水 High Society (1956)
A little blood can ruin the clearest water![CN] 只要一丁點血 就能把清水攪渾 Les Visiteurs du Soir (1942)
I am looking for Shimizu[JA] 清水さん お願いします Nankyoku ryôrinin (2009)
This clear water overlays the bad taste of the beer.[CN] 清水盖住啤酒的坏味道 Attenti... arrivano le collegiali! (1975)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
清水[せいすい, seisui] Kiyomizu (Name) [Add to Longdo]
清水[せいすい, seisui] reines_Wasser, klares_Wasser [Add to Longdo]
清水[せいすい, seisui] reines_Wasser, klares_Wasser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top